Erfgoed behouden onder wijzigende klimaatsomstandigheden | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Erfgoed behouden onder wijzigende klimaatsomstandigheden

Toegevoegd op 2009-01-26
Het Ename Expertisecentrum koos de InnovOcean-site als één van de twee lokaties voor de vijfde editie van hun jaarlijkse colloquium. Dit jaar spitst die zich toe op de uitdagingen die klimaatswijzigingen met zich mee brengen voor het behouden van erfgoed (18-20 maart 2009).

Sinds 2005 organiseert het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw jaarlijks een driedaags internationaal colloquium. Telkens weer staat een brandend actueel erfgoedthema op de agenda. In 2009 gaat het colloquium door in Gent én Oostende van 18 tot 20 maart 2009.

EEN KLIMAAT VOOR ERFGOEDBESCHERMING:
Reageren op Klimaatsverandering door publieke betrokkenheid en sociale innovatie

UNESCO bregt de klimaatsverandering consequent onder de aandacht van erfgoedorganisaties en vraagt hen rekening te houden met de impact ervan op de bescherming van het erfgoed en op de algemene erfgoedaanpak. Erfgoedorganisaties worden aangespoord om nauwer samen te werken met ecologische organisaties en om het publiek meer te sensibiliseren.

Wat echter niet duidelijk is, is hoe het thema van de globale klimaatsverandering de lange-termijnvisie op erfgoedbewaring concreet beïnvloedt of hoe zij bepalend is voor de publieke bewustmaking en betrokkenheid voor het behoud van het erfgoed. Voor sommige erfgoedorganisaties kan deze uitdaging zelfs te groot zijn of hun eigen expertise te boven gaan, terwijl andere zoeken naar nieuwe vormen van publieke betrokkenheid en een groter publiek draagvlak vinden voor het werk dat ze doen.

Het driedaagse Ename colloquium de nadruk leggen op die aspecten die het meest bedreigend zijn voor de Lage Landen, namelijk de stijgende zeespiegel en toenemende overstromingen. De bijdragen zullen het mogelijk maken om ervaringen uit te wisselen van verschillende landen in de diverse regio’s van de wereld waarvan het culturele erfgoed door deze gevolgen van de klimaatsverandering bedreigd wordt. Wij beperken ons daarbij niet uitsluitend tot monumenten en culturele landschappen, maar staan ook stil bij de invloed op het immateriële of roerende erfgoed. Enkele van de vragen die we ons stellen zijn:

 • Wat zijn de ervaringen tot nu toe met culturele sites en landschappen in verschillende regio’s van de wereld die onderhevig zijn, of kunnen zijn, aan de stijgende zeespiegel of overstromingen?
 • Hoe reageren erfgoedorganisaties op deze dreigingen en hoe werken zij samen met andere organisaties in hun pogingen om het erfgoed te beschermen en te ontsluiten vanuit deze dreigingen?
 • Kunnen programma’s voor de bewaring en ontsluiting van erfgoedsites leren van ecologische benaderingen en omgekeerd, of bestaat er een gevaar dat de bescherming van cultureel erfgoed verdrongen wordt door de aandacht voor de ecologische conservatie?
 • Op welke manier heeft de globale klimaatsverandering gevolgen voor het opstellen van erfgoedprogramma’s en hoe bepaalt het de interpretatie en presentatie van culturele erfgoedsites?
 • Hoe kunnen culturele erfgoedorganisaties proactief reageren op de globale bedreiging van de klimaatsvernadering?
 • Wat betekent het voor erfgoedorganisaties om een bredere sociale betrokkenheid tot stand te brengen in het licht van de wereldwijde klimaatsverandering?
 • Vormt de globale klimaatsverandering alleen een bedreiging voor erfgoedbewaring of geeft het ook nieuwe kansen voor het erfgoedbeleid in de toekomst?

Om over deze en andere vragen te discussiëren, zijn wij op zoek naar vernieuwende bijdragen van erfgoedbeheerders, archeologen, historici, academici en specialisten op het vlak van cultureel beleid, gegroepeerd rond de volgende vier thema’s:

 • Gevolgen voor sites en voorspellingen naar aanleiding van de wereldwijde klimaatsveranderingen
 • Houdingen en reacties van erfgoedverenigingen tegenover klimaatsveranderingen
 • Klimaatsverandering, cultureel toerisme en ontwikkeling
 • Bredere publieke betrokkenheid en smeden van institutionele samenwerking als antwoord op klimaatsveranderingen

Meer info: www.enamecenter.org/nl/colloquium/info

Het 5de Jaarlijkse Internationale Ename Colloquium wordt gesponsord door het World Monuments Fund en ICOMOS Global Climate Change Task Force, en is een organisatie van: De Provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), Stony Brook Universiteit, New York (VS), en het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting.


[Overzicht] [Login]