Microplastics zitten overal – ANDROMEDA zoekt uit hoe correct te detecteren en kwantificeren in zee | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Microplastics zitten overal – ANDROMEDA zoekt uit hoe correct te detecteren en kwantificeren in zee

Toegevoegd op 2020-06-18
Plastic zwerfvuil is een wereldwijd probleem. Eenmaal in het milieu, verbrokkelt het plastic tot kleinere partikels. Ook door gebruik van synthetische kledij en cosmetica, afslijtende verflagen en autobanden e.d.m. komen kleine plasticpartikels vrij. Ze belanden in de lucht, water en bodem. En uiteindelijk ook in zee. De detectie en het kwantificeren van de kleinste fractie plastics – de zogenaamde micro- en nanoplastics – blijft voor onderzoekers een grote uitdaging. Want hoe tel je en meet je deze kleine plasticpartikels als ze overal om je heen zitten en contaminatie navenant is? Het onderzoeksproject ANDROMEDA gaat de uitdaging aan.

Foto: Shutterstock

In mei was er de (digitale) kick-off van ANDROMEDA, een internationaal onderzoeksproject dat focust op analysetechnieken voor het kwantificeren van nano- en microplasticpartikels en hun degradatie in het mariene milieu. Dit JPI Oceans-project legt de expertise van wetenschappers uit 15 onderzoeksinstituten in 11 landen bijeen voor de ontwikkeling en optimalisering van een methodologie om microplastics in-situ te detecteren, efficiënt te bemonsteren en te analyseren in zeewater, sediment en mariene organismen. Hyperspectrale visualisatie, chemische merkers en fluorometrische detectietechnieken staan centraal in dit project. Om plastics kleiner dan 1 µm te kwantificeren en te karakteriseren worden state-of-the-art technieken ingezet die gebruik maken van o.a. µFTIR, Raman imaging en SEM-EDX. Dit onderzoek moet het mogelijk maken om de vervuiling van onze zeeën met nano- en microplastics correcter dan voorheen in te schatten.

Het VLIZ zal binnen dit project o.a. focussen op de ontwikkeling en optimalisatie van een tijd- en kostenefficiënte methode om microplastics in zeewater en mariene sedimenten te detecteren. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van fluorescerende kleurstoffen die zich binden aan de partikels, waardoor ze met fluorescentiemicroscopie en microspectroscopie (µFTIR) opgespoord worden.

Het Marien Station Oostende van het VLIZ doet ook dienst in het project als een van de meetstations voor het monitoren van nano- en microplastics in de lucht. Verder staat het VLIZ in voor het archiveren van alle verzamelde onderzoeksdata van het ANDROMEDA-project. Doctorandus Nelle Meyers zal instaan voor het Belgisch takenpakket binnen het project (samenwerking van VLIZ, ILVO en UGent-GhEnToxLab).

ANDROMEDA is een van de zes JPI Oceans-onderzoeksprojecten die microplastics in de oceaan willen aanpakken, en op 20 mei 2020 gezamenlijk werden gelanceerd.

Meer info:


[Overzicht] [Login]