Het VLIZ datacentrum (VMDC) aangeduid als GLOSS centrum voor real time sea level data | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Het VLIZ datacentrum (VMDC) aangeduid als GLOSS centrum voor real time sea level data

Toegevoegd op 2009-11-06
Eerder ontwikkelde het IOC en VLIZ de Sea Level Station Monitoring Facility. Via deze website consulteer je de status en de ruwe, real-time metingen van het zeeniveau voor bijna 300 GLOSS-meetstations langs de kusten van de Indische en Stille Oceaan, de noordoostelijke Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Caraïben. Nu heeft het VLIZ ook officieel het mandaat gekregen om te fungeren als GLOSS datacentrum voor de real-time sea level data. Zo zal het Vlaams Marien Datacentrum (VMDC) de drie andere door GLOSS aangeduide datacentra bijstaan: PSMSL (Permanent Service for Mean Sea Level), BODC (British Oceanographic Data Centre) en UHSLC (University of Hawaii Sea Level Centre).

GLOSS of het Global Sea Level Observing System is een internationaal programma uitgevoerd onder de auspiciën van de "Joint Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology" (JCOMM) van de "World Meteorological Organisation" (WMO) en de "Intergovernmental Oceanographic Commission" (IOC) van UNESCO.

GLOSS heeft als voornaamste taak om kwalitatief uitgebouwde regionale en globale netwerken voor zeespiegelmetingen op te zetten en te coördineren. De opgeleverde data kunnen dan verder gebruikt worden in het oceanografisch en meteorologisch onderzoek en het beleid van zeeën en oceanen. Denk hierbij ondermeer aan lange-termijn gegevens voor het opvolgen van veranderingen in het klimaat en de zeespiegel.

Het programma ging in 1985 van start. Wat in het begin door een kleine groep wetenschappers opgebouwd werd, wordt nu door een divers panel van wetenschappers, ingenieurs, operatoren van de meetstations, managers van de "tsunami-warning centra" en oceaan-beleidsmakers ondersteund en gebruikt. Gedurende de 25 jaar dat het programma loopt, werd het gaandeweg bekend onder het acroniem GLOSS. Dit omdat het programma voornamelijk gegevens verzameld voor het bepalen van het 'GLObal Level of the Sea Surface'.

De hoofdcomponent van GLOSS is het 'Global Core Network' (GCN) bestaand uit 290 meetstations, verspreid over de oceanen wereldwijd (zie kaart). 170 hiervan werden door GLOSS aangesteld als officiële stations van het GCOS (Global Climate Observing System). Andere onderdelen van GLOSS zijn de netwerken die instaan voor langetermijntrends (LTT - Long Term Trends), altimeter-gegevens vanop satellieten (ALT) en verschillende aspecten die met oceaancirculaties (OC) te maken hebben.

Van het GLOSS 'Global Core Network' (GCN) leveren er nu 57% van de station hun gegevens in real-time aan via het internet of GTS (Global Telecommunication System). Maar ook vanuit het ODINAFICA project van IODE en de verschillende netwerken voor tsunami warning (geïmplementeerd in de Indische en Stille Oceaan, de noordoostelijke Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en de Caraïben) worden real-time gegevens aangeleverd. Deze niet op kwaliteit gecontroleerde data worden weergegeven via de website Sea Level Station Monitoring Facility, ontwikkeld door het IOC en het VLIZ datacentrum. Het systeem is een snel instrument om de werking van om en bij de 300 meetstations wereldwijd te checken en laat ook een eerste inspectie toe van de ruwe datastroom.

Op de GE11, zijnde de 11de IOC GLOSS Group of Experts meeting (13-15 mei 2009, Parijs), werd de status en toekomst van het GLOSS netwerk onder de loep gehouden. Het plan werd opgevat om een update aan te maken van het GLOSS Implementation Plan (laatste versie dateert uit 2007), waarin nieuwe strategieën opgesteld worden om het 'Global Core Network' (GCN) nog beter en stabieler uit te bouwen. Gezien het communiceren van real-time data steeds gemakkelijker en economisch haalbaar wordt, wil men steeds meer meetstations uitbouwen worden om hoogfrequente (elk minuut een meting) gegevens door te sturen.

Lees meer over de achtergrond, status en toekomst van GLOSS (in het Engels)

Contact en informatie:
Mark Merrifield, Chair GLOSS Group of Experts
Francisco Hernandez, VLIZ manager Flanders Marine Datacenter[Overzicht] [Login]