In de maak: data cloud toepassing met Belgische mariene data voor de blauwe economie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

In de maak: data cloud toepassing met Belgische mariene data voor de blauwe economie

Toegevoegd op 2020-10-21
Het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Vlaams Supercomputing Center (VSC) vroegen de Vlaamse maritieme bedrijven naar hun noden voor datatoepassingen, en hoe supercomputing hiervoor een oplossing kan zijn. Ter illustratie ontwierp LifeWatch Belgium op de performante infrastructuur van het VSC alvast een piloot data cloud voor het snel en efficiënt beschikbaar maken van Belgische mariene (biodiversiteits)data aan maritieme bedrijven.


Uit de bevraging bleek dat Vlaamse maritieme bedrijven vooral nood blijken te hebben aan het optimaal koppelen en beschikbaar maken van bestaande (private en publieke) meetnetwerken en langetermijnsurveys in het Belgisch deel van de Noordzee. Een goed overzicht en vlotte toegang tot zowel de ruwe, gevalideerde als verwerkte gegevens is voor hen niet alleen nuttig in de onderzoeks- en ontwerpfase, maar ook in de operationele fase van hun projecten.

Als eerste stap ontwierp LifeWatch Belgium – een toeleverancier van publieke mariene biodiversiteit- en ecosysteemdata voor het Belgisch deel van de Noordzee – een demo ‘Data Cloud voor Maritieme Industrie’ op de performante infrastructuur van het Vlaams Supercomputing Center. Men voorspelt immers dat 5G in de nabije toekomst zal leiden tot een toenemende hoeveelheid data en nieuwe toepassingen binnen LifeWatch, en de nood aan rekenkracht en Big Data-oplossingen zal doen toenemen.

De data cloud omvat zowel een galerij aan voorgemaakte producten (vb. verspreidings- en habitatgeschiktheidskaarten voor zeewiersoorten) als een ‘data explorer’ waar gebruikers externe databronnen en eigen datasets via een eenvoudige interface in de cloud infrastructuur kunnen opladen, om ze er vervolgens te analyseren met de high-performance computing (HPC) cluster. Die biedt extreem hoge rekenkracht voor het oplossen van complexe en veeleisende problemen.

De verkregen feedback uit een eerste LifeWatch Maritime Industry Advisory Board van 25 september zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van de pilot. De lancering ervan is voorzien later dit jaar.

Bekijk in afwachting de brochure ‘LifeWatch for Maritime Industry’ voor een overzicht van alle data en services die LifeWatch Belgium aanbiedt, op welke locaties in het Belgisch deel van de Noordzee er gemeten wordt, en waar deze data terug te vinden zijn.

Een uitgebreid verslag van de meeting en de bevraging lees je op de website van De Blauwe Cluster:

Link: https://www.blauwecluster.be/nieuws/ontsluiten-van-mariene-datasets-voor-de-blauwe-economie[Overzicht] [Login]