Ter Zee of niet ter Zee … | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

Ter Zee of niet ter Zee …

Toegevoegd op 2006-05-02
2de internationaal colloquium 'To Sea or Not To Sea' over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijk Noordzeegebied op 21-23 september 2006 in het Provinciaal Hof te Brugge
Maritieme archeologie werd tot voor kort niet als een echte prioriteit aanzien in België. Sinds 2003 kwam daar verandering in en moeten strategieën ontwikkeld worden voor de studie, de bekendmaking en het beheer van dit waardevolle erfgoed. Het 2de internationale colloquium ‘To Sea or Not To Sea’, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE), i.s.m. diverse partners waaronder het VLIZ, wil daar een bijdrage toe leveren en de internationale samenwerking rond maritieme archeologie in het volledige gebied van de Zuidelijke Noordzee optimaliseren.

Het colloquium brengt gedurende drie dagen voordrachten en posters rond vier thema's die betrekking hebben op de maritieme en fluviale archeologie, nl. onderzoek, conservering, bekendmaking en wetgeving. Er zal een volledig overzicht worden gegeven van alle grote of belangrijke maritiem-archeologische onderzoeken uit het Noordzeegebied en het Balticum: het vlaggeschip van Hendrik VIII, de Mary Rose; de oudste gekende kogge die enkele jaren geleden ontdekt werd nabij Antwerpen; het IJsselmeer met vele honderden scheepswrakken, de kogge van Bremen, de Vasa, de Kronan …

Er zullen sprekers van wereldformaat aanwezig zijn. Professor Dr. Donny Hamilton van het Institute of Nautical Archaeology in Texas brengt de ‘keynote lecture’ omtrent ‘La Belle, het vlaggeschip van Lodewijk XIV, vergaan in de Matagorda Baai in 1686. De diversiteit en veelheid van ons eigen erfgoed zal er door tien binnen- en buitenlandse sprekers in de verf gezet worden. De wetgeving in verband met maritiem archeologisch erfgoed in de verschillende landen rond de Noordzee zal met elkaar geconfronteerd worden door mensen met jarenlange ervaring. Daarbij komt ook het standpunt van de ‘sportduiker’/‘amateur-onderwaterarcheoloog’ duidelijk aan bod. Leerrijke buitenlandse voorbeelden moeten een licht werpen op de conserverings-problematiek. Van zeven vermaarde projecten van ontsluiting voor het publiek zal er door de verantwoordelijken zelf een beeld geschetst worden. Andere sprekers verruimen het blikveld met lezingen over de biodiversiteit rond scheepswrakken, de maritieme handel en de detectietechnieken gehanteerd in de hydrografie.

Het evenement gaat door in het Proviciaal Hof (Markt 2) in Brugge. Simultaanvertalingen Nederlands/Engels, Nederlands/Frans en Engels/Frans worden voorzien. Men kan zich nog inschrijven om deel te nemen tot 15 juni 2006. Het volledige programma, inschrijvingsformulier en andere praktische informatie zijn terug te vinden op de colloquim-website http://www.vliz.be/marcol.

In het Provinciaal Hof loopt van 1 tot en met 30 september een parallelle tentoonstelling met als titel: “Verdronken verleden”. De expositie wil een overzicht geven van het maritiem archeologisch onderzoek in België en de Belgische territoriale wateren. Daarnaast worden enkele maritiem archeologische projecten uit andere delen van de wereld voorgesteld. De toegang tot de tentoonstelling is gratis.[Overzicht] [Login]