VLIZ lanceert eigen onderzoeksstrategie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

VLIZ lanceert eigen onderzoeksstrategie

Toegevoegd op 2018-02-06
Sinds 2017 is het VLIZ gemandateerd om onderzoek te initiëren en uit te voeren, ten dienste van, in samenwerking met of complementair aan de Vlaamse en internationale Mariene Onderzoeksgroepen. Om het mariene onderzoek te organiseren richtte het VLIZ het afgelopen jaar een nieuwe afdeling Onderzoek op die nu zijn onderzoeksstrategie voorstelt. Door middel van deze onderzoeksstrategie streeft het VLIZ ernaar om de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap te versterken en bij te dragen tot haar missie: het versterken van de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen.

Onderzoek aan boord van de RV Simon Stevin (VLIZ)

De onderzoeksstrategie beschrijft de onderzoeksthema’s waar het VLIZ actief op wil inzetten en communiceert transparant over de onderzoeksambities van het VLIZ. De implementatie van de onderzoeksactiviteiten in concrete projecten zal worden uitgewerkt in jaarlijkse werkplannen/onderzoeksagenda’s. Onderzoek door VLIZ heeft tot doel een toegevoegde waarde te creëren in het Belgische mariene onderzoekslandschap door multidisciplinaire onderzoeksactiviteiten.

Bij de implementatie van deze onderzoeksstrategie zullen er drie mogelijke rollen zijn voor VLIZ. Voor data- of infrastructuur gedreven onderzoeksactiviteiten kan VLIZ onderzoek initiëren, leiden en uitvoeren (bij voorkeur in samenwerking met andere onderzoeksgroepen wanneer relevant en mogelijk). Voor onderzoeksactiviteiten buiten het actieve veld van Vlaamse Mariene Onderzoeksgroepen kan VLIZ complementair onderzoek initiëren, leiden en uitvoeren, waarbij VLIZ samenwerking zoekt met andere onderzoeksgroepen via een Ad hoc Expertengroep. Voor gedetecteerde onderzoeksnoden in het veld van momenteel actieve Mariene Onderzoeksgroepen zal VLIZ de initiatie van projecten geleid door de respectievelijke Mariene Onderzoeksgroepen stimuleren en interdisciplinaire samenwerking promoten en daaraan deelnemen wanneer relevant en mogelijk. Daarbij biedt het de mogelijkheid aan om een Ad hoc Expertengroep samen te stellen. De Wetenschappelijke Kerngroep zal op de hoogte gebracht worden van alle vergaderingen van Expertengroepen en geïnitieerde onderzoeksprojecten.

Onderzoek in het VLIZ is gestructureerd in zes grote onderzoeksthema’s, waarvan de meeste worden onderverdeeld in subthema’s:
 
  • Ocean Services in a Changing Ocean
  • Ocean Past
  • Ocean Observation
  • The Ocean and Human Health
  • Policy driven and Responsive Mode Research
  • Blue Sky Research

Alle thema’s laten een multidisciplinaire aanpak van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek toe. Waar thema’s I tot IV een zekere inhoudelijke focus hebben, hebben thema’s V en VI een bredere scope. Dit geeft geen onbeperkte onderzoeksambitie weer, maar laat VLIZ toe om te antwoorden op nieuwe door beleid gedreven onderzoeksnoden (complementair of in samenwerking met beleidsondersteunende onderzoeksinstituten), en om samen te werken met andere onderzoeksgroepen in hoog risico-onderzoek of om snel onderzoek uit te voeren gerelateerd aan out-of-the-box ideeën. Multidisciplinaire Centres of Excellence en platformen zullen het onderzoek ondersteunen, zowel in het VLIZ als in de Vlaamse Mariene Onderzoeksgroepen.

De kernactiviteiten van het VLIZ ter ondersteuning van marien onderzoek aan Vlaamse universiteiten en kennisinstellingen worden gewoon voortgezet. Zo blijft het VLIZ voorzien in toegang tot het onderzoeksschip Simon Stevin en andere onderzoekinfrastructuur, het ontwikkelen van datasystemen en dataproducten, het beheer van onderzoeksgegevens ten dienste van Mariene Onderzoeksgroepen, het beschikbaar stellen van verscheidene collecties van fysieke documenten en online informatie voor mariene wetenschappers en het bredere publiek, het aanbieden van beleidsrelevante producten en diensten aan de mariene onderzoeksgemeenschap, beleidsmakers en de industrie, het verdedigen van oceaangeletterdheid, en het promoten van Vlaams marien wetenschappelijk onderzoek door middel van tentoonstellingen, publieke vergaderingen, publicaties, publieke presentaties, websites, seminaries, workshops en symposia.

De onderzoeksstrategie is terug te vinden op de VLIZ-website en zal worden toegelicht op de VLIZ Marine Science Day op 21 maart te Bredene.
 

Link: www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=292447[Overzicht] [Login]