VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

In:

VLIZ-nieuws

rss

Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) wint PlaneetZee@Work 2015-2016

Toegevoegd op: 2016-05-26
PlaneetZee@Work is een project waarbij klassen uit de hogere graden van het secundair onderwijs een workshop volgen in het labo van een mariene onderzoeksgroep. Na afloop maken de leerlingen een wetenschappelijke poster. Drie teams worden geselecteerd en verdedigen zich op de slothappening in Oostende. Dit academiejaar ging de hoofdprijs naar het 4de jaar Sportwetenschappen van het Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) onder leiding van Natalie Dirckx. Tussen 10 en 13 mei lieten leerlingen en leerkracht zich tijdens de expeditie in Noord-Frankrijk door VLIZ-medewerkers onderdompelen in de studie van het mariene milieu. ...

Historische kaarten kustzone ontsloten via online platform HisGisKust

Toegevoegd op: 2016-04-01
Geïnteresseerd hoe onze kustlijn er vroeger uit zag en hoe deze geleidelijk geëvolueerd is naar de huidige situatie? Wil je een zandbank of de situatie van een duinengebied opzoeken op een historische kaart? Neem dan zeker een kijkje op www.vliz.be/hisgiskust. In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw, die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten en gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd op huidige kaarten en satellietbeelden en vergeleken worden. ...

Jobstudenten gezocht voor de zomer van 2016

Toegevoegd op: 2016-03-11
VLIZ zoekt jobstudenten voor de periode juli-augustus-september 2016. Geïnteresseerden sturen vóór 31 maart een curriculum vitae, motivatiebrief en hun voorkeur voor activiteit of departement. ...

Nieuwe editie van de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’

Toegevoegd op: 2016-03-03
De ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ wil voor de 70 meest geconsumeerde soorten vis, schaal- en schelpdieren bevattelijke, wetenschappelijk onderbouwde en geüpdatete informatie aanreiken over enkele duurzaamheidsaspecten. Deze informatie moet koks en andere professionele inkopers van vis en zeevruchten helpen om meer bewust aan te kopen en met kennis ter zake te communiceren naar hun klanten. De ‘Vis- en Zeevruchtengids’ en website www.zeevruchtengids.org zijn een initiatief van SeaWeb Europe, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). ...

VLIZ draagt bij tot Belgische vrijstellingsprocedure ballastwaterconventie

Toegevoegd op: 2016-02-22
De Ballastwaterconventie heeft als doel de verspreiding van invasieve uitheemse soorten door de internationale scheepvaart tegen te gaan en kan binnenkort in werking treden. Omdat de conventie een clausule bevat die schepen - onder bepaalde voorwaarden - voor een periode van 5 jaar vrijstelt van bepaalde verplichtingen, wenst België een vrijstellingsprocedure vast te leggen. Het VLIZ heeft hiervoor een voorbereidende studie uitgevoerd, die werd gepubliceerd als beleidsinformerende nota 2015_002. ...

VLIZ Marine Science Day 2016: een terugblik

Toegevoegd op: 2016-02-22
Op 12 februari 2016 was Brugge de place to be voor alle mensen betrokken bij de mariene wetenschappen in Vlaanderen en omstreken. Zowel wetenschappers (junior én senior), mariene opleidingen, mariene bedrijven en het mariene beleid waren present. De 363 deelnemers kregen een mooie weergave van het actuele onderzoek aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen voorgeschoteld en kregen de gelegenheid om uitvoerig te netwerken. ...

Het VLIZ stelt een vibrocorer ter beschikking van wetenschappers!

Toegevoegd op: 2016-01-28
Een vibrocorer is het ideale instrument om onverstoorde bodemkernen te bekomen van een relatief grote lengte. Het VLIZ beschikt voortaan over een OSIL high-power vibrocorer systeem dat een kern kan nemen tot 3 m lang met een diameter van 96 mm. Het toestel wordt ingezet vanaf het onderzoeksschip Simon Stevin. ...

POGO: nieuwe sensoren moeten polsslag globale oceaan beter opvolgen

Toegevoegd op: 2016-01-26
Tegen 2030 een duurzaam, state-of-the-art netwerk uitbouwen van oceaanobservatiesystemen die de toestand van de wereldwijde oceaan in de gaten houdt: dat is de nieuwe ambitie van POGO (Partnership for Observation of the Global Oceans). De gegevens zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis, wetenschap en maatschappelijk belang van de oceaan. ...

Samenwerking met VLOOT dab rond RV Simon Stevin maakt toekomstgerichte doorstart

Toegevoegd op: 2016-01-18
Op 16 december 2015 tekenden Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) en Jan Mees (algemeen directeur VLIZ) een nieuwe bijakte aan de lopende samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Hiermee worden nog ruimere afspraken gemaakt rond de inzet van het onderzoeksvaartuig RV Simon Stevin. De afspraken leiden tot een betere en flexibelere bediening voor Vlaamse mariene onderzoekers en brengen meer duidelijkheid rond het inzetten van het schip in internationale programma's. ...

Maritieme en mariene sector roept Vlaamse Regering op in te zetten op Blue Growth

Toegevoegd op: 2016-01-13
De economische mariene en maritieme sector - vertegenwoordigd door Vlaamse topbedrijven, universiteiten, kenniscentra, socio-economische actoren en de overheid - roept de Vlaamse regering op om Blue Growth te erkennen als een volwaardige speerpuntcluster. Als oproep werd op maandag 11 januari 2016 een verzoekschrift aan de Vlaamse regering overhandigd. ...

Lancering videowedstrijd - Think Big, Think Ocean

Toegevoegd op: 2016-01-08
Heb jij een creatief, innovatief idee om de waardering voor de oceaan en het bewustzijn er rond te stimuleren? Zo ja, doe dan mee met de videowedstrijd van het Sea Change project. ...

Mariene data formeel publiceren met DOI kan nu via VLIZ

Toegevoegd op: 2016-01-07
VLIZ werkt samen met DataCite om wetenschappers de mogelijkheid te bieden hun data formeel te publiceren met een Digital Object Identifier (DOI). Deze publicatieprocedure voor datasets zorgt ervoor dat geciteerde data traceerbaar zijn en wetenschappers een betere erkenning krijgen voor hun werk. ...

Call: VLIZ Communication Award 2016

Toegevoegd op: 2016-01-06
Een laureaat van de VLIZ Communication Award kan als prijs in de loop van het verdere jaar genieten van een persoonlijke communicatie-coaching door de afdeling Communicatie van het Vlaams Instituut voor de Zee. Jonge mariene wetenschappers en ingenieurs die willen deelnemen aan deze wedstrijd moeten voor 31 januari 2016 een motivatiebrief doorsturen volgens de voorwaarden gesteld op de VLIZ-website. ...

Nieuw project CREST: hoe zullen golven en stromingen zich laten gelden in een veranderend klimaat?

Toegevoegd op: 2015-12-18
Gedurende een periode van vier jaar zal het CREST-project (Climate Resilient Coast) de robuustheid aan de Vlaamse kust bestuderen onder een wijzigend klimaatregime. Meer bepaald zullen de effecten op de kustdynamiek en de impact voor toekomstige veiligheidsstrategieën worden onderzocht. Dit project is een samenwerking van onderzoeksinstellingen en private partners en wordt gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). ...

Training in Web Services van het LifeWatch Virtual Labs

Toegevoegd op: 2015-12-15
Hoe kun je je biodiversiteitsgegevens het best voorbereiden en analyseren door gebruik te maken van de LifeWatch virtuele labo’s en web services? Op de LifeWatch Data Analysis Workshop van 26-27 november 2015 in Oostende leerden de deelnemers deze zaken efficiënt aan te pakken. ...

VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen 2016: oproep voor abstracts

Toegevoegd op: 2015-12-08
Op 12 februari 2016 is het weer zover: dan gaat de 16e VLIZ-Contactdag Mariene Wetenschappen terug door! Deze dag wil de nadruk leggen op de diversiteit, kwaliteit en belang van mariene en kustwetenschappen in Vlaanderen met behulp van mondelinge en posterpresentaties. Voor het eerst wordt voor de mondelinge presentaties een selectie gemaakt van 20 pre-doc en 5 post-doc abstracts. Ook krijgen zowel wetenschappers als bedrijven die hun nieuwe data- en informatietools en producten wensen voor te stellen de kans dit te doen tijdens de demosessies! Zowel voor de presentaties als de demosessies worden mariene wetenschappers en bedrijven vriendelijk uitgenodigd om zich te registreren en een camera-ready Engelstalige abstract in te dienen voor 18 december 2015. ...

VLIZ investeert 250 000 EUR in drie nieuwe apparaten voor marien onderzoek

Toegevoegd op: 2015-11-03
Een meetsysteem voor eolisch zandtransport, een opstelling voor verzuringsexperimenten met wieren en een multi-transducer parametrische echosounder zijn de drie nieuwe onderzoeksapparaten die door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zullen worden aangekocht ten dienste van de marien wetenschappelijk gemeenschap in Vlaanderen en omstreken. Deze drie toestellen werden door de Wetenschappelijke Commissie geselecteerd na de jaarlijkse oproep voor voorstellen om te investeren in de mariene onderzoeksinfrastructuur van het VLIZ. ...

VLIZ zoekt kandidaten voor de aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen 2015 - Deadline uitgesteld tot 4 december

Toegevoegd op: 2015-10-07
Bericht aan alle mariene wetenschappers met een afstudeerwerk op zak, verbonden aan een Belgische universiteit of hogeschool en ten hoogste twee jaar geleden afgestudeerd: stel je met jouw scriptie kandidaat voor de VLIZ-aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen! Zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene wetenschappen komen in aanmerking. Inschrijven kan tot 4 december 2015. ...

VLIZ North Sea Award 2015: iets voor jou? Dealine uitgesteld tot 4 december

Toegevoegd op: 2015-10-07
Heb jij je tijdens jouw postgraduaat of postdoctoraat gefocust op het bestuderen van de structuur of het functioneren van onze oceaan? Verdient jouw onderzoek een prijs? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ North Sea Award 2015 en dien jouw dossier in ten laatste op 4 december 2015. Kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of onderzoeksinstelling en ten hoogste drie jaar geleden gedoctoreerd zijn. ...

UQAR-ISMER uit Quebec en VLIZ gaan samen in zee!

Toegevoegd op: 2015-09-25
Op 23 september werd in aanwezigheid van Vlaams Minister Philippe Muyters, gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé en de Quebecse Minister van Transport en Maritieme Strategie Jean D’Amour een Memorandum of Understanding ondertekend tussen het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ) en l’Institut des Sciences de la Mer de Rimouski (UQAR-ISMER, Québec) ondertekend. Deze samenwerking zal zorgen voor een uitwisseling van onderzoeksapparatuur en de ontwikkeling van onderzoeksprojecten in de mariene sector. Ook uitwisselingsprojecten van studenten, professoren en wetenschappelijk personeel tussen beiden instituten zullen hierdoor ten goede komen. ...

[Voeg toe]