Open Sea lab II: grote testvijver voor ontwikkelen van mariene dataproducten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Open Sea lab II: grote testvijver voor ontwikkelen van mariene dataproducten

Toegevoegd op 2019-09-25
EMODnet, VLIZ en imec organiseerden van 4 tot 6 september 2019 een tweede hackathon rond open mariene data. Multidisciplinaire teams, elk bestaande uit een mix van programmeurs, communicatie-experts, data-liefhebbers en ondernemers werden uitgedaagd om kennis en waarde te creëren met open mariene data van diverse organisaties, en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de uitdagingen van de blauwe samenleving aanpakken.

Open Sea Lab II liet de mariene datawereld bruisende ideeën na, dankzij de creativiteit en enthousiasme van alle deelnemers, coaches, sprekers en medeorganisatoren. Foto: EMODnet

70 deelnemers uit 19 landen reisden naar Gent voor Open Sea Lab II. De prachtige locatie Zebrastraat bood een stimulerend decor voor drie dagen van verkenning en innovatie. De deelnemers werden geïntroduceerd in de maatschappelijke uitdagingen op het vlak van klimaatverandering en limieten in natuurlijke hulpbronnen. De rol van de oceaan in de aanpak van deze problemen werd extra benadrukt. De teams werden uitgenodigd om datagebaseerde oplossingen te ontwikkelen rond drie uitdagingen: (1) Blauwe economie, (2) Blue Society & Oceaangeletterdheid, en (3) Bescherming en beheer van het mariene milieu (inclusief klimaatverandering). Mariene data werden hiervoor verstrekt door ICES, CMEMS en EMODnet.

16 teams werden gevormd en geen tijd werd verspild om de eerste ideeën verder te brengen. Workshops in het vormen van ideeën (ideation) en het vertellen van verhalen (story telling) hielpen de teams om hun opkomende ideeën om te zetten in potentiële real life oplossingen. 30 coaches van EMODnet, ICES, CMEMS, VLIZ en imec boden 24 uur per dag ondersteuning. Meer workshops in machine learning, datavisualisatie, gebruikerstesten en presentatievaardigheden volgden. Dit alles leidde op dag 3 van de hackathon tot een pitch van de creatie tegenover het jurycomité van Open Sea Lab. Naast de algemene prijzen, werden er extra prijzen uitgereikt door Greenbridge, OVH en VLIZ.

De algemene winnaar van Open Sea Lab 2019 was team ILVO (datamanagers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), met hun interactieve beoordelingsinstrument voor visbestanden, zodat ook niet-specialisten de visserijgegevens kunnen begrijpen en interpreteren. Op de tweede plaats stond het team Digital Twin North Sea II met hun interactieve visualisatietool dat de gevolgen van het bouwen van windmolenparken over de tijd laat zien en zo een meer holistische besluitvorming te ondersteunen. De derde plaats ging naar team Byte Bear voor hun interactieve educatieve app: keuzes die mensen in hun dagelijks leven maken worden gekoppeld aan de milieu-impact van deze activiteiten, gevisualiseerd door een avatar van een ijsbeer.

De VLIZ-prijs ging naar team CODeFISH voor hun tool om in de nabije toekomst beslissingsondersteuning voor de visserij te bieden. De OVH-prijzen gingen naar team CODeFISH, team Finding Demo (een mix van VLIZ- en OBIS-medewerkers) voor hun instrument om duikers te helpen bij het registreren en rapporteren van waarnemingen van invasieve soorten, en team OILBUSTERS voor hun openbare olievlekdetectieservice. De Greenbridge Award ging naar team Changing Seas voor hun educatieve augmented reality-app om gezinnen te helpen verantwoorde keuzes te maken om het mariene milieu te beschermen.

Webcasts van de openings- en slotsessies van Open Sea Lab II, sprekerspresentaties en teaminfo zijn te vinden op de Open Sea Lab-website. Teamdemo's worden beschikbaar gesteld via GitHub.
 

Link: www.opensealab.eu[Overzicht] [Login]