VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

VLIZ ondertekent ‘San Francisco Declaration on Research Assessment’ (DORA)

Toegevoegd op: 2021-10-07
Wetenschappelijk onderzoek levert veel verschillende producten op, zoals publicaties, datasets, software, patenten, conferentiebijdragen en burgerwetenschapsinitiatieven. Het VLIZ is ervan overtuigd dat de evaluatie van de onderzoeksoutput niet enkel door middel van kwantitatieve indicatoren gestuurd kan worden maar dat alle aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces (van onderzoeksvraag en -methodes tot kennis en maatschappelijke valorisatie) hierbij een rol spelen. Zo vormen ook interdisciplinariteit, samenwerking en maatschappelijke valorisatie voor het VLIZ belangrijke aspecten in het (mariene) onderzoeksproces. ...

EU-Commissaris Sinkevicius benadrukt belang van de Blauwe Economie tijdens bezoek aan Oostende

Toegevoegd op: 2021-09-07
Op 6 september 2021 bracht EU-Commissaris voor Milieu, Oceaan en Visserij Virginijus Sinkevicius een bezoek aan Oostende om nader kennis te maken met een aantal lokale initiatieven binnen de duurzame blauwe economie in België. De EU-commissaris hield in het gezelschap van Vlaams minister van Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits onder andere halt op het Marien Station Oostende en bezocht het burgerwetenschapsinitiatief CoastSnap. ...

Wereldwijd ingezette plasticvangers in rivieren, havens en oceaan kritisch bekeken

Toegevoegd op: 2021-08-30
De toenemende plasticvervuiling in de zeeën en oceaan is één van de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Publieke organisaties, beleidmakers en het bedrijfsleven zoeken allen naar oplossingen om dit urgente probleem aan te pakken. Aanzetten tot gedragsverandering en een slim beleid blijven nog steeds het meest efficiënt om te vermijden dat zwerfvuil überhaupt in het milieu terecht komt. Voorkomen dat plastic de oceaan bereikt door het te onderscheppen uit binnenwateren, of het in de oceaan opgehoopte plastic afval opruimen, dragen ook bij aan de oplossing. In een nieuwe beleidsinformerende nota legt het VLIZ verschillende types plasticvangers naast elkaar. Hoe werken ze en hoe verschillen ze van elkaar? Welk type werkt het best in welke situatie? Waar liggen nog lacunes in kennis en ontwikkeling? Kortom: welke kansen bieden ze op een plasticvrije oceaan? ...

Hoeveel CO2 neemt de oceaan op? Overzicht van alle metingen in de SOCAT-atlas

Toegevoegd op: 2021-08-25
De nieuwste editie van de Surface Ocean CO2-atlas (SOCAT) met daarin 31 miljoen metingen uit de periode 1957-2021 toont aan hoe de CO2-opname door de wereldwijde oceaan is toegenomen. Ook het door Vlaanderen ondersteunde VLIZ en Integrated Carbon Observation System (ICOS) dragen bij tot deze door de gemeenschap aangestuurde databank. Op de atlas gebaseerde dataproducten helpen bij het kwantificeren van de koolstofput en de verzuring van de oceaan. Maar ook bij de evaluatie van sensorgegevens en biogeochemische klimaatmodellen, die de beleidsmakers in klimaatonderhandelingen essentiële informatie moeten verschaffen. ...

De Noordzee, een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatopwarming?

Toegevoegd op: 2021-07-08
De Noordzee speelt al decennialang een centrale rol in het Europese energielandschap omwille van zijn historische rijkdom aan fossiele brandstoffen. Het Noordzeegebied beschikt echter ook over heel wat troeven om – nu en in de toekomst – een sleutelrol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het VLIZ hield in zijn nieuwste beleidsinformerende nota verschillende mariene klimaatmitigerende benaderingen tegen het licht – en selecteerde er daarbij vijf die op de Noordzee kunnen gerealiseerd worden: (1) Offshore hernieuwbare energie, (2) Koolstofscaptatie en -opslag (CCS), (3) Marine geo-engineering, (4) Blue Carbon en (5) Mariene reservaten. Hoewel elk van de verschillende pistes een zekere belofte inhouden, blijken er ook belangrijke ecologische en maatschappelijke aandachtspunten. ...

#pCO2compare: Groot interkalibratie-experiment moet onzekerheden in CO2-waarnemingen in oceaan verminderen

Toegevoegd op: 2021-06-30
De oceaan vangt wereldwijd naar schatting ongeveer 25% op van de door de mens uitgestoten koolstofdioxide. Dit cijfer blijkt echter nog zeer onnauwkeurig. Tijdens de komende twee weken vindt in het VLIZ Marien Station Oostende een uniek experiment plaats. Observatoren van mariene koolstof gaan samen met de ontwikkelaars van meetsystemen en sensoren de uitdaging aan voor een grootse interkalibratie-oefening met 28 verschillende sensoren. De mariene tak van de Europese onderzoeksinfrastructuur ICOS (Integrated Carbon Observation System) neemt hierin het voortouw en wil met deze actie de onzekerheden in de wereldwijde waarnemingen wegwerken. ...

Een zomer boordevol zeeweetjes met de Zeekrant 2021

Toegevoegd op: 2021-06-25
We konden er al even van proeven, maar nu is de zomer ook officieel gestart. Daar hoort een nieuwe editie van de Zeekrant bij. Met de Zeekrant willen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Provincie West-Vlaanderen de kustbewoners en kustbezoekers onderdompelen in zeethema’s. En dat op een laagdrempelige manier. Haal snel jouw exemplaar en geniet ervan met zicht op zee. ...

Minister Van Quickenborne bezoekt Marine Robotics Centre in het kader van de blauwe economie

Toegevoegd op: 2021-06-22
Op dinsdag 22 juni 2021 kwam vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne op uitnodiging van De Blauwe Cluster langs in Oostende om een aantal boeiende initiatieven binnen de blauwe economie te leren kennen. Op het programma onder meer een bezoek aan het Marine Robotics Centre van het VLIZ en een demonstratie van het onbemande vaartuig 'Adhemar'. ...

Eerste langetermijnobservatorium voor genomische biodiversiteit in Europa gelanceerd

Toegevoegd op: 2021-06-21
Vandaag vinden de eerste staalnames plaats in het kader van het gloednieuwe Europese observatienetwerk voor genomische diversiteit (EMO BON). Het observatienetwerk wil de continue aangroei van biodiversiteitsdata bewerkstelligen. Op termijn zal dit Europa in staat stellen om de mariene biodiversiteit beter te monitoren en te begrijpen, en de huidige hiaten in de Europese biologische observatiegegevens op te vullen. De staalnames gaan niet toevallig van start op 21 juni, ‘Ocean Sampling Day’, de dag waarop mariene wetenschappers en burgers wereldwijd zeewaterstalen nemen. ...

Winnaars scholenwedstrijd ‘Operatie Noordzee 1944-’45’ ontvangen prijs – expo verlengd tot 7 november

Toegevoegd op: 2021-06-09
Op dinsdag 8 juni – Wereldoceaandag – kwamen de drie winnaars van de wedstrijd ‘Operatie Noordzee 1944-’45’ hun prijs in ontvangst nemen in Zeebrugge. De verassingsbox en een speels bezoek aan de expositie werden zeer gesmaakt door de jongeren. Goed nieuws voor wie deze interactieve tentoonstelling nog niet kon bezoeken: de expo is verlengd tot en met 7 november 2021, de laatste dag van de herfstvakantie. ...

Impact van schadelijke algenbloeien verwacht toe te nemen, als vraag zeevoedsel en kustontwikkelling groeit

Toegevoegd op: 2021-06-08
De Verenigde Naties lanceren voor het eerst een syntheserapport van duizenden schadelijke algenbloeien wereldwijd. Na 7 jaar werk door een honderdtal experts uit 35 landen – waaronder ook VLIZ-onderzoeker Maarten De Rijcke – vormt deze publicatie dé basislijn voor het opvolgen van toekomstige veranderingen in de verspreiding, frequentie en intensiteit van de schadelijke, en vaak ook giftige algenbloeien. De schadelijke impact ervan blijkt sterk te verschillen van regio tot regio, en afhankelijk van dewelke van de 250 schadelijke microalgen tot bloei komt. Overexploitatie van het mariene ecosysteem lijkt de schadelijke effecten sterk te doen toenemen, en vraagt meer onderzoek naar duidelijke verbanden. ...

RV Simon Stevin ontvangt label voor gestandardiseerde metingen van broeikasgassen

Toegevoegd op: 2021-06-07
ICOS, het ‘Integrated Carbon Observation System’, kondigt aan dat 12 extra meetstations voor broeikasgassen de strenge kwaliteitscontrole voor gestandaardiseerde gegevensproductie hebben doorstaan. De nieuw gecertificeerde stations, waaronder het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin, bevinden zich in zeven van de 13 ICOS-lidstaten en in alle drie de ICOS-domeinen: atmosfeer, ecosysteem en oceaan. Onder hen drie stations in Italië, twee stations in Duitsland, Denemarken en Finland, en telkens een station in België, Tsjechië en Noorwegen. ...

PlaneetZee-scholenwedstrijd: welke klas ontsnapt uit de VLIZ-escape room ‘Klimaat en de oceaan’

Toegevoegd op: 2021-05-21
Bij de start van het schooljaar 2021-2022 lanceert VLIZ een nieuwe wedstrijd voor klassen van het middelbaar onderwijs. Leerlingen moeten in de klas zoveel mogelijk aan de slag rond het thema ‘Klimaat en de oceaan’. Door je in te lezen, praktische oefeningen uit te voeren en het thema echt te doen leven in de klas, bereid je je optimaal voor. Haalt jouw klas de record-ontsnappingstijd uit onze escape room? ...

Schepen volgen met MarineTraffic kan nu ook per land dankzij LifeWatch Vlaanderen

Toegevoegd op: 2021-05-20
Sinds het incident met de Ever Given in het Suezkanaal hoeft MarineTraffic geen introductie meer. De kans is groot dat je via dit systeem een kijkje hebt genomen om de status van het onfortuinlijke schip te volgen. Bij een recente uitbreiding van de toepassingen van deze veel bezochte website droeg Vlaanderen een belangrijk steentje bij! ...

Draai deze zomer een maand lang mee als jobstudent op het VLIZ

Toegevoegd op: 2021-05-19
Elk jaar rekruteert het VLIZ meerdere jobstudenten voor de zomermaanden juli, augustus of september. Voor de zomer van 2021 zijn we nog op zoek naar een aantal enthousiaste studenten met kennis van IT, videobewerking, journalistiek en taal- en letterkunde. Nog tot en met 15 juni 2021 kan je jouw kandidatuur indienen. ...

Tien jaar lang oceaanonderzoek in het teken van duurzame ontwikkeling (2021-2030)

Toegevoegd op: 2021-05-19
In volle coronapandemie kondigden de Verenigde Naties het ‘Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling’ af (2021-2030). Tien jaar lang zullen mariene wetenschappers zich over heel de wereld dubbel plooien om nieuwe inzichten te ontwikkelen die onze zeeën, kustgebieden en oceaan gezonder en productiever maken. Ook Vlaamse onderzoekers maken hun borst nat om hun steentje bij te dragen. Zakenkrant De Tijd erkent het mariene domein als een speerpunt voor Vlaanderen en zet de ganse maand mei het potentieel van onze Belgische zee voor maatschappij en economie in de kijker. ...

Module 'Oceaanverzuring' vervolledigt educatief pakket ‘Klimaat & de Oceaan’

Toegevoegd op: 2021-05-17
Het klimaat is hot. Niet alleen letterlijk, ook binnen PlaneetZee - de educatieve website van het VLIZ. De monster-lesmodule rond de klimaatproblematiek in de oceaan kreeg er een nieuw hoofdstukje bij over oceaanverzuring. Stroom snel door naar www.planeetzee.be voor meer achtergrondinformatie, proefjes en werkbundels! ...

Door Vlaanderen ontwikkelde databanken cruciaal voor nieuwste VN-oceaanrapport

Toegevoegd op: 2021-05-10
Op 21 april 2021 lanceerden de Verenigde Naties hun tweede ‘World Ocean Assessment’ (WOA II). Honderden zeewetenschappers beoordelen in dit meer dan 1000 pagina’s lijvige document de huidige toestand van de wereldzeeën, en leggen lacunes in de kennis bloot. Onder hen ook experten van het VLIZ-datacentrum en van het door Vlaanderen gesteunde ‘Ocean Biogeographic Information System’ (OBIS), beide gevestigd in Oostende. ...

LifeWatch.be bij eerste gebruikers van innovatieve cloud-toepassing Vlaams Supercomputer Centrum

Toegevoegd op: 2021-05-07
Op 20 mei lanceert het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) zijn nieuwste cloud-toepassing, de Tier-1 Cloud-component. Tijdens een webinar (10:00-12:00) wordt aan de hand van twee voorbeelden gedemonstereerd wat deze supersnelle en flexibele toepassing kan betekenen voor gebruikers uit het onderzoek, de industrie en overheid. Zo zal ook LifeWatch Belgium een gevalstudie voorstellen, die het VLIZ ontwikkelde in nauwe samenwerking met maritieme bedrijven van De Blauwe Cluster. ...

Jaarboek vat de realisaties van het VLIZ in 2020 samen

Toegevoegd op: 2021-04-20
Het VLIZ-jaarboek 2020 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in 2020, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van het zeewetenschappelijk onderzoek, beleidsverantwoordelijken, de industrie, educatoren, en het brede publiek. Via performantie-indicatoren (KPI’s), heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking. ...

[Voeg toe]