Wetenschatten – 4 eeuwen kustonderzoek in beeld | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Wetenschatten – 4 eeuwen kustonderzoek in beeld

Toegevoegd op 2008-09-11
De rijke geschiedenis van vier eeuwen Belgisch zeewetenschappelijk onderzoek in beeld via www.wetenschatten.be: foto’s van kustlandschappen, de originele tekeningen van mariene organismen, oude kaarten van de zuidelijke Noordzee, biografieën van Belgische zeewetenschappers,…
Het zeewetenschappelijk onderzoek in België kent een rijke geschiedenis. De Belgische kust en zee werden de afgelopen eeuwen steeds meer en beter onderzocht. Heel wat Belgen waren dan ook pioniers in de mariene onderzoekswereld. Denk maar aan de Leuvense professor Pierre-Joseph Van Beneden, die in 1843 het eerste laboratorium voor mariene biologie ter wereld oprichtte in Oostende of Gustave Gilson, één van de eerste Belgische oceanografen die op systematische wijze de relatie van zeeorganismen bestudeerde met hun milieu in de zuidelijke Noordzee. Al dit onderzoek resulteerde doorheen de tijd in een veelheid aan publicaties. Hun teksten zijn vrij goed ontsloten en eenvoudig terug te vinden via allerlei catalogi, zoals bv. de IMIS-databank van het VLIZ.

Anders is het gesteld met de vele beelden in deze publicaties. Prachtige foto’s van kustlandschappen, gedetailleerde tekeningen van wieren, vissen of zeezoogdieren, oude kaarten van de zuidelijke Noordzee en nog veel meer dreigen nooit meer het daglicht te zien. Het VLIZ is daarom gestart met de website ‘Wetenschatten – 4 eeuwen kustonderzoek in beeld’ dat dit unieke wetenschappelijke erfgoed wil redden en ontsluiten. www.wetenschatten.be bevat ondertussen al meer dan 1000 historische figuren, foto’s, kaarten en plannen over de Belgische kust en zee van belangrijke Belgische zeeonderzoekers van weleer. De illustraties werden met een hoge kwaliteit gescand en zijn vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Wetenschatten kwam tot stand met de steun van de provincie West-Vlaanderen en kadert in een programma voor permanente ontsluiting van Immaterieel Cultureel Erfgoed in de provincie West-Vlaanderen.[Overzicht] [Login]