SeaBioComp ontwikkelt nieuwe zeevriendelijke composieten voor maritieme industrie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

SeaBioComp ontwikkelt nieuwe zeevriendelijke composieten voor maritieme industrie

Toegevoegd op 2019-10-21
SeaBioComp is een nieuw Europees samenwerkingsproject dat eerder deze zomer is gestart. Doel is om nieuwe biobased thermoplastische composietmaterialen te ontwikkelen en te produceren. Op termijn zouden deze de nu veel in de maritieme industrie gebruikte vezelversterkte composieten – gemaakt op basis van aardolie - kunnen vervangen. Het project zal ook analytische protocollen opstellen om de robuustheid van deze nieuwe materialen te testen op lange termijn, en meetmethodes vastleggen om de verminderde ecologische impact op het mariene milieu te evalueren.

Het project zal in de eerste plaats demo’s ontwikkelen van bio-gebaseerde composietalternatieven. Deze ter vervanging van de traditionele vezelversterkte composieten die nu veel in de maritieme industrie worden gebruikt en traditioneel op basis van aardolie geproduceerd worden. Denk maar aan componenten voor de visserij en zeewierkwekerijen, installaties voor het oogsten van golf-, wind-, of getij-energie, boten, pontons, verankeringen en onderdelen van boeien. Met de nieuwe biocomposieten is men minder afhankelijk van uitputtelijke fossiele oliebronnen, maar is ook de uitstoot van broeikasgassen en de ecotoxische impact van microplastics beperkter. Ook wordt het mogelijk de thermoplastische biopolymeren te recycleren.

Met het ontwikkelen van de demo-biocomposieten wil het project aantonen dat het gebruik ervan een realistisch alternatief kan zijn voor de maritieme industrie. De demo’s en de ontwikkelde analytische protocollen kunnen zowel de industrie als de overheid helpen om plastics in zee te reduceren. Een groeiende bezorgdheid over de wereldwijde productie en consumptie van op olie gebaseerde plastics en de ecologische impact van plastic afval en microplastics in het mariene milieu nopen immers een dringende aanpak.

Het SeaBioComp-project brengt 11 partners uit de 2Seas-regio samen en dekt daarmee alle kustgebieden langs de zuidelijke Noordzee en het Kanaal: Engeland, Frankrijk, Nederland en België. De groep van onderzoeksinstellingen, universitaire onderzoeksgroepen, KMO’s en gespecialiseerde clusterorganisaties werken hiervoor samen in het kader van het EU Interreg 2 Seas-programma, binnen het thema technologische innovatie.

Het project loopt van maart 2019 tot augustus 2022. SeaBioComp wordt geleid door het Belgische kennis- en technologietransfercentrum Centexbel, en brengt experts in polymeeronderzoek, textiel- en composietvorming samen met mariene instituten, sectorclusterorganisaties en overheden.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voert onderzoek uit voor het SeaBioComp-project waarbij het de projectpartners voorziet in kennis over experimenten met biobased plastics in het mariene milieu.

Meer details zijn beschikbaar op de VLIZ-website en de projectwebsite www.seabiocomp.eu. Schrijf je in voor de SeaBioComp-nieuwsbrief (in Engels) als je op de hoogte wil blijven van de vorderingen van het project.

Contactpersoon voor dit project op het VLIZ:
 

 

Link: www.seabiocomp.eu[Overzicht] [Login]