Innovatief marien onderzoek Noordzee-ecosysteem beloond met jaarlijkse prijs | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Innovatief marien onderzoek Noordzee-ecosysteem beloond met jaarlijkse prijs

Toegevoegd op 2009-07-07
Word jij de volgende laureaat van de ‘VLIZ North Sea Award 2009’? Onderzoekers of onderzoeksgroepen kunnen dossier indienen tot 10 oktober 2009.
© Van Ginderdeuren / VLIZ Fotogalerij "Onze Kust"

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) reikt elk jaar een wetenschappelijke prijs uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast marien onderzoek aan te moedigen. Dit onderzoek moet zich toeleggen op het bestuderen van de structuur of het functioneren van de Noordzee, met nadruk op de Zuidelijke Bocht of het Kanaal.

De prijs wordt toegekend aan een onderzoeker of een onderzoeksgroep die werkt in en afkomstig is uit een land grenzend aan de Noordzee. De prijs bedraagt 1000 EUR en is niet opdeelbaar. De prijs wil een recent en origineel wetenschappelijk werk belonen, dat bij voorkeur relevant is voor het duurzaam beheer van de beschouwde regio. Studies die de biodiversiteit van het lokale ecosysteem behandelen zijn ook welkom. De bijdrage moet een postgraduaat of postdoctoraal niveau hebben.

De North Sea Award 2009 wordt officieel uitgereikt op de viering 10 jaar VLIZ op 27 november 2009.

Kandidaten worden verzocht hun dossier in te dienen vóór 10 oktober 2009. Meer informatie over de procedure is beschikbaar op de VLIZ website of in het wedstrijdreglement.[Overzicht] [Login]