VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Draai deze zomer een maand lang mee als jobstudent op het VLIZ

Toegevoegd op: 2020-01-28
VLIZ rekruteert meerdere jobstudenten voor de zomermaanden juli, augustus of september 2020. Geïnteresseerde studenten kunnen tot en met 30 april 2020 hun kandidatuur indienen via het online invulformulier. In de eerste helft van mei worden de vakantiejobs toegekend. ...

VLIZ ontwikkelt robot om satellietmetingen te valideren

Toegevoegd op: 2020-01-27
Wetenschappers gebruiken data van satellieten in de ruimte om beter inzicht te krijgen in de algenbloei en sedimenttransport in kustwateren. Af en toe is het nodig om de juistheid van deze gegevens af te toetsten aan metingen gemaakt ter plekke – ter hoogte van het zeeoppervlak – en zo nodig te corrigeren. Traditioneel varen wetenschappers daarvoor uit met een schip en meten ze de actuele situatie. Binnen het project Hypermaq ging het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op zoek naar een geautomatiseerde manier van werken, en ontwikkelde hiervoor het robotsysteem PANTHYR. Dat kan volledig autonoom meer data verzamelen op zee dan voorheen ooit mogelijk was. Een vervolgproject wil nu wereldwijd een netwerk van deze robots uitrollen. ...

Ga nu aan de slag om onze Noordzee een duurzame toekomst te garanderen in 2050

Toegevoegd op: 2019-12-19
Met de Think Thank North Sea wordt gewerkt aan een breed gedragen langetermijnvisie 2050 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Twee werkgroepen gingen in 2019 aan de slag rond de thema's 'Werken met de natuur’ en ‘Leven met klimaatverandering’. Zij komen nu met aanbevelingen en kernprincipes waarmee stakeholders vandaag al mee kunnen rekening houden in hun operaties om zo ons stukje Noordzee in 2050 een mooie toekomst te garanderen. De bevindingen en adviezen van de twee werkgroepen zijn voorgesteld in bondige en mooi geïllustreerde visieteksten. Iedereen kan er binnen zijn of haar veld nu al mee aan de slag! Of je nu een burger bent, een wetenschapper, een beleidsmaker of werkt in de industrie. ...

Het Vlaams/Belgisch marien onderzoek in 2019: een update

Toegevoegd op: 2019-12-19
Uit een nieuwe inventaris van het Compendium voor Kust en Zee blijkt dat marien onderzoek heel hard leeft in België! De 118 mariene onderzoeksgroepen produceren jaarlijks rond de 600 peer-reviewed publicaties: een wetenschappelijk output die vergelijkbaar is met de grotere mariene instituten in onze buurlanden. De Belgisch mariene onderzoeker is ook sterk internationaal georiënteerd: in het overgrote deel van de projecten is er sprake van internationale samenwerking, waarbij het onderzoek meestal ook een veel bredere focus heeft dan de Belgische Noordzee. ...

Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee: historische context en huidige regelgeving

Toegevoegd op: 2019-12-17
Wat ooit startte als onderzoek naar een milieuvriendelijk en brandstofbesparend alternatief voor de traditionele boomkorvisserij eind de jaren 1970, eindigt vanaf juli 2021 in een verbod op pulsvisserij in alle wateren van de Europese Unie. In de Belgische en Franse twaalfmijlszone geldt dit verbod reeds sinds 14 augustus van dit jaar. Op deze manier verdwijnen de competitieve interacties tussen pulsvisserij en andere visserijen die de voorgaande wetgeving in de hand werkte. Een sluitende conclusie omtrent de impact van pulsvisserij op het marien milieu kwam er vanuit wetenschappelijk onderzoek echter nog niet. De Europese Unie laat daarom toekomstig onderzoek naar de vistechniek toe onder strikte voorwaarden. In een beleidsinformerende nota schetsen ILVO, UGent en VLIZ de huidige stand van het onderzoek met betrekking tot pulsvisserij in de Noordzee. Hierbij wordt er op objectieve wijze ingegaan op zowel technologische, juridische, ecologische als socio-economische aspecten van pulsvisserij. ...

Technologie in zeeonderzoek centraal op Dag van de Wetenschap

Toegevoegd op: 2019-12-17
Op de afgelopen Dag van de Wetenschap onthulden mariene wetenschappers de technologische vooruitgang in het zeeonderonderzoek die geen (science)fiction meer is. Niet minder dan 1200 geïnteresseerden namen deel aan tal van interactieve standen in het Marien Station Oostende en 750 bezoekers maakten kennis met het werk aan boord van het onderzoeksschip RV Simon Stevin. Op Vlaams niveau lokte de Dag van de Wetenschap in totaal meer dan 55 000 bezoekers. Kortom: een topdeditie! ...

Infografieken status door Belgen benutte visbestanden aangevuld met data 2019

Toegevoegd op: 2019-12-13
Aan de vooravond van de Europese visserijraad op 16-17 december 2019 in Brussel – waar men de visserijmogelijkheden voor 2020 op politiek niveau bespreekt – publiceren ILVO en VLIZ naar jaarlijkse gewoonte de samenvattende infografieken over alle 58 soorten door de Belgen bevist. De reeks bevat nu de wetenschappelijk vastgestelde status van de visstocks van 2019, samen met de werkelijk opgeviste hoeveelheden 2018, en de daarop gebaseerde quota (TAC) voor 2019. ...

Audioreeks laat bevoorrechte getuigen aan het woord n.a.v. 20 jaar VLIZ

Toegevoegd op: 2019-12-10
Naar aanleiding van onze twintigjarig bestaan maakten we de audioreeks '20 jaar VLIZ'. We laten bevoorrechte getuigen aan het woord die elk in hun domein terugblikken op de afgelopen 20 jaar en/of vooruit kijken naar de toekomst! In de loop van het feestjaar lossen we geregeld een nieuw audiofragment. ...

Haalbaarheid van visloodalternatieven in recreatieve hengelvisserij op zee onderzocht

Toegevoegd op: 2019-12-09
Traditioneel gebruiken zeehengelaars lood in allerlei vormen en formaten als werpgewicht, om de haak met aas tot op de gewenste diepte te krijgen. Maar bij verlies komen deze loodjes op de zeebodem terecht. Zo werd deze zomer nog, bij het opruimen van een bij de zeehengelaars favoriet scheepswrak in de Noordzee, wel 1000 kg vislood opgehaald. Lood is een zwaar metaal en blijft lang in het milieu aanwezig. Het is niet biologisch afbreekbaar, en giftig voor dier en mens. Het hoort dus niet thuis in zee. Hengelsporters experimenteren al jaren met vislood-alternatieven. Het VLIZ publiceerde een Beleidsinformerende Nota die de wetenschappelijke kennis rond de visloodproblematiek op een rijtje zet, de opportuniteiten van loodvrije alternatieven identificeert, en advies geeft naar het beleid toe rond monitoring, innovatie en uitfasering. ...

Europese culinaire competitie met duurzame vis: nu voor jonge chefs en zaalpersoneel

Toegevoegd op: 2019-11-30
In de nieuwste 2020-editie van de culinaire competitie Olivier Roellinger wordt opgeroepen te werken met duurzame vis en daarover gemotiveerde uitleg te doen naar klanten toe. Deze wedstrijd staat open voor jonge chefs en studenten van hotelscholen die persoonlijk willen bijdragen aan gezonde visstocks en de bescherming van zeeën en oceaan. Nieuw dit jaar is de aparte wedstrijd voor zaalpersoneel in opleiding. Meedingen kan nog tot 8 januari. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is partner in deze wedstrijd en hoopt heel wat kandidaturen uit België en Nederland te kunnen verwelkomen! ...

VLIZ viert 20ste verjaardag - aftrap feestjaar 2020 in voetbalstadion Oostende & nieuwe VLIZ-video

Toegevoegd op: 2019-11-28
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) bestaat twintig jaar en dat mag gevierd worden! Op donderdag 28 november werd in de Versluys Arena in Oostende de aftrap van het feestjaar 2020 gegeven. Ook werd een nieuwe VLIZ-video gelanceerd en een audio-expo met verhalen van 20 bevoorrechte getuigen. Om de verjaardag met haar uitgebreide netwerk te kunnen vieren, organiseert het VLIZ tijdens het ganse feestjaar 2020 verschillende activiteiten met als centrale thema ‘VLIZ doorbreekt grenzen’. Hou onze website en sociale mediakanalen in de gaten voor meer! ...

50ste nummer magazine De Grote Rede verschijnt naar aanleiding van 20ste verjaardag VLIZ

Toegevoegd op: 2019-11-25
Twee keer feest: het 50ste nummer van De Grote Rede – het infomagazine rond kust en zeeonderzoek – verschijnt aan de vooravond van het feestjaar waarin het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zijn 20ste verjaardag viert. Op 1 oktober 1999, om exact te zijn, kwam het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) als nieuwe, jonge vzw op het toneel. Zijn mandaat: het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen en daarbuiten ondersteunen. Een goed jaar later verscheen het eerste nummer van De Grote Rede. Hoogtijd om in dit 50ste nummer terug en vooruit te blikken. En grenzen te verleggen! ...

Marine Regions lanceert update wereldwijde maritieme grenzen

Toegevoegd op: 2019-11-20
Marine Regions – een open databank die wereldwijde maritieme grenzen en namen van onderwaterlocaties beschikbaar maakt – lanceert een nieuwe versie van het onderdeel Maritime Boundaries. Deze versie 11 bevat updates van downloadbare polygonen van de globale Exclusieve Economische Zones (EEZ), waar nodig aangevuld met nieuwe verdragen, alsook alle 12- en 24-mijlszones, interne en archipelagische wateren van mariene staten. ...

Europees Marien Biogeografisch Informatie Systeem (EurOBIS) viert 15de verjaardag

Toegevoegd op: 2019-11-05
EurOBIS ging van start in 2004. Doel was de in Europa sterk versnipperde en moeilijk toegankelijke verspreidingsgegevens van mariene dieren en planten verzamelen en opnieuw beschikbaar maken. Vandaag – 15 jaar later – omvat het systeem niet minder dan 24 miljoen waarnemingen voor 62.299 soorten. Dankzij EurOBIS en de volgehouden inspanning van heel wat vrijwillig bijdragende wetenschappers, krijgen deze gegevens een tweede leven. ...

KustINzicht 2019: handig zakboekje vol kustspecifieke cijfers voor gebiedseigen aanpak

Toegevoegd op: 2019-10-24
Het VLIZ en de provincie West-Vlaanderen lanceren met de eerste editie van KustINzicht een handig zakboekje, vol boeiende cijfers en analyses over het Vlaamse kustgebied. Dat onderscheidt zich immers sterk van andere regio’s in België en Europa. Om kustspecifieke fenomenen en bestuurlijke vraagstukken op sociaal, economisch en ecologisch aan te kunnen pakken is er nood aan een gebiedsgerichte wetenschappelijke kennisbasis. KustINzicht is beschikbaar als een boekje in een handig zakformaat, maar kan ook online worden geconsulteerd. ...

Beurzen Brilliant Marine Research Idea 2020

Toegevoegd op: 2019-10-23
Het VLIZ lanceert een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 31 december 2019. ...

SeaBioComp ontwikkelt nieuwe zeevriendelijke composieten voor maritieme industrie

Toegevoegd op: 2019-10-21
SeaBioComp is een nieuw Europees samenwerkingsproject dat eerder deze zomer is gestart. Doel is om nieuwe biobased thermoplastische composietmaterialen te ontwikkelen en te produceren. Op termijn zouden deze de nu veel in de maritieme industrie gebruikte vezelversterkte composieten – gemaakt op basis van aardolie - kunnen vervangen. Het project zal ook analytische protocollen opstellen om de robuustheid van deze nieuwe materialen te testen op lange termijn, en meetmethodes vastleggen om de verminderde ecologische impact op het mariene milieu te evalueren. ...

Nieuwe oproep internationale Prijs Dr. Edouard Delcroix: menselijke gezondheid & de oceaan

Toegevoegd op: 2019-10-15
De Prijs Dr. Edouard Delcroix is een driejaarlijkse internationale wetenschappelijke prijs (25 000 EUR) die wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksgroep ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van de oceaan en de menselijke gezondheid. Voor de tweede maal zal een Aanmoedigingsprijs Dr. Edouard Delcroix, ter waarde van 2 500 EUR, uitgereikt worden aan een jonge wetenschapper die aan de start van zijn/haar onderzoekscarrière staat. Deadline is 31 december 2019. ...

VLIZ-prijzen Mariene Wetenschappen: oproep 2019

Toegevoegd op: 2019-10-09
Rondde je recent een bachelor of master thesis af over een marien onderzoeksonderwerp? Of ben je actief als mariene onderzoeker en verblijf je in een land grenzend aan de Noordzee? Stel je dan kandidaat voor een van de 3 wetenschappelijke prijzen: de VLIZ Professionele Bachelor Thesis Award 2019, de VLIZ Master Thesis Award 2019 en de VLIZ North Sea Award 2019. Met deze prijzen wil het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) het werk van verdienstelijke mariene onderzoekers bekronen, hen aanmoedigen om dit ook in de toekomst te blijven doen, en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen bevorderen. Nog tot 31 december kunnen kandidaten zich inschrijven voor de 2019-oproep. De prijsuitreiking zal doorgaan op de VLIZ Marine Science Day 2020 op woensdag 18 maart 2020 in Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende. ...

Vlaams onderzoek bevestigt strandsuppleties als duurzame oplossing voor kustbescherming

Toegevoegd op: 2019-09-30
De zandopspuitingen aan onze kust vormen een degelijke bescherming tegen overstroming. Spijts de regelmatig optredende ‘kliffen’, versterken ze de stranden, de achterliggende zeedijken en de duinen. Zo blijkt uit de eindbevindingen van het CREST-onderzoeksproject. De tien partners formuleerden negen kernboodschappen, en voor elk van de vier onderzochte thema's een compacte lijst met markante resultaten. ...

[Voeg toe]