Aquacultuur als bron van zwerfvuil in zee vermijden – AQUA-LIT rapporten en workshop | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Aquacultuur als bron van zwerfvuil in zee vermijden – AQUA-LIT rapporten en workshop

Toegevoegd op 2019-09-30
Het project AQUA-LIT wil oplossingen bieden aan de Europese aquacultuursector om zijn bijdrage aan het mariene zwerfvuil te reduceren. Het project ging begin dit jaar van start en nu al zijn de eerste twee overzichtsrapporten klaar. Het ene rapport geeft een inkijk in de huidige aquacultuurpraktijken in drie Europese zeeën, de soorten zwerfvuil ze produceren, en hoeveel ervan op stranden en in zee terug te vinden is. Het tweede rapport geeft dan weer een samenvatting van de bestaande regionale, nationale, Europese en mondiale aanpak en beleidsmaatregelen ter bestrijding van marien zwerfvuil door de aquacultuur. Deze info vormt voer voor discussie voor regionale workshops waarop gebrainstormd wordt naar het vinden van oplossingen.

Traditionele mosselkweekinstallatie in Frankrijk. Foto: Shutterstock

Of het nu om de teelt van vis, schelpdieren of wieren gaat, in de Noordzee, Baltische zee of Middellandse Zee, kleinschalig of industrieel: allen blijken ze in mindere of meerdere mate verantwoordelijk voor afval in zee en op stranden. Het eerste AQUA-LIT-rapport geeft aan welke categorieën afval op een bepaalde locatie aangetroffen worden en kan gebruikt worden om belanghebbenden, de aquacultuursector en beleidsmakers te informeren. Per zeebekken werden ook kaarten aangemaakt met daarop de positie van de aquacultuurvoorzieningen, in combinatie met de kwantitatieve gegevens over het zwerfvuil uit aquacultuur. Nu al blijkt dat voor veel regio’s gedetailleerde gegevens ontbreken. In de Noordzee is het verzamelde aquacultuurafval voornamelijk afkomstig van activiteiten op het gebied van de visteelt en de schelpdierkweek. In de Middellandse Zee en de Oostzee wordt voornamelijk zwerfvuil van de schelpdierkwekerij verzameld. De hoogste percentages van het aquacultuur gerelateerde afval in verhouding tot de totale hoeveelheid afval werden gevonden op de zeebodem (15%), gevolgd door het zeeoppervlak (11%) en het strand (12%). [download het volledige rapport]

Zwerfvuil op zee staat momenteel hoog op de politieke agenda. Een globaal en Europese kader voor de preventie en het beheer van zwerfvuil op zee bestaat al, maar moet verder worden vertaald in een op maat gesneden kader dat in de aquacultuurpraktijken moet worden gebracht. Ondertussen werd al een overzicht opgesteld van de actuele regionale, nationale, Europese en wereldwijde actieplannen en documenten die maatregelen bevatten om zwerfvuil in de aquacultuursector te verminderen of te vermijden. [download het volledige rapport]

De kennis uit beide rapporten zal de basis vormen voor de verschillende "AQUA-LIT Learning Labs" die in het najaar worden georganiseerd voor de drie Europese zeebekkens (Noordzee, Middellandse Zee en Baltische Zee). Op deze bijeenkomsten wil men met alle betrokken sectoren zoeken naar tastbare oplossingen en instrumenten voor de aanpak van aquacultuurzwerfvuil op zee. Het AQUA-LIT North Sea Learning Lab gaat door op dinsdag 26 november op de InnovOcean in Oostende. https://aqua-lit.eu/north-sea-learning-lab.

De beide rapporten en informatie over de regionale Learning Labs zijn te vinden op de AQUA-LIT website:

Link: https://aqua-lit.eu/news/27/first-aqua-lit-results-are-out[Overzicht] [Login]