Mariene burgerwetenschap: naar een geëngageerde en oceaangeletterde samenleving | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Mariene burgerwetenschap: naar een geëngageerde en oceaangeletterde samenleving

Toegevoegd op 2017-10-13
Burgerwetenschap of ‘citizen science’ is een nieuwe wetenschappelijke onderzoeksaanpak die zeer snel aan belang wint, ook in marien en maritieme wetenschappen. Burgers helpen de wetenschappers op vrijwillige basis door op een wetenschappelijk geijkte manier data te verzamelen of te analyseren. Met betrekking tot de zee en oceaan, speelt burgerwetenschap zelfs een bijzondere extra rol. Door de omvang van de oceaan en het gebrek aan verbondenheid dat de meerderheid van de bevolking heeft met dit blauwe gedeelte van onze planeet, zorgt mariene burgerwetenschap er tevens voor de oceaangeletterdheid te promoten en de burger te betrekken in het kust- en zeeonderzoek.

Foto: VLIZ

In een nieuw gelanceerde position paper en policy brief analyseert de European Marine Board (EMB) de state-of-the-art van de mariene burgerwetenschap en voorziet ze nieuwe ideeën en richtingen om de voortgang van deze onderzoeksmethode te stimuleren vanuit een Europees perspectief.

Jan Seys, afdelingshoofd van de afdeling communicatie van het VLIZ, maakte deel uit van de EMB-werkgroep die de position paper vorm heeft gegeven en deelde zijn ervaringen. Hij is zelf peter van het citizen science project SeaWatch-B dat loopt binnen de filantropiewerking van het VLIZ en coördinator van de drie projecten binnen iedereen (zee)wetenschapper. Op zaterdag 17 maart 2018 organiseert het VLIZ, samen met EOS Magazine en Natuurpunt, Be PLanet en Elia, de eerste Grote Schelpenteldag, waarbij burgers in 10 kustgemeenten de aanwezige schelpen op het strand zullen tellen en identificeren. Je hoort er binnenkort meer over in de pers en nieuwskanalen van de partners.

De EMB position paper 23 ‘Advancing Citizen Science for Coastal and Ocean Research’ en de policy brief ‘Towards an engaged and ocean literate society’ zijn beschikbaar via de website van de EMB:
 

Link: http://marineboard.eu/marine-citizen-science-towards-engaged-and-ocean-literate-society[Overzicht] [Login]