Alle activiteiten van VLIZ uit 2008 gebundeld in het nieuwe jaarboek | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Alle activiteiten van VLIZ uit 2008 gebundeld in het nieuwe jaarboek

Toegevoegd op 2009-06-15
Deze publicatie biedt een kleurrijk en met cijfers gestaafd relaas van de werking van het VLIZ voor het kalenderjaar 2008. Het jaar waarin de extra investeringssubsidie 2008-2009 goedgekeurd werd die de aankoop en de renovatie van bijkomende walfaciliteiten, de aankoop van onderzoeksapparatuur voor het nieuw te bouwen schip Simon Stevin en de renovatie van de kantoren aan de Wandelaarskaai mogelijk maakt. Het voorbije 2008 zal tevens bijblijven als het jaar waarin het secretariaat van de Marine Board van de European Science Foundation (ESF) naar Oostende verhuisde. Inclusief de Collected Reprints 2008 - de wetenschappelijke output van Belgische mariene wetenschappers uit het afgelopen kalenderjaar - op CD-rom.
Het 128 pagina's tellende jaarboek omvat ook de belangrijkste cijfermatige gegevens met betrekking tot onze werking in het afgelopen boekjaar en maakt het mogelijk deze te evalueren.

Het jaarboek kan vrij verkregen worden na een seintje op + 32 (0)59/34 21 30 of op info@vliz.be. Je kan het document ook downloaden in het Nederlands (pdf - 5,1Mb) of Engels (pdf - 6,2Mb).[Overzicht] [Login]