VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

VLIZ-leden: bedankt!

Toegevoegd op: 2016-07-06
Om onze trouwe leden te bedanken voor hun jarenlange steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, nodigde het VLIZ op vrijdagavond 24 juni 2016 alle VLIZ-leden uit voor een midzomeravondwandeling op de Oostendse oosteroever. Enthousiaste vrijwilligers van SeaWatch-B, het vorig jaar opgestarte filantropische project dat o.m. gesponsord wordt met VLIZ-ledenbijdragen, demonstreerde er hun kunnen. Verder werd kennis gemaakt met de natuur, het (militair) erfgoed, de visserij en andere maritieme activiteiten in dit stukje havengebied, waar zich ook een boeiende geschiedenis van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek schuilhoudt. Na de wandeling werd de avond onder een stralend zonnetje afgesloten met een glaasje en gezellige babbel. ...

Editie 2016 van hét zomerkrantje rond de zee nu beschikbaar!

Toegevoegd op: 2016-07-06
Steek je voeten in het zand en open de Zeekrant 2016. Je zal verbaasd zijn over de hoeveelheid leuke weetjes met betrekking tot onze kust en zee er vervat zijn in deze 8 pagina’s tellende publicatie. ...

Zwemkrab uit kunstproject TIME vanaf nu ook te zien op het Marien Station Oostende

Toegevoegd op: 2016-07-06
Het VLIZ verzamelde op vraag van kunstenaar Wim Tellier een zwemkrab die het hoofdobject werd van zijn tweejarig project TIME. Dit resulteerde o.a. in een gigantische afbeelding van de krab van maar liefst 3 000m² groot en een diameter van 61m. De achtergrond van het beeld wordt gevormd door fish-eye foto’s van unieke landschappen waarvoor Wim Tellier de wereld rondreisde. Via dit project draagt de kunstenaar een ecologische boodschap uit over de schoonheid, maar tevens ook de kwetsbaarheid, van onze planeet. ...

VLIZ wint internationale Marine Education Award in de VS

Toegevoegd op: 2016-06-30
Op 29 juni 2016 mocht Evy Copejans van het Vlaams Instituut voor de Zee in Orlando de internationale prijs voor ‘Marine Education’ ontvangen uit handen van het bestuur van de National Marine Educator Association (NMEA). Met deze prijs bekroont dit Amerikaanse netwerk van zee-educatoren, het uitstekende werk en de trekkende rol die het VLIZ sinds 2009 op internationaal vlak vervult om de nood aan meer Ocean Literacy in Europa te introduceren. ...

Safe Coastal Tourism vzw wint in Sea Change ideeënwedstrijd twee keer

Toegevoegd op: 2016-06-15
Op 10 juni 2016 – op de viering van WereldOceaanDag 2016 – werden de winnaars van de Europese Sea Change ideeënwedstrijd in de prijzen gezet. Safe Coastal Tourism vzw won zowel de Europese als de Belgische prijs, met hun idee om kinderen meer bewust te maken van de gevaren van de zee. Bekijk het winnende filmpje hier. Het winnende idee zal nu verder voor VLIZ als inspiratie dienen voor de organisatie van een bewustmakingsevenement in België in 2017. ...

Website met archeologische kijk op Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens

Toegevoegd op: 2016-06-10
De website Zwinproject (www.zwinproject.ugent.be) belicht de reconstructie van het middeleeuws havengebied van het Zwin vanuit archeologisch perspectief. Al bijna 150 jaar wordt door historici en bodemkundigen onderzoek gevoerd naar de verbinding tussen Brugge en de zee – en de in die zone gelegen verdwenen dorpen, maar het is pas sinds de laatste paar decennia dat de landschapsarcheologie ook het potentieel van niet-invasieve methodes exploreert. Denk hierbij aan het gebruik van teledetectie, geofysische bodemsensoren, onbemande luchtvaartuigen (UAV’s), veldprospectie, archiefonderzoek, etc. De combinatie van deze data leidt tot een beter begrip van de evolutie van het Zwingebied. ...

Video: Training RV Mtafiti crew en wetenschappers voor deelname aan grootse Indian Ocean Expedition

Toegevoegd op: 2016-06-09
VLIZ-medewerkers trainden wetenschappers uit de regio van de West-Indische Oceaan ter voorbereiding van de tweede Internationale Expeditie van de Indische Oceaan (IIOE2). Voor deze grootse meerjarige geconcerteerde onderzoeksactie werken verschillende landen van in en buiten de regio samen, onder de paraplu van IOC/UNESCO, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de meetcampagnes. De training ging door in Kenia van 18 tot 27 april 2016, zowel in het wetenschappelijk instituut KMFRI in Mombasa als aan boord van de RV Mtafiti, de voormalige RV Zeeleeuw – in 2012 door Vlaanderen geschonken aan Kenia. Leer er alles over in deze video. ...

LifeWatch België, een zeer actieve onderzoeksgemeenschap!

Toegevoegd op: 2016-06-07
Sinds de opstart in 2012(*) is de pool van instrumenten en andere infrastructuur binnen LifeWatch.be sterk gegroeid. Dat deze infrastructuur niet onbenut blijft en ze het opstarten van innovatieve onderzoeksprojecten stimuleert, bleek duidelijk op maandag 23 mei toen de tweede gebruikersvergadering van LifeWatch.be-infrastructuur doorging op het VLIZ in Oostende. Het was voor de Belgische LifeWatch partners, onderzoekers, PhD studenten en andere supporters ook de perfecte gelegenheid om te netwerken. ...

Een nieuw VLIZ-Jaarboek, voor wie graag terugblikt naar 2015

Toegevoegd op: 2016-06-06
Het jaarboek geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ in het voorafgaande jaar, alsook een focus op de belangrijke verwezenlijkingen per afdeling. Via performantie-indicatoren, heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ daarenboven zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking van het instituut. De publicatie kan in digitaal formaat (pdf) geraadpleegd worden via de VLIZ-website. ...

Naar een klimaatbestendige kust met CREST

Toegevoegd op: 2016-05-30
In november ging CREST van start, wat staat voor ‘Climate Resilient Coast’ – een Klimaatbestendige Kust. Dit team, bestaande uit expert-wetenschappers uit drie Vlaamse universiteiten, verschillende overheidsdiensten en de consultancy, wil dieper inzicht krijgen in de fysische processen die zich afspelen in onze kustzone. Via de website www.crestproject.be en de CREST-nieuwsbrief blijf je als stakeholder op de hoogte van hun bevindingen. ...

Provinciaal Instituut Lommel wint PlaneetZee@Work 2015-2016

Toegevoegd op: 2016-05-26
PlaneetZee@Work is een project waarbij klassen uit de hogere graden van het secundair onderwijs een workshop volgen in het labo van een mariene onderzoeksgroep. Na afloop maken de leerlingen een wetenschappelijke poster. Drie teams worden geselecteerd en verdedigen zich op de slothappening in Oostende. Dit academiejaar ging de hoofdprijs naar het 4de jaar Sportwetenschappen van het Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) onder leiding van Natalie Dirckx. Tussen 10 en 13 mei lieten leerlingen en leerkracht zich tijdens de expeditie in Noord-Frankrijk door VLIZ-medewerkers onderdompelen in de studie van het mariene milieu. ...

Historische kaarten kustzone ontsloten via online platform HisGisKust

Toegevoegd op: 2016-04-01
Geïnteresseerd hoe onze kustlijn er vroeger uit zag en hoe deze geleidelijk geëvolueerd is naar de huidige situatie? Wil je een zandbank of de situatie van een duinengebied opzoeken op een historische kaart? Neem dan zeker een kijkje op www.vliz.be/hisgiskust. In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw, die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten en gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd op huidige kaarten en satellietbeelden en vergeleken worden. ...

Jobstudenten gezocht voor de zomer van 2016

Toegevoegd op: 2016-03-11
VLIZ zoekt jobstudenten voor de periode juli-augustus-september 2016. Geïnteresseerden sturen vóór 31 maart een curriculum vitae, motivatiebrief en hun voorkeur voor activiteit of departement. ...

Nieuwe editie van de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’

Toegevoegd op: 2016-03-03
De ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ wil voor de 70 meest geconsumeerde soorten vis, schaal- en schelpdieren bevattelijke, wetenschappelijk onderbouwde en geüpdatete informatie aanreiken over enkele duurzaamheidsaspecten. Deze informatie moet koks en andere professionele inkopers van vis en zeevruchten helpen om meer bewust aan te kopen en met kennis ter zake te communiceren naar hun klanten. De ‘Vis- en Zeevruchtengids’ en website www.zeevruchtengids.org zijn een initiatief van SeaWeb Europe, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). ...

VLIZ draagt bij tot Belgische vrijstellingsprocedure ballastwaterconventie

Toegevoegd op: 2016-02-22
De Ballastwaterconventie heeft als doel de verspreiding van invasieve uitheemse soorten door de internationale scheepvaart tegen te gaan en kan binnenkort in werking treden. Omdat de conventie een clausule bevat die schepen - onder bepaalde voorwaarden - voor een periode van 5 jaar vrijstelt van bepaalde verplichtingen, wenst België een vrijstellingsprocedure vast te leggen. Het VLIZ heeft hiervoor een voorbereidende studie uitgevoerd, die werd gepubliceerd als beleidsinformerende nota 2015_002. ...

VLIZ Marine Science Day 2016: een terugblik

Toegevoegd op: 2016-02-22
Op 12 februari 2016 was Brugge de place to be voor alle mensen betrokken bij de mariene wetenschappen in Vlaanderen en omstreken. Zowel wetenschappers (junior én senior), mariene opleidingen, mariene bedrijven en het mariene beleid waren present. De 363 deelnemers kregen een mooie weergave van het actuele onderzoek aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen voorgeschoteld en kregen de gelegenheid om uitvoerig te netwerken. ...

Het VLIZ stelt een vibrocorer ter beschikking van wetenschappers!

Toegevoegd op: 2016-01-28
Een vibrocorer is het ideale instrument om onverstoorde bodemkernen te bekomen van een relatief grote lengte. Het VLIZ beschikt voortaan over een OSIL high-power vibrocorer systeem dat een kern kan nemen tot 3 m lang met een diameter van 96 mm. Het toestel wordt ingezet vanaf het onderzoeksschip Simon Stevin. ...

POGO: nieuwe sensoren moeten polsslag globale oceaan beter opvolgen

Toegevoegd op: 2016-01-26
Tegen 2030 een duurzaam, state-of-the-art netwerk uitbouwen van oceaanobservatiesystemen die de toestand van de wereldwijde oceaan in de gaten houdt: dat is de nieuwe ambitie van POGO (Partnership for Observation of the Global Oceans). De gegevens zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis, wetenschap en maatschappelijk belang van de oceaan. ...

Samenwerking met VLOOT dab rond RV Simon Stevin maakt toekomstgerichte doorstart

Toegevoegd op: 2016-01-18
Op 16 december 2015 tekenden Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) en Jan Mees (algemeen directeur VLIZ) een nieuwe bijakte aan de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Hiermee worden nog ruimere afspraken gemaakt rond de inzet van het onderzoeksvaartuig RV Simon Stevin. De afspraken leiden tot een betere en flexibelere bediening voor Vlaamse mariene onderzoekers en brengen meer duidelijkheid rond het inzetten van het schip in internationale programma's. ...

Maritieme en mariene sector roept Vlaamse Regering op in te zetten op Blue Growth

Toegevoegd op: 2016-01-13
De economische mariene en maritieme sector - vertegenwoordigd door Vlaamse topbedrijven, universiteiten, kenniscentra, socio-economische actoren en de overheid - roept de Vlaamse regering op om Blue Growth te erkennen als een volwaardige speerpuntcluster. Als oproep werd op maandag 11 januari 2016 een verzoekschrift aan de Vlaamse regering overhandigd. ...

[Voeg toe]