VLIZ en Peruaanse evenknie IMARPE engageren zich voor meer samenwerking | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

VLIZ en Peruaanse evenknie IMARPE engageren zich voor meer samenwerking

Toegevoegd op 2019-08-26
Op 23 augustus 2019 ondertekenden het Instituto del Mar del Peru (IMARPE) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een Memorandum of Understanding. Hiermee drukken ze de nieuwe partners de wens uit om een hechtere wetenschappelijke samenwerking en kennisuitwisseling uit te bouwen. Zo kan er in de toekomst bijvoorbeeld gewerkt worden naar uitwisseling van expertise, gegevens, en de wederzijdse toegang tot elkaars onderzoeksinfrastructuren zoals onderzoeksschepen en - instrumenten.

Foto: VLIZ (Ann-Katrien Lescrauwaet)

Instituto del Mar del Peru (IMARPE) is een wetenschappelijk-technologisch agentschap van de Peruaanse overheid, dat zich toelegt op het onderzoek en kennisopbouw van de oceaan en haar hulpbronnen. Dat doet ze door de chemische, fysische en biologische oceanografische processen te bestuderen in een ecosysteembenadering. Sinds 2008 hebben IMARPE en VLIZ reeds een samenwerking in het breder kader van het Flanders UNESCO Science Trust Funds (FUST), in projecten zoals SPINCAM en Ocean Teacher Global Academy. Maar met het huidig MoU willen de instellingen streven naar een meer concrete institutionele samenwerking op het vlak van bv. uitwisseling van expertise en gegevens, alsook naar wederzijdse toegang tot elkaars onderzoeksinfrastructuren zoals onderzoeksschepen en -instrumenten.

Op 23 augustus 2019 ondertekenden Carl Decaluwé, Colin Janssen en Jan Mees voor VLIZ het Memorandum of Understanding met IMARPE, en dat in de aanwezigheid van Gonzalo Gutierrez Reinel, Ambassadeur van Peru.

Eerder dit jaar sloot ook het Peruaanse instituut voor landbouwonderzoek (INIA) een samenwerkingsovereenkomst af met zijn Vlaamse tegenhanger Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Door de nieuwe MoU tussen IMARPE en VLIZ wordt ook het marien ecologisch- en visserijonderzoek gedekt tussen beide landen.


[Overzicht] [Login]