Ga nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Ga nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Toegevoegd op 2019-12-19
Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties om zo ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen. De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie.

België staat wereldwijd op de tiende plaats op het vlak van kwetsbaarheid tegen een hogere zeespiegel. Binnen de werkgroep ‘Leven met klimaatverandering’ filosofeerden vertegenwoordigers uit de quadruple helix (beleid, industrie, wetenschap, burger) samen over de voornaamste bekommernissen die een leefbare, veilige kustzone tegen 2050 in de weg staan. Deze bekommernissen werden vervolgens gekoppeld aan concrete actiepunten, toepasbaar op verschillende organisatieniveaus. - [naar visietekst]


Werken met de natuur biedt interessante mogelijkheden voor de toekomstige exploitatie van mariene ecosysteemdiensten. Mits focus en een goede planning op alle niveaus kan werken met de natuur integraal deel uitmaken van het businessplan voor alle menselijke activiteiten op zee tegen 2050. De visietekst werkt drie concrete voorbeelden uit, en toont zo de breedte van mogelijkheden aan van het bouwen met de natuur op zee: natuurlijke kustverdediging, multi-trofische aquacultuur en natuur-inclusieve offshore bouwwerken. - [naar visietekst]

Download beide visieteksten en infografieken van op de VLIZ-website (beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels):
 

Link: www.vliz.be/nl/event/2019-think-tank-north-sea[Overzicht] [Login]