Nieuwe geologische kaarten van westelijke belgische kustvlakte beschikbaar | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Nieuwe geologische kaarten van westelijke belgische kustvlakte beschikbaar

Toegevoegd op 2006-02-02
De Belgische Geologische Dienst heeft een nieuwe reeks geologische kaarten van de Holocene afzettingen van de westelijke Belgische kustvlakte klaar.
De Belgische Geologische Dienst heeft een nieuwe reeks geologische kaarten van de Holocene afzettingen van de westelijke Belgische kustvlakte klaar. Deze polderkaarten kunnen ongetwijfeld een nuttig instrument vormen voor ondermeer de lokatiekeuze van te ontwikkelen infrastructuur, of bij beleidsplannen allerhande. De geologische kaart op schaal 1/25.000 bestaat uit een algemene profieltypenkaart en een bijkaart, die o.a. de diepte weergeeft waar de ondergrond een grotere draagkracht bezit en een paleogeografische reconstructie van het gebied omvat tijdens de laatste 10.000 jaar in relatie tot het stijgend zeeniveau. De kaarten zijn beschikbaar in geplooid en opgerold formaat (24 EUR) of op cd-rom (15 EUR), en dit voor de regio’s De Moeren-Veurne, Lampernisse-Diksmuide, Lo-Langemark, Nieuwpoort-Leke, De Panne-Oostduinkerke en Middelkerke-Oostende. Bestellen kan op: Belgische Geologische Dienst, Kaartenverkoop, Jennerstraat 13, 1000 Brussel of via e-mail: bgd@natuurwetenschappen.be (met vermelding van het nummer van de kaart, aantal exemplaren en gewenst formaat). Meer info: Tel. 02/788 76 00.


[Overzicht] [Login]