De Coastal & Marine WIKI: bron van professionele mariene en kustinformatie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

De Coastal & Marine WIKI: bron van professionele mariene en kustinformatie

Toegevoegd op 2009-05-04
De Coastal & Marine WIKI is een innovatieve bron van up-to-date informatie over kustzonebeheer en mariene wetenschappen. Meer dan 1.100 artikelen zijn al online beschikbaar gemaakt in deze online encyclopedie door en voor mariene professionals.

De website werd door het VLIZ ontwikkeld in het kader van het Europese project European Network for Coastal Research of ENCORA en is met meer dan 10.000 unieke bezoekers per maand één van onze populairste websites. De site is opgedeeld volgens de volgende zes thema's:

  • Natuurlijke omgeving: artikels over bepaalde kust- of mariene ecosystemen (zeegrasvelden, koraalriffen, estuaria, duinen), over bepaalde processen (hydrodynamica, ecologie, biogeomorfologie, etc) of natuurlijke bronnen (mineralen, mariene organismen, water, etc.).
  • Menselijke activiteiten: artikels die je helpen te begrijpen hoe menselijke activiteiten bepaalde kustfenomenen beïnvloeden. Bevat o.a. de subcategoriën stadsontwikkeling, aquacultuur, maritiem transport, kustverdediging en erfgoed.
  • Problemen en impact: de belangrijkste ecologische, economische en sociale problemen in het kustzonebeheer.
  • Plaatsen en locaties: artikels vallen onder deze categorie omwille van hun belangrijkste landgebruik van de kust- of mariene zone (landbouw, stedelijk, beschermd gebied, etc.) of omwille van hun locatie ergens ter wereld. De Coastal & Marine WIKI hanteert het VN-concept van de "regionale zeeën" om kust- en zeelocaties te gaan aanduiden.
  • Kustzonebeheer: artikels over de verschillende aspecten van het kustzonebeheer mét praktijkvoorbeelden; zoals informatie, opleidingen, participatie, beleid, evaluatie, regelgeving, etc. Een van de meest populaire categorien in deze rubriek is “technieken en methodes in het kustzonebeheer”.
  • Mensen en organisaties: artikels over de sleutelspelers in het kustzonebeheer (van kustgemeenschappen en -gebruikers, over NGO's naar internationale instellingen).

De 'Coastal & Marine WIKI' heeft al ingang gevonden in verschillende opleidingen rond kustbeheer binnen Europa. Ook werd er een portaal over mariene biodiversiteit ontwikkeld binnen de Coastal & Marine WIKI, dit in samenspraak met het MarBEF netwerk (Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning): www.encora.eu/coastalwiki/Portal:Marine_Biodiversity. VLIZ zal deze Coastal and Marine Encyclopaedia, ook na ENCORA, technisch onderhouden, terwijl meerdere Europese experten artikels zullen blijven schrijven en aanvullen.[Overzicht] [Login]