PERSBERICHT: De Schelde meten, de toekomst weten? | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

PERSBERICHT: De Schelde meten, de toekomst weten?

Toegevoegd op 2008-06-03
Op 6 juni plaatst een team Belgische wetenschappers de tijgebonden Schelde en haar veranderingen in de schijnwerpers. Naast de waargenomen veranderingen in de afgelopen decennia, wordt vooruitgekeken hoe deze machtige rivier mogelijk zal evolueren tegen 2018. In vijf gebalde voordrachten krijgen de aanwezigen op deze studiedag een unieke synthese van opgedane kennis, vastgestelde veranderingen en toekomstperspectieven voor deze rivier, en kunnen ze vaststellen dat de Schelde zich op een belangrijk kantelmoment bevindt.
De Schelde is Vlaanderens machtigste rivier. Ze bepaalt al eeuwenlang in belangrijke mate de economische sterkte van onze regio, maar kent ook op ecologisch vlak haar gelijke niet in Europa. Decennialang was ze meer dood dan levend ten gevolge van de zware verontreiniging o.a. vanuit Brussel via de Zenne en de Rupel. Mede door de realisatie van de grootschalige waterzuivering in de hoofdstad, bevindt de Schelde zich vandaag op een historisch kantelmoment. Ook naar het beteugelen van het overstromingsgevaar en het maximaliseren van de ecosysteemdiensten staan belangrijke acties op de agenda. Op 6 juni blikken wetenschappelijke experten die het Vlaamse, getijgebonden deel van de Schelde vanuit het onderzoeksproject OMES (‘Onderzoek Milieu Effecten Sigmaplan’) sinds 1995 opvolgen, terug op het verleden en schetsen ze een beeld van de Schelde van de toekomst.

En wat blijkt? Zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van het Scheldewater verandert meetbaar in de tijd. Hieraan gekoppeld evolueren ook de voedselwebben die dit riviersysteem kan ondersteunen. Vissen verschijnen opnieuw her en der, nu het water meer zuurstof bevat en ook het voedsel in de vorm van dierlijk en plantaardig plankton in de lift zit. De schorren op de oevers gedragen zich als longen van de rivier, en gecontroleerde overstromingsgebieden dragen bij tot de veiligheid, maar hoe snel dreigen ze op te slibben en hun functie te verliezen? Of wat met het zwevende slib en ander materiaal dat de rivier bijna doorlopend troebel maakt? Evolueert dit mee met de gunstige veranderingen en waarom schuift het de laatste jaren op richting Gent?

Deze en andere vragen en antwoorden komen uitgebreid aan bod in het onderstaande programma, waarop de pers vriendelijk wordt uitgenodigd.

PROGRAMMA

10.00Ontvangst en koffie
10.25Verwelkoming en situering Schelde en Scheldeonderzoek
prof. Patrick Meire (Onderzoeksgroep ecosysteembeheer, UA)
10.40Een kwaliteitslabel voor het Scheldewater?
ir. Stefan van Damme (Onderzoeksgroep ecosysteembeheer, UA)
11.00Het lichtklimaat en de Scheldebodem in beweging
prof. Stanislas Wartel (Hydrologie en Waterbouwkunde, VUB)
11.20Het zwevende leven in de Schelde
prof. Micky Tackx (Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes, Université Paul Sabatier)
11.45Lippenbroek, waar het getij de nieuwe regel is
ir. Tom Maris (Onderzoeksgroep ecosysteembeheer, UA)
12.10Hoe zal de Schelde eruitzien in 2018?
prof. Patrick Meire (Onderzoeksgroep ecosysteembeheer, UA)
12.40Vragen door pers en publiek
aansluitend lunch

WANNEER
vrijdag, 6 juni 2008
10.00-13.00 uur

WAAR
Hof van Liere, Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

[Klik hier voor een wegbeschrijving]

INSCHRIJVEN
Gelieve uw aanwezigheid te willen melden via info@vliz.be en te willen vermelden of u al dan niet zal deelnemen aan de lunch. Ook indien u niet aanwezig kan zijn, maar achteraf de persmap wenst te ontvangen kan u dit op hetzelfde emailadres melden.

PERSCONTACT
Prof. Patrick Meire
Tel. 03-820 22 64
Patrick.meire@ua.ac.be

Jan Seys: 0478-37 64 13[Overzicht] [Login]