VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

In:

VLIZ-nieuws

rss
Pagina 1 2 3 4 5 ... 15 · >
Wegwijzer Financieringsinstrumenten voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten
Toegevoegd op: 2015-02-23
Deze wegwijzer - een afgeleid product van het Compendium voor Kust en Zee - zet de meest relevante Europese, federale en Vlaamse financieringsmogelijkheden voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten op een rij. ... [Lees meer]
LifeWatch-portaal Marine Virtual Research Environment gelanceerd
Toegevoegd op: 2015-02-23
Ontdek welke mariene datasystemen, web services, online tools, enz. reeds samengebracht zijn in het online portaal: http://marine.LifeWatch.eu. De bedoeling is dat je gemakkelijk zelf mee aan de slag kan. Test het uit en stuur ons uw feedback! ... [Lees meer]
Gedetailleerd programma van de VLIZ Jongerencontactdag 2015 bekend
Toegevoegd op: 2015-01-26
We kijken uit om je te verwelkomen in Brugge op vrijdag 20 februari 2015. Een boeiend programma dat inkijk geeft in het actuele onderzoek van de Vlaamse mariene wetenschappers, moet je zeker kunnen overtuigen om deel te nemen. Snel registreren is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt. [Lees meer]
VLIZ Communication Award 2015
Toegevoegd op: 2014-12-12
Als jonge mariene wetenschapper of ingenieur verricht je ongetwijfeld zeer boeiend onderzoek met betrekking tot de kust of de zee. Maar komt jouw kennis ook tot bij het brede publiek? Het VLIZ engageert zich om één jonge wetenschapper te begeleiden in een communicatieactie. ... [Lees meer]
EUROFLEETS2 sponsort scheepstijd en apparatuur op Europese onderzoeksschepen
Toegevoegd op: 2014-12-08
Nog tot dinsdag 10 februari 2015 (15:00 CET) kunnen wetenschappers uit de meest diverse mariene onderzoeksdisciplines binnen deze derde call van het EU-project een aanvraag indienen voor scheepstijd op één van de twaalf deelnemende onderzoeksschepen en voor het gebruik van één van de drie aangeboden staalname-instrumenten. Het gaat over fondsen voor 200 dagen scheepstijd en voor 104 dagen gebruik van apparatuur die ingezet wordt vanop schepen. ... [Lees meer]
VLIZ Aanmoedigingsprijs 2014 voor pas afgestudeerde mariene wetenschappers
Toegevoegd op: 2014-09-15
Ben je dit jaar of vorig jaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Ben je fier op je marien- of kustgerelateerd eindwerk? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan tot 30 november 2014. ... [Lees meer]
Kandidaturen voor VLIZ North Sea Award 2014
Toegevoegd op: 2014-09-15
Ook dit jaar reikt het VLIZ een North Sea Award uit. Kandidaten kunnen hun dossier indienen tot 30 november 2014. De voorwaarden om mee te kunnen dingen zijn echter licht gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren: kandidaten moeten nu geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of onderzoeksinstelling en maximaal 3 jaar geleden hun doctoraatstitel behaald hebben. Het onderzoek moet zich ook niet langer beperken tot het Noordzee-gebied, maar mag uitgevoerd zijn in alle zeeën en oceanen wereldwijd. ... [Lees meer]
De Grote Rede 'De Groote Oorlog en de Zee' in 4 talen beschikbaar
Toegevoegd op: 2014-07-29
Wie interesse heeft in Wereldoorlog I en wil weten wat de rol van de zee was bij de aanzet en het verloop van deze wereldbrand zal zeker zijn gading vinden in dit themanummer van het tijdschrift De Grote Rede. ... [Lees meer]
VLIZ-jaarboek 2013: een compacte terugblik op onze activiteiten
Toegevoegd op: 2014-07-29
Deze editie van het jaarboek belicht enkel die VLIZ-realisaties die, in het bijzonder, het jaar 2013 kleurden. Er werd gekozen voor deze opzet omdat op de vernieuwde VLIZ-website alle basisinformatie over het VLIZ en de achtergrondinformatie van de vele projecten te consulteren zijn. Dit laat ons toe om in het jaarboek een compacte terugblik op onze activiteiten in 2013 weer te geven. ... [Lees meer]
Prof. Lora Fleming wint de Prijs Dr. Edouard Delcroix 2013
Toegevoegd op: 2014-07-28
Vrijdag 27 juni werd Prof. Dr. Lora Fleming van het Europees Milieu- en Gezondheidscentrum (ECEHH) bekroond voor haar verdienstelijk wetenschappelijk werk naar de relatie tussen de zee en de menselijke gezondheid. Zij mocht de prijs van 25.000 EUR in ontvangst nemen, geschonken door het Vlaams Instituut voor de Zee vzw en HYDRO vzw. ... [Lees meer]
Abstractenboek 'Studiedag Vissen in het Verleden'
Toegevoegd op: 2014-07-16
Het VLIZ bundelde alle informatie van de studiedag 'Vissen in het Verleden: een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij' in een abstractenboek. Deze publicatie streeft ernaar een referentiedocument te zijn dat verder onderzoek actief kan stimuleren en richting geven. ... [Lees meer]
LifeWatch en de whereabouts van de gezenderde vogels
Toegevoegd op: 2014-05-19
Sinds juni 2013 trad het LifeWatch-vogelsensornetwerk in werking. De GPS-zenders genereerden ondertussen een enorme hoeveelheid data. Vooral nu enkele van de vogels terug kwamen van hun wintermigratie en de in de tussentijd gelogde gegevens konden afgelezen worden en verwerkt. Neem een kijkje op de nieuwe LifeWatch-pagina. Je kan er o.a. interessante verhalen lezen over de "whereabouts" van enkele van de gezenderde zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en bruine kiekendieven. ... [Lees meer]
Website VLIZ-KMFRI toont historische samenwerking zeewetenschappen
Toegevoegd op: 2014-04-03
In oktober 2012, tekende het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een samenwerkingsovereenkomst met het Keniaanse Zee- en Visserijonderzoeksinstituut (KMFRI), een bestendiging van de goede banden die er sinds 1985 zijn tussen beide landen voor het uitvoeren van marien onderzoek en opleiding van mariene wetenschappers. Op de website www.vliz.be/kenya worden alle actuele en historische activiteiten binnen het kader van deze samenwerking gebundeld. Zo werden al zware inspanningen geleverd om alle publicaties die verschenen naar aanleiding van het eerdere onderzoek te bundelen en werden alle gegenereerde biotische en abiotische data gearchiveerd. ... [Lees meer]
Nieuwe website van het Vlaams Aquacultuurplatform gelanceerd
Toegevoegd op: 2014-04-03
Het Vlaams Aquacultuurplatform - in 2012 opgericht door Minister-President Kris Peeters - heeft zijn nieuwe website gelanceerd. Deze brengt het aquacultuurlandschap in Vlaanderen in kaart en is het forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de vele actoren. Tevens wil het platform nieuwe ondernemingen in de sector stimuleren en faciliteren. ... [Lees meer]
Marine Regions lanceert nieuwe update shapefile wereldwijde exclusieve economische zones
Toegevoegd op: 2014-03-27
Op de website www.marineregions.org kun je naast een globaal marien plaatsnamenregister ook de geografische grenzen van zeegebieden terugvinden. Zo blijkt de shapefile met de begrenzing van de Exclusief Economische Zones (EEZ's) door zeer veel diverse gebruikers geconsulteerd te worden. VLIZ ontvangt dan ook heel wat feedback hierover. In de laatste versie (v.8) werden 17 grenzen aangepast, inclusief de recent overeengekomen mariene grens tussen Chili en Peru. [Lees meer]
Terugblik op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2014
Toegevoegd op: 2014-03-17
De veertiende editie van de VLIZ Jongerencontactdag zit er alweer op! De 333 marien professionals en studenten, aanwezig in de Katholieke Hogeschool VIVES te Brugge op vrijdag 7 maart, maakten van deze dag een groot succes. Sportfysioloog Jan Bourgois sprak over de fysiologie van het werken op zee en in de tropen. Er waren een 100-tal poster- en pitch presentaties over de meest diverse onderwerpen, een introductie tot het Compendium voor Kust en Zee, een mariene jobbeurs en presentaties door de laureaten van de VLIZ wetenschapsprijzen 2013. En vooral veel gelegenheid om te netwerken met bekende en nieuwe collega's! Op de website van het evenement vind je een overzicht van alle winnaars, abstracts, posters, foto's, persbericht ... ... [Lees meer]
Vademecum ‘Mariene wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee’ voorgesteld
Toegevoegd op: 2014-03-17
Op vrijdag 7 maart werd op de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2014 het vademecum ‘Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee’ officieel voorgesteld. Het vademecum is een afgeleid product van hoofdstuk 3 van het Compendium voor Kust en Zee (Raakvlak marien onderzoek en beleid). Als je snel een beeld wil krijgen van wat een bepaalde wet inhoudt en wanneer die precies geldt, dan ben je hier aan het juiste adres. ... [Lees meer]
Video over doel en belang JPI Oceans
Toegevoegd op: 2014-03-10
Het Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans is een relatief nieuw coördinerend en integrerend platform dat openstaat voor alle Europese landen die willen investeren in gezamenlijk marien en maritiem onderzoek. Ondertussen zijn al 20 landen lid en wordt vooral ingezet op pilootacties rond het gebruik van monitoringsinfrastructuren, de ecologische aspecten van microplastics in het mariene milieu en ontginning in de diepzee. ... [Lees meer]
VLIZ zoekt jobstudenten voor zomer 2014
Toegevoegd op: 2014-02-25
Ook dit jaar wil het Vlaams Instituut voor de Zee enthousiaste studenten de kans bieden een vakantiejob te doen op het VLIZ in Oostende. Geïnteresseerden kunnen solliciteren (brief & cv naar jobs@vliz.be) voor een functie in de bibliotheek, het datacentrum of bij de afdelingen communicatie, beleidsinformatie of onderzoeksinfrastructuur. Bezig zijn aan een opleiding in de mariene wetenschappen (Bachelor of Master) strekt tot de aanbeveling. [Lees meer]
SeArch - onderwatererfgoed in de Noordzee
Toegevoegd op: 2014-02-17
Dat er ook sporen van erfgoed te vinden zijn in zee, is maar bij weinig mensen gekend. Nochtans vormt het een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Maar dit unieke mariene erfgoed komt onder toenemende druk te staan door commerciële activiteiten op zee, zoals zand- en grindwinning, de aanleg van windmolenparken, baggerwerkzaamheden, etc. Als partner in het IWT-project SeArch, ontwikkelde het VLIZ een website voor dit mariene archeologieproject dat je gidst door het wetenschappelijk onderzoek en de wetgeving, met o.a. een tijdslijn en kaarten van de sites: www.sea-arch.be. ... [Lees meer]
Pagina 1 2 3 4 5 ... 15 · >

[Voeg toe]