Wetenschappelijke studiedag 'Vlakte van de Raan' op 13 oktober 2006 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Wetenschappelijke studiedag 'Vlakte van de Raan' op 13 oktober 2006

Toegevoegd op 2006-03-14
Om voeding te geven aan de beleidsmakers en zoveel mogelijk beschikbare basisinformatie boven tafel te krijgen, organiseert het Vlaams Instituut voor de Zee op vrijdag 13 oktober 2006 een wetenschappelijke studiedag met als titel "De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald".
De Vlakte van de Raan, een grensoverschrijdende ondiepte in de monding van de Schelde, staat in de belangstelling. Na eerdere plannen voor de inplanting van een windmolenpark lijkt de bescherming van de natuurlijkheid van dit gebied het te halen en verkeren zowel Nederland als België in een proces van het voorstellen van de afbakening van beschermde zones op deze ondiepte. Tevens wil men op die wijze invulling geven aan het aspect 'natuurlijkheid' van dit gebied binnen de Langetermijnvisie Schelde-estuarium, een evenwichtsoefening tussen Vlaanderen en Nederland rond het duurzaam beheer van de Schelde. Om voeding te geven aan de beleidsmakers en zoveel mogelijk beschikbare basisinformatie boven tafel te krijgen, organiseert het Vlaams Instituut voor de Zee op vrijdag 13 oktober 2006 een wetenschappelijke studiedag met als titel "De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald". Deze wetenschappelijke studiedag zal worden opgebouwd rond de thema's ecologie, bodem en historiek en beschikbare informatie van aan beide zijden van de grens de nodige zichtbaarheid geven. Noteer deze dag dus nu al in uw agenda!


[Overzicht] [Login]