VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Beurzen Brilliant Marine Research Idea

Toegevoegd op: 2016-10-03
Het VLIZ lanceert voor de eerste maal een oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas' met als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 1 december 2016. ...

Kwalitatief outreach materiaal rond zee en oceaan gecentraliseerd in de Sea Change Ocean EDGE databank

Toegevoegd op: 2016-09-13
Om de oceaangeletterdheid te bevorderen in een klas of bij een ander doelpubliek, zijn ondertussen al heel wat leerelementen beschikbaar: denk maar aan videos, foto’s of illustraties, volledige lespakketten en beschrijvingen van activiteiten. Al deze bronnen worden nu gecentraliseerd in de Sea Change Ocean EDGE databank (European Database of Good Examples in marine education and outreach). Je kan er als leerkracht, educator, wetenschapscommunicator of activist snel en gemakkelijk bruikbaar materiaal of inspiratie terugvinden voor een eigen geplande activiteit in verband met de zee. ...

Uitbouw passief akoestisch netwerk voor observatie van bruinvissen en dolfijnen in Belgische mariene wateren

Toegevoegd op: 2016-09-13
In het Belgisch deel van de Noordzee komen zeer regelmatig bruinvissen en dolfijnen voor. Omdat deze dieren zich niet gemakkelijk laten zien, is het voor wetenschappers knap lastig om hun aantallen en verspreiding precies in te schatten. Momenteel ontplooit het VLIZ – binnen het kader van het LifeWatch-project – een netwerk van akoestische ontvangers, die het echolocatiegeluid van bruinvissen en dolfijnen kan detecteren. Na enig rekenwerk kan hieruit worden afgeleid welke soorten aanwezig zijn in onze mariene wateren en kunnen op termijn tendensen bepaald worden. ...

Meeuwen blijken elk een eigen karakter en persoonlijke voorkeur te hebben

Toegevoegd op: 2016-09-13
Dankzij het LifeWatch-zendernetwerk voor meeuwen blijkt dat meeuwen niet zomaar wat doen. Elk dier is een individu op zich, met een eigen karakter en persoonlijke voorkeuren. Dat kan je zien aan hun sterk onderling variërende foerageergedrag en migratietochten. ...

Oproep voor kandidaturen VLIZ North Sea Award 2016

Toegevoegd op: 2016-09-08
Het VLIZ reikt jaarlijks de North Sea Award uit aan een onderzoeker of onderzoeksgroep om hun vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek aan te moedigen dat zich toelegt op het bestuderen van de structuur of het functioneren van onze wereldzeeën. Kandidaturen zijn welkom tot 30 november 2016. ...

VLIZ zoekt kandidaten voor de Master Thesis Award 2016

Toegevoegd op: 2016-09-08
De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en bekronen. Daarmee willen we hen aansporen om ook in hun toekomstige carrière kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het marien onderzoek in Vlaanderen te bevorderen. Ben je recent afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit of hogeschool op een marien gerelateerd onderwerp en ben je fier op je scriptie? Dien dan zeker je kandidatuur in! Inschrijven kan tot 30 november 2016. ...

Het VLIZ verhuist!

Toegevoegd op: 2016-08-26
Het Vlaams Instituut voor Zee (VLIZ) zal vanaf 2020, samen met onze internationale partners enerzijds en de visserijonderzoekers van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) anderzijds, gehuisvest worden in een gedeelde nieuwbouw in de Ankerstraat in Oostende. ...

Multitransducer echosounder voor gedetailleerd zeebodemonderzoek in ondiepe zones

Toegevoegd op: 2016-08-22
Voortaan stelt het VLIZ een unieke multitransducer echosounder ter beschikking van mariene wetenschappers. Het nieuwe toestel laat toe om met een zeer groot detail (dm tot cm resolutie), en ook in zeer ondiep water van minder dan 10 meter diep, de mariene ondergrond en hierin aanwezige structuren driedimensioneel in kaart te brengen. De SES-2000 Quattro opent de weg naar baanbrekend marien onderzoek en laat toe om Vlaanderen en België hierin internationaal op de kaart te zetten. ...

Industrie stelt mariene data ter beschikking

Toegevoegd op: 2016-08-22
Boorkernen genomen ter voorbereiding van de aanleg van een onderzeese elektriciteitskabel dienen nu voor marien wetenschappelijk onderzoek. ...

Nieuw: watertanks voor mariene organismen in het Marien Station Oostende

Toegevoegd op: 2016-08-10
Het VLIZ stelt voortaan aan mariene wetenschappers een koelruimte ter beschikking met daarin drie heuse watertanks voor het uitvoeren van testen met mariene organismen. ...

Abstractenboek studiedag Vissen in Verleden 2015 met focus op visverwerking vroeger en nu

Toegevoegd op: 2016-08-04
Op 30 oktober 2015 vond onder grote belangstelling de derde editie plaats van “Vissen in het verleden”, de studiedag met een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische visserij in de breedste zin. Het doel van de organisatoren is om een forum te bieden die de uitwisseling van kennis, data en informatie rond de geschiedenis van de zeevisserij in haar vele facetten en over sectoren heen bevordert. Het centrale thema van de 2015-editie was visverwerking en –productie aan land. Vandaag is de 130 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde publicatie verschenen die het onderzoek en de verhalen van alle sprekers bundelt. ...

Hydro vzw en VLIZ lanceren nieuwe oproep internationale Prijs Dr. Edouard Delcroix

Toegevoegd op: 2016-08-03
Deze driejaarlijkse internationale prijs (25.000 EUR) bekroont wetenschappelijk onderzoek in het ruime kader van oceanen en de menselijke gezondheid. Nieuw vanaf deze editie is dat er ook een aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt (2.500 EUR) voor een veelbelovende jonge wetenschapper die aan de start van zijn/haar onderzoekscarrière staat. Deadline is 31 december 2016. ...

Het VLIZ is voortaan te volgen via Facebook

Toegevoegd op: 2016-08-01
Communicatie gaat steeds meer over het inzetten op meerdere communicatiekanalen. En sociale media kunnen daarbij niet ontbreken. Het VLIZ bericht daarom nu ook via Facebook over zijn werking. ...

VLIZ-leden: bedankt!

Toegevoegd op: 2016-07-06
Om onze trouwe leden te bedanken voor hun jarenlange steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, nodigde het VLIZ op vrijdagavond 24 juni 2016 alle VLIZ-leden uit voor een midzomeravondwandeling op de Oostendse oosteroever. Enthousiaste vrijwilligers van SeaWatch-B, het vorig jaar opgestarte filantropische project dat o.m. gesponsord wordt met VLIZ-ledenbijdragen, demonstreerde er hun kunnen. Verder werd kennis gemaakt met de natuur, het (militair) erfgoed, de visserij en andere maritieme activiteiten in dit stukje havengebied, waar zich ook een boeiende geschiedenis van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek schuilhoudt. Na de wandeling werd de avond onder een stralend zonnetje afgesloten met een glaasje en gezellige babbel. ...

Editie 2016 van hét zomerkrantje rond de zee nu beschikbaar!

Toegevoegd op: 2016-07-06
Steek je voeten in het zand en open de Zeekrant 2016. Je zal verbaasd zijn over de hoeveelheid leuke weetjes met betrekking tot onze kust en zee er vervat zijn in deze 8 pagina’s tellende publicatie. ...

Zwemkrab uit kunstproject TIME vanaf nu ook te zien op het Marien Station Oostende

Toegevoegd op: 2016-07-06
Het VLIZ verzamelde op vraag van kunstenaar Wim Tellier een zwemkrab die het hoofdobject werd van zijn tweejarig project TIME. Dit resulteerde o.a. in een gigantische afbeelding van de krab van maar liefst 3 000m² groot en een diameter van 61m. De achtergrond van het beeld wordt gevormd door fish-eye foto’s van unieke landschappen waarvoor Wim Tellier de wereld rondreisde. Via dit project draagt de kunstenaar een ecologische boodschap uit over de schoonheid, maar tevens ook de kwetsbaarheid, van onze planeet. ...

VLIZ wint internationale Marine Education Award in de VS

Toegevoegd op: 2016-06-30
Op 29 juni 2016 mocht Evy Copejans van het Vlaams Instituut voor de Zee in Orlando de internationale prijs voor ‘Marine Education’ ontvangen uit handen van het bestuur van de National Marine Educator Association (NMEA). Met deze prijs bekroont dit Amerikaanse netwerk van zee-educatoren, het uitstekende werk en de trekkende rol die het VLIZ sinds 2009 op internationaal vlak vervult om de nood aan meer Ocean Literacy in Europa te introduceren. ...

Safe Coastal Tourism vzw wint in Sea Change ideeënwedstrijd twee keer

Toegevoegd op: 2016-06-15
Op 10 juni 2016 – op de viering van WereldOceaanDag 2016 – werden de winnaars van de Europese Sea Change ideeënwedstrijd in de prijzen gezet. Safe Coastal Tourism vzw won zowel de Europese als de Belgische prijs, met hun idee om kinderen meer bewust te maken van de gevaren van de zee. Bekijk het winnende filmpje hier. Het winnende idee zal nu verder voor VLIZ als inspiratie dienen voor de organisatie van een bewustmakingsevenement in België in 2017. ...

Website met archeologische kijk op Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens

Toegevoegd op: 2016-06-10
De website Zwinproject (www.zwinproject.ugent.be) belicht de reconstructie van het middeleeuws havengebied van het Zwin vanuit archeologisch perspectief. Al bijna 150 jaar wordt door historici en bodemkundigen onderzoek gevoerd naar de verbinding tussen Brugge en de zee – en de in die zone gelegen verdwenen dorpen, maar het is pas sinds de laatste paar decennia dat de landschapsarcheologie ook het potentieel van niet-invasieve methodes exploreert. Denk hierbij aan het gebruik van teledetectie, geofysische bodemsensoren, onbemande luchtvaartuigen (UAV’s), veldprospectie, archiefonderzoek, etc. De combinatie van deze data leidt tot een beter begrip van de evolutie van het Zwingebied. ...

Video: Training RV Mtafiti crew en wetenschappers voor deelname aan grootse Indian Ocean Expedition

Toegevoegd op: 2016-06-09
VLIZ-medewerkers trainden wetenschappers uit de regio van de West-Indische Oceaan ter voorbereiding van de tweede Internationale Expeditie van de Indische Oceaan (IIOE2). Voor deze grootse meerjarige geconcerteerde onderzoeksactie werken verschillende landen van in en buiten de regio samen, onder de paraplu van IOC/UNESCO, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de meetcampagnes. De training ging door in Kenia van 18 tot 27 april 2016, zowel in het wetenschappelijk instituut KMFRI in Mombasa als aan boord van de RV Mtafiti, de voormalige RV Zeeleeuw – in 2012 door Vlaanderen geschonken aan Kenia. Leer er alles over in deze video. ...

[Voeg toe]