Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

In:

VLIZ-nieuws

rss
Pagina < · 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · >
Recent afgestudeerden dingen naar de VLIZ Aanmoedigingsprijs Mariene Wetenschappen 2009
Toegevoegd op: 2009-07-01
Ben je dit jaar of vorig jaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Ben je fier op je marien- of kustgerelateerd eindwerk? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan tot 10 oktober 2009. ... [Lees meer]
VOORSTELLING BOEK: Mosdiertjes van de Zuidelijke bocht van de Noordzee
Toegevoegd op: 2009-06-15
Expertise van Hans De Blauwe (brandweerman, deelnemer aan de Expeditie Robinson en amateur-natuurkenner) over de biodiversiteit van de Bryozoa of mosdiertjes van onze kust werd verzameld in deze nieuwste uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee. ... [Lees meer]
Alle activiteiten van VLIZ uit 2008 gebundeld in het nieuwe jaarboek
Toegevoegd op: 2009-06-15
Deze publicatie biedt een kleurrijk en met cijfers gestaafd relaas van de werking van het VLIZ voor het kalenderjaar 2008. Het jaar waarin de extra investeringssubsidie 2008-2009 goedgekeurd werd die de aankoop en de renovatie van bijkomende walfaciliteiten, de aankoop van onderzoeksapparatuur voor het nieuw te bouwen schip Simon Stevin en de renovatie van de kantoren aan de Wandelaarskaai mogelijk maakt. Het voorbije 2008 zal tevens bijblijven als het jaar waarin het secretariaat van de Marine Board van de European Science Foundation (ESF) naar Oostende verhuisde. Inclusief de Collected Reprints 2008 - de wetenschappelijke output van Belgische mariene wetenschappers uit het afgelopen kalenderjaar - op CD-rom. ... [Lees meer]
PERSBERICHT: nieuwe zeekrant 2009!
Toegevoegd op: 2009-06-10
Is Sabine er morgen met meer stormweer aan de kust? Stinkt vis? Of hoe kun je toveren met duinmos? Dit zijn maar enkele van de vragen waarop je in de nieuwste editie van de Zeekrant een antwoord vindt. De Zeekrant 2009 is vanaf 15 juni gratis te verkrijgen in alle bezoekerscentra, bibliotheken en toeristenbureaus aan de kust, of tijdens de kantooruren door afhaling (VLIZ – InnovOcean site – Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende). De pers en het geïnteresseerde publiek zijn uitgenodigd op de officiële voorstelling die plaatsgrijpt op vrijdag 12 juni 2009, vanaf 16.00 uur. ... [Lees meer]
VLIZ Ledendag 2009
Toegevoegd op: 2009-06-02
Op vrijdag 12 juni 2009 worden alle VLIZ leden verwelkomd op de InnovOcean site (Oostende) voor de tweede editie van de VLIZ ledendag. Ze krijgen in primeur het VLIZ Jaarboek 2008 overhandigd en kunnen de persvoorstelling van de Zeekrant 2009 meemaken. Daarenboven kunnen de leden ook al aanwezig zijn op het namiddaggedeelte van de uitgebreide wetenschappelijke commissie, met presentaties en discussies over actuele thema's. Afsluiten doen we met een receptie waar leden kennismaken met de VLIZ-medewerkers, leden van de wetenschappelijke commissie, andere zeewetenschappers en leden. Het VLIZ team kijkt ernaar uit u op vrijdag 12 juni te kunnen verwelkomen! ... [Lees meer]
Grenzen Exclusief Economische Zones (EEZ) landen wereldwijd geüpdatet (MARBOUND versie 3.0)
Toegevoegd op: 2009-05-27
De MARBOUND databank heeft een nieuwe update ondergaan. In versie 3.0 sluiten de grenzen van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) nauwsluitend aan op een hoge resolutie kustlijn (GSHHS). De nieuwste shapefiles, zijn samen met hun vorige twee versies, beschikbaar op de MARBOUND website. ... [Lees meer]
De Coastal & Marine WIKI: bron van professionele mariene en kustinformatie
Toegevoegd op: 2009-05-04
De Coastal & Marine WIKI is een innovatieve bron van up-to-date informatie over kustzonebeheer en mariene wetenschappen. Meer dan 1.100 artikelen zijn al online beschikbaar gemaakt in deze online encyclopedie door en voor mariene professionals. ... [Lees meer]
Honderden mariene postzegels online!
Toegevoegd op: 2009-05-04
De collectie fotogalerijen van het VLIZ heeft er een broertje bij: de galerij 'Mariene postzegels’. Deze collectie heeft tot doel om postzegels met afbeeldingen van verschillende mariene en maritieme thema’s samen te brengen in een online archief. ... [Lees meer]
'ZeeInZicht' maakt het onzichtbare zichtbaar!
Toegevoegd op: 2009-05-04
De Noordzee, de Waddenzee en de deltawateren, stuk voor stuk waardevolle natuurgebieden, hebben een fascinerende, onzichtbare onderwaterwereld. Ontdek deze wereld vanachter je PC op de website www.ZeeInZicht.nl. ... [Lees meer]
Nieuwe website: Tellingen aangespoelde vogels langs Belgische kust
Toegevoegd op: 2009-04-30
De Belgische kust is steeds minder vervuild met olie. Dat leidt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) af uit tellingen van met olie besmeurde dode zeekoeten. Minder dan 50% van de zeekoeten die aanspoelen op het strand zijn nu besmeurd met olie, tegen bijna 100% in het verleden. De resultaten van de tellingen kan je raadplegen op een nieuwe, door het VLIZ ontwikkelde, website: www.vliz.be/vogelslachtoffers ... [Lees meer]
Erfgoed behouden onder wijzigende klimaatsomstandigheden
Toegevoegd op: 2009-01-26
Het Ename Expertisecentrum koos de InnovOcean-site als één van de twee lokaties voor de vijfde editie van hun jaarlijkse colloquium. Dit jaar spitst die zich toe op de uitdagingen die klimaatswijzigingen met zich mee brengen voor het behouden van erfgoed (18-20 maart 2009). ... [Lees meer]
VACATURE@VLIZ
Toegevoegd op: 2009-01-20
VLIZ zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een IT-specialist (m/v) Meer info
VLIZ Jongerencontactdag 2009
Toegevoegd op: 2009-01-13
Wij nodigen jullie allen uit op de negende editie van de ‘VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen’. Op deze mariene happening mogen we jaarlijks ± 200 vorsers begroeten uit onze Noordzeeregio. Ook dit jaar willen we een breed spectrum aan zee- en kustwetenschappen in de kijker plaatsen en zeewetenschappers de kans bieden elkaar te leren kennen en bij te leren over het actuele onderzoek in een informele, interdisciplinaire ‘zeesfeer’. ... [Lees meer]
PERSCONFERENTIE: Keerpunt in de Vlaamse visserij!
Toegevoegd op: 2009-01-08
Op 21 januari worden de resultaten van het technisch visserijonderzoek van ILVO-visserij rond alternatieve visserijmethodes voorgesteld aan Minister-President Kris Peeters en de pers. Netten die vissen zonder brandstof, alternatief vissen met de boomkor, garnalen vangen zonder de bodem te beroeren,… Alle nieuw ontwikkelde technieken werden gedurende de afgelopen jaren met succes in de praktijk getest. Hopelijk zullen deze resultaten u kunnen overtuigen dat een duurzame visserij met minder milieu-impact en lagere uitbatingskosten een haalbaar objectief is. ... [Lees meer]
Internationale Seabird Group strijkt neer in Brugge
Toegevoegd op: 2008-12-15
Tussen 27 en 30 maart 2009 nodigt de Seabird Group alle zeevogelonderzoekers uit in het Provinciaal hof op de markt van Brugge voor hun 10de internationale conferentie. ... [Lees meer]
Schelde Informatiecentrum - Vlaanderen werft aan
Toegevoegd op: 2008-11-21
Voor hun kantoor in Oostende zoekt het SIC-Vlaanderen een medewerker informatievoorziening en projectuitvoering. ... [Lees meer]
Alle kustgidsen welkom op Gidsendag!
Toegevoegd op: 2008-11-04
Op zaterdag 13 december worden alle gidsen actief aan de Vlaamse kust uitgenodigd op de InnovOcean site (Wandelaarkaai 7 in Oostende) voor de Gidsendag. Op dit initiatief zijn zowel de havengidsen, de toeristische gidsen als de natuurgidsen welkom. ... [Lees meer]
Vacature Secretariaat Marine Board - European Science Foundation in Oostende
Toegevoegd op: 2008-10-31
De Marine Board - ESF heeft een open vacature voor de positie van een 'Executive Scientific Secretary - Head of Unit' van het secreatriaat in Oostende. ... [Lees meer]
Planeet Zee - tweede editie 2008-2009 van start!
Toegevoegd op: 2008-09-11
Vanaf 1 september 2008 kunnen klassen uit het 4de tot 7de jaar ASO, BSO en TSO terug deelnemen aan het educatieve project Planeet Zee. Ook tijdens deze tweede editie stellen zeewetenschappers uit verschillende disciplines hun recentste zee- en kustonderzoek voor in 21 lesmodules. Het e-learningplatform www.planeetzee.org bestaat uit een virtuele zeiltocht doorheen de Noord-Atlantische Oceaan waar jongeren geconfronteerd worden met specifieke vraagstukken over actuele onderwerpen: Hoe overleven organismen in extreme diepzeemilieus? Wat brengt de oceanen in beweging? Kan men drinkwater uit zeewater winnen? ... [Lees meer]
Wetenschapsfeest met uitgebreide zeestand
Toegevoegd op: 2008-09-11
Kom op 17-19 oktober in de Nekkerhal in Mechelen ontdekken welke goederen en diensten de zeeën en oceanen allemaal kunnen opleveren. In een uitgebreide zeestand wordt het Vlaamse mariene onderzoek van een 10-tal onderzoeksgroepen voorgesteld. Je komt er o.a. te weten hoe je drinkwater maakt van zeewater en je kan er proeven van kwallen of algen! ... [Lees meer]
Pagina < · 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · >

[Voeg toe]