Nieuwe campus voor VLIZ en ILVO op Oosteroever Oostende | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Nieuwe campus voor VLIZ en ILVO op Oosteroever Oostende

Toegevoegd op 2019-07-12
Onder de naam InnovOcean Campus zullen het VLIZ, zijn (inter)nationale projectpartners, en de Oostendse vestiging van het ILVO op de Oosteroever in Oostende een nieuw gemeenschappelijk complex gaan betrekken. De bevoegde ministers Muyters en Van den Heuvel tekenden daarvoor op 8 juli in Brussel de overeenkomst voor de bouwopdracht. De ingebruikname van de InnovOcean Campus is gepland tegen het voorjaar van 2022.

© evr-architecten.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het knooppunt voor mariene en kustgebonden data, informatie en onderzoek, is momenteel gehuisvest in gebouwen van de Vismijn aan de Wandelaarkaai. Maar die gebouwen krijgen op termijn een herbestemming. Samen met zijn projectpartners – het Project Office for IODE van IOC/UNESCO, het secretariaat van de European Marine board, het EMODnet-secretariaat en het Streekhuis Kust van de Provincie West-Vlaanderen –  moest het VLIZ dus op zoek naar een nieuw locatie.

De mariene wetenschapsafdeling van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zag zich in zijn gebouwen uit de jaren 70 in de Ankerstraat geconfronteerd met hoge energiefacturen, slijtage, vocht en onveilige werkomstandigheden. De ILVO-onderzoekers hebben nood aan specifieke infrastructuur, zoals fysico-chemische laboratoria en experimentele atelierruimte voor natte toepassingen (aquacultuur).

De oplossing voor een gemeenschappelijke nieuwbouw is gevonden in de vorm van een braakliggend terrein naast het huidige ILVO-gebouw in Oostende. Het programma voor de gezamenlijke InnovOcean Campus omvat onder andere kantoren, een congrescentrum, een zeebibliotheek, fysico-chemische laboratoria, laboratoria voor aquacultuur en een atelierruimte.

De InnovOcean Campus belooft een nieuwe landmark in Oostende te worden: een bijzonder project met een unieke inhoud en uitstraling. Zo wordt de gevel voorzien van blauwe glasmozaiëk, waarvan niet alleen de kleur, maar ook de reflectie van zon en wolken refereert naar de typische kleurschakeringen voor de kust. Het is een gebouw op maat van de toekomst: het ontwerp stimuleert maximale samenwerking en kennisuitwisseling. Bovendien is het gebouw circulair en modulair opgevat, en kunnen de ruimtes opnieuw worden ingedeeld en aangepast aan veranderende noden. Ook technische duurzaamheid zit ingebakken in het ontwerp: als een compact BEN-gebouw – Bijna Energie Neutraal – haalt het een E-peil van maximum 30. Andere aspecten van duurzaam bouwen (zoals onderhoudsarme en gezonde materialen, water(her)gebruik, integrale toegankelijkheid, daglicht en akoestisch comfort) worden in het gebouw toegepast.

Het totale projectbudget bedraagt ca. 17 miljoen euro excl. btw. Het gebouw bestaat uit 7 bouwlagen en een technische verdieping (8000 m² bruto vloeroppervlakte). De ingebruikname van de InnovOcean Campus is gepland tegen het voorjaar van 2022.

Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd door Algemene Bouw Maes (deel van groep Van Roey). Het gunningsproces werd gecoördineerd door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.
Meer info in het uitgebreide persbericht van de Vlaamse overheid.
 

Link: https://ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/persbericht_nieuwe_campus_voor_vliz_en_ilvo_op_oosteroever_oostende.pdf[Overzicht] [Login]