VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

In:

VLIZ-nieuws

rss
Pagina 1 2 3 4 5 ... 15 · >
Eerste inschatting omvang en inspanning Belgische recreatieve vissersvloot
Toegevoegd op: 2015-08-25
Om inzicht te verkrijgen in de grootte en de inspanningen van de Belgische recreatieve vissersvloot werden door het VLIZ gedurende een jaar lang haven- en zeeobservaties uitgevoerd. Deze studie vormt een eerste aanzet voor een systematische monitoring van de Belgische recreatieve visserij met als doel een beter inzicht te verkrijgen in de visserijinspanningen en de hiermee gepaard gaande impact op het mariene ecosysteem. De eerste resultaten worden voorgesteld in de beleidsinformerende nota: 'De recreatieve zeevisserij in België: Monitoring van de capaciteit, intensiteit en densiteit op zee (eerste resultaten)'. ... [Lees meer]
Ook recreanten kunnen invasieve uitheemse soorten in zee en estuaria vermijden en bestrijden!
Toegevoegd op: 2015-08-18
Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door mensen zijn geïntroduceerd op een plaats waar ze voorheen niet voorkwamen en waar ze welig tieren. Als recreant op zee en in estuaria kan men aardig wat van deze soorten meenemen. Ze komen vast te zitten aan de romp van zeilboten, jachten en kajaks of raken verstrengeld in een duikers- of vissersuitrusting. Het is dan ook niet merkwaardig dat jachthavens vaak hotspots zijn van invasieve uitheemse soorten. Gelukkig kunnen we dit voorkomen! Lees er alles over in de folder opgesteld door het SEFINS-project. ... [Lees meer]
‘Oesterpassie’: een ziltige zaligheid om te lezen, met een wetenschappelijke toets!
Toegevoegd op: 2015-08-17
De publicatie ‘Oesterpassie’ neemt je mee op een zintuiglijke tocht doorheen de geschiedenis, kunst, cultuur en natuur van de oester. Tien Vlaamse wetenschappers vertellen, elk vanuit hun eigen discipline, welke rol de oester speelde en hoe deze smakelijke zeediertjes werden/worden gebruikt. ... [Lees meer]
VLIZ Jaarboek 2014: wat had het VLIZ in petto voor 2014?
Toegevoegd op: 2015-08-10
Dit jaarboek geeft een overzicht van onze belangrijke onderzoekondersteunende realisaties en hoogtepunten verwezenlijkt gedurende het afgelopen jaar. Ook cijfers en performantie-indicatoren kunnen geraadpleegd worden in de bijlagen. Vanaf dit jaar is het jaarboek enkel digitaal beschikbaar. ... [Lees meer]
Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS): meer dan een lijst met soortnamen
Toegevoegd op: 2015-07-02
De WoRMS Stuurgroep kwam op 8 juni - Wereld Oceanen Dag! - bijeen op Kreta in het Hellenic Centre for Marine Research (HCMR). Tijdens deze meeting werden een aantal relevante beslissingen genomen en aanbevelingen geformuleerd die ervoor zorgen dat deze autoritaire lijst van mariene soorten in de toekomst meer dan taxonomisch informatie zal bevatten. [Lees meer]
Position paper: Hoogtij(d) voor kustvisserij
Toegevoegd op: 2015-07-02
Om de toekomst van de Belgische kustvisserij te verzekeren is het hoogtijd voor gerichte acties. In het kader van het GIFS-project publiceerde het VLIZ de brochure “Hoogtij(d) voor kustvisserij” waarin dit standpunt naar voor wordt geschoven. Naast feiten en cijfers, worden alle hinderpalen samengebracht die de ontwikkeling van deze vaak kleinschalige en ambachtelijke bedrijven in de weg staan. Kustvisserij is van nature sterk verstrengeld met de cultuur, het toerisme, milieu en natuurbehoud in de kuststreek, wat heel wat kansen biedt en nood heeft aan specifieke acties. ... [Lees meer]
Schat aan informatie over Schelde-estuarium vrij beschikbaar via ScheldeMonitor
Toegevoegd op: 2015-07-02
ScheldeMonitor overschreed vorige week de kaap van 6000 Open Access documenten rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Hiermee is méér dan de helft van de volledige collectie publiek ontsloten. ... [Lees meer]
Terugblik op het zeefestival ZOUTBAD – WereldOceaanDag 2015
Toegevoegd op: 2015-06-29
Op zaterdag 6 juni 2015 vierde het VLIZ de zeeën en oceaan met het zeefestival ZOUTBAD. Ondanks het prachtige weer, lokte ZOUTBAD 234 geïnteresseerde bezoekers naar CC De Grote Post in Oostende, waar ze konden genieten van onderwaterfilms, bijleren tijdens lezingen en aan de standjes op de Zeemarkt, maar ook zelf de handen uit de mouwen konden steken tijdens verschillende workshops. Dirk Draulans modereerde een Blue Café rond kustontwikkeling, terwijl anderen smulden van een lekkere zeewierburger. Het festival werd georganiseerd in het kader van de door de VN erkende WereldOceaanDag en met de ondersteuning van Sea For Society. Daags nadien ging het ZOUTBAD gewoon verder in Brussel, waar het KBIN instond voor de organisatie. [Lees meer]
AtlantOS: trans-Atlantische integratie van oceaanobservatiesystemen
Toegevoegd op: 2015-06-22
Het grootschalige EU-project AtlantOS wil oceaanobservaties in de Atlantische Oceaan meer integreren en meer efficiënt en duurzamer te maken. Het VLIZ werkt mee in het werkpakket rond de harmonisatie van de datastromen en werkt mee aan het opzetten van een Atlantisch zendernetwerk voor vissen. ... [Lees meer]
Maak kennis met Joana, de 100ste gezenderde LifeWatch-vogel!
Toegevoegd op: 2015-06-22
Sinds de installatie van het LifeWatch.be GPS vogelzendernetwerk in juni 2013, werden meer dan 100 zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en bruine kiekendieven voorzien van een lichtgewicht GPS-zender op zonne-energie. Wetenschappers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) verzamelen op deze manier gegevens die de kennis over de individuele variatie van het gedrag van deze dieren moet verbeteren. ... [Lees meer]
Zeekrant 2015 is uit!
Toegevoegd op: 2015-06-11
Naar aanleiding van Wereldoceaandag kwam op 8 juni de Zeekrant 2015 uit. Deze informatieve zomerkrant is gratis te verkrijgen via tal van verdeelpunten aan de Belgische kust. Ze kan ook worden geraadpleegd via de website van het VLIZ. ... [Lees meer]
Activiteiten Vlaams-Keniaanse samenwerking: conferentie, website en fotoarchief
Toegevoegd op: 2015-05-29
In 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI) om de samenwerking in de mariene wetenschappen en de uitwisseling van data, expertise en informatie te bevorderen. Naast de schenking van het voormalige Vlaamse onderzoeksschip Zeeleeuw (nu RV Mtafiti), leidde deze samenwerking ook tot een internationale conferentie rond het duurzaam gebruik van Keniaanse mariene hulpbronnen. De proceedings werden recent gepubliceerd in de reeks VLIZ Special Publications. Ter ere van de hernieuwde en historische samenwerking werd tevens een website (www.vliz.be/kenya) gebouwd waarop o.a. een uitgebreide bibliografie en een fotogalerij met prachtige, vrij te gebruiken recente en historische foto’s over dit onderzoek en de regio te vinden zijn. ... [Lees meer]
Vernieuwde emodnet-biology.eu voor een nóg betere ontsluiting van Europese mariene biodiversiteitsdata
Toegevoegd op: 2015-05-29
Met het grootse datanetwerk-project EMODnet (video) hoopt Europa in de komende jaren alle beschikbare mariene observaties en data te ontsluiten en gemakkelijk toegankelijk te maken voor diverse gebruikers. Wat betreft biologische data heeft men alvast niet stilgezeten... Ondertussen worden al heel wat data en aantrekkelijke dataproducten vrij beschikbaar gemaakt via de vernieuwde website www.emodnet-biology.eu. ... [Lees meer]
Barnum Roeselare gekroond tot winnaar van de eerste editie van PlaneetZee@Work
Toegevoegd op: 2015-04-07
Via PlaneetZee@Work editie 2014-2015 kregen klassen uit de hogere graden secundair onderwijs de kans om in een labo van een mariene onderzoeksgroep te experimenteren, te meten en na te denken over een actueel zeewetenschappelijk vraagstuk. De leerlingen werden na afloop uitgedaagd om hun resultaten weer te geven op een wetenschappelijke poster. Na selectie van de drie beste posters kwamen de respectievelijke klassen hun bevindingen mondeling voorstellen op de slothappening in de InnovOcean site in Oostende. ... [Lees meer]
Wereldregister van Geïntroduceerde Mariene Soorten (WRIMS) officieel gelanceerd
Toegevoegd op: 2015-03-17
WRIMS, een databank met door de mens geïntroduceerde en invasieve niet-inheemse mariene soorten, omvat meer dan 1400 soorten die wereldwijd bekend zijn onder deze noemer te vallen. De gegevens werden gecompileerd door het doornemen van bijna 2500 publicaties en een samenwerking tussen verschillende internationale initiatieven. ... [Lees meer]
10 jaar UNESCO in Oostende, dé hub voor meer dan 1.000 oceaanexperten wereldwijd
Toegevoegd op: 2015-03-13
Het UNESCO/IOC Project Office for IODE dat in Oostende is gevestigd, viert op 16 maart zijn tiende verjaardag met een plechtigheid en een wetenschappelijk congres in het Provinciaal Hof in Brugge. ... [Lees meer]
Belgisch virtueel biodiversiteitslaboratorium op vernieuwde LifeWatch.be
Toegevoegd op: 2015-03-10
De vernieuwde website LifeWatch.be brengt alle bijdrages en data van het inmiddels de sterk uitgebreide partnerschap samen. ... [Lees meer]
Wegwijzer Financieringsinstrumenten voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten
Toegevoegd op: 2015-02-23
Deze wegwijzer - een afgeleid product van het Compendium voor Kust en Zee - zet de meest relevante Europese, federale en Vlaamse financieringsmogelijkheden voor mariene onderzoeks- en innovatieprojecten op een rij. ... [Lees meer]
LifeWatch-portaal Marine Virtual Research Environment gelanceerd
Toegevoegd op: 2015-02-23
Ontdek welke mariene datasystemen, web services, online tools, enz. reeds samengebracht zijn in het online portaal: http://marine.LifeWatch.eu. De bedoeling is dat je gemakkelijk zelf mee aan de slag kan. Test het uit en stuur ons uw feedback! ... [Lees meer]
Gedetailleerd programma van de VLIZ Jongerencontactdag 2015 bekend
Toegevoegd op: 2015-01-26
We kijken uit om je te verwelkomen in Brugge op vrijdag 20 februari 2015. Een boeiend programma dat inkijk geeft in het actuele onderzoek van de Vlaamse mariene wetenschappers, moet je zeker kunnen overtuigen om deel te nemen. Snel registreren is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt. [Lees meer]
Pagina 1 2 3 4 5 ... 15 · >

[Voeg toe]