MARBOUND 5.0: de VLIZ geodatabase van maritieme zeegrenzen wordt wereldwijd intensief gebruikt! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

MARBOUND 5.0: de VLIZ geodatabase van maritieme zeegrenzen wordt wereldwijd intensief gebruikt!

Toegevoegd op 2009-12-16
Versie 5.0 van deze mondiale databank met wereldwijde maritieme grenslijnen is nu beschikbaar via www.vliz.be/vmdcdata/marbound. In 2009 telden we meer dan 2000 downloads van over de hele wereld. De gegevensset blijkt te worden gebruikt bij voorbereidingen van bouwprojecten op zee, milieueffectrapportages, studieopdrachten, schoolprojecten, etc.

Ook op zee bestaan grenzen. Volgens het Zeerechtverdrag beschikken kuststaten over bepaalde soevereine economische rechten en rechtsbevoegdheden binnen een zeegebied tot maximaal 200 zeemijl uit de kustlijn.

Bij de afbakening van deze Exclusief Economische Zones (EEZ) tussen aangrenzende en tegenoverliggende staten – waar het 200 mijl criterium niet kan worden aangewend – wordt een mediaanlijn berekend of via een verdrag een grenslijn bepaald.

Uit bestaande databanken, verdragteksten en berekeningen van mediaanlijnen stelde het VLIZ in 2006 een mondiale databank samen met deze grenslijnen. De zeegebieden kunnen worden doorzocht m.b.v. een kaart of databank en als ‘shapefiles’ of in Google-Earth formaat worden gedownload.

Sindsdien zijn reeds meerdere updates gelanceerd van deze MARBOUND-datatool en wordt deze gegevensset intensief wereldwijd gebruikt. Dat bleek recent nog bij de evaluatie van de meer dan 2000 downloads gedurende het afgelopen jaar, met daarbij zowel gebruik t.b.v. studieopdrachten, schoolprojecten, voorbereidingen bouwprojecten op zee, milieueffectrapportages, etc.[Overzicht] [Login]