Vlaams Instituut voor de Zee

platform voor marien onderzoek

In:

VLIZ-nieuws

rss
Pagina < · 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · >
'ZeeInZicht' maakt het onzichtbare zichtbaar!
Toegevoegd op: 2009-05-04
De Noordzee, de Waddenzee en de deltawateren, stuk voor stuk waardevolle natuurgebieden, hebben een fascinerende, onzichtbare onderwaterwereld. Ontdek deze wereld vanachter je PC op de website www.ZeeInZicht.nl. ... [Lees meer]
Nieuwe website: Tellingen aangespoelde vogels langs Belgische kust
Toegevoegd op: 2009-04-30
De Belgische kust is steeds minder vervuild met olie. Dat leidt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) af uit tellingen van met olie besmeurde dode zeekoeten. Minder dan 50% van de zeekoeten die aanspoelen op het strand zijn nu besmeurd met olie, tegen bijna 100% in het verleden. De resultaten van de tellingen kan je raadplegen op een nieuwe, door het VLIZ ontwikkelde, website: www.vliz.be/vogelslachtoffers ... [Lees meer]
Erfgoed behouden onder wijzigende klimaatsomstandigheden
Toegevoegd op: 2009-01-26
Het Ename Expertisecentrum koos de InnovOcean-site als één van de twee lokaties voor de vijfde editie van hun jaarlijkse colloquium. Dit jaar spitst die zich toe op de uitdagingen die klimaatswijzigingen met zich mee brengen voor het behouden van erfgoed (18-20 maart 2009). ... [Lees meer]
VACATURE@VLIZ
Toegevoegd op: 2009-01-20
VLIZ zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een IT-specialist (m/v)
Meer info
VLIZ Jongerencontactdag 2009
Toegevoegd op: 2009-01-13
Wij nodigen jullie allen uit op de negende editie van de ‘VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen’. Op deze mariene happening mogen we jaarlijks ± 200 vorsers begroeten uit onze Noordzeeregio. Ook dit jaar willen we een breed spectrum aan zee- en kustwetenschappen in de kijker plaatsen en zeewetenschappers de kans bieden elkaar te leren kennen en bij te leren over het actuele onderzoek in een informele, interdisciplinaire ‘zeesfeer’. ... [Lees meer]
PERSCONFERENTIE: Keerpunt in de Vlaamse visserij!
Toegevoegd op: 2009-01-08
Op 21 januari worden de resultaten van het technisch visserijonderzoek van ILVO-visserij rond alternatieve visserijmethodes voorgesteld aan Minister-President Kris Peeters en de pers. Netten die vissen zonder brandstof, alternatief vissen met de boomkor, garnalen vangen zonder de bodem te beroeren,… Alle nieuw ontwikkelde technieken werden gedurende de afgelopen jaren met succes in de praktijk getest. Hopelijk zullen deze resultaten u kunnen overtuigen dat een duurzame visserij met minder milieu-impact en lagere uitbatingskosten een haalbaar objectief is. ... [Lees meer]
Internationale Seabird Group strijkt neer in Brugge
Toegevoegd op: 2008-12-15
Tussen 27 en 30 maart 2009 nodigt de Seabird Group alle zeevogelonderzoekers uit in het Provinciaal hof op de markt van Brugge voor hun 10de internationale conferentie. ... [Lees meer]
Schelde Informatiecentrum - Vlaanderen werft aan
Toegevoegd op: 2008-11-21
Voor hun kantoor in Oostende zoekt het SIC-Vlaanderen een medewerker informatievoorziening en projectuitvoering. ... [Lees meer]
Alle kustgidsen welkom op Gidsendag!
Toegevoegd op: 2008-11-04
Op zaterdag 13 december worden alle gidsen actief aan de Vlaamse kust uitgenodigd op de InnovOcean site (Wandelaarkaai 7 in Oostende) voor de Gidsendag. Op dit initiatief zijn zowel de havengidsen, de toeristische gidsen als de natuurgidsen welkom. ... [Lees meer]
Vacature Secretariaat Marine Board - European Science Foundation in Oostende
Toegevoegd op: 2008-10-31
De Marine Board - ESF heeft een open vacature voor de positie van een 'Executive Scientific Secretary - Head of Unit' van het secreatriaat in Oostende. ... [Lees meer]
Planeet Zee - tweede editie 2008-2009 van start!
Toegevoegd op: 2008-09-11
Vanaf 1 september 2008 kunnen klassen uit het 4de tot 7de jaar ASO, BSO en TSO terug deelnemen aan het educatieve project Planeet Zee. Ook tijdens deze tweede editie stellen zeewetenschappers uit verschillende disciplines hun recentste zee- en kustonderzoek voor in 21 lesmodules. Het e-learningplatform www.planeetzee.org bestaat uit een virtuele zeiltocht doorheen de Noord-Atlantische Oceaan waar jongeren geconfronteerd worden met specifieke vraagstukken over actuele onderwerpen: Hoe overleven organismen in extreme diepzeemilieus? Wat brengt de oceanen in beweging? Kan men drinkwater uit zeewater winnen? ... [Lees meer]
Wetenschapsfeest met uitgebreide zeestand
Toegevoegd op: 2008-09-11
Kom op 17-19 oktober in de Nekkerhal in Mechelen ontdekken welke goederen en diensten de zeeën en oceanen allemaal kunnen opleveren. In een uitgebreide zeestand wordt het Vlaamse mariene onderzoek van een 10-tal onderzoeksgroepen voorgesteld. Je komt er o.a. te weten hoe je drinkwater maakt van zeewater en je kan er proeven van kwallen of algen! ... [Lees meer]
Koers naar zee, een excursiegids voor het secundair onderwijs
Toegevoegd op: 2008-09-11
Een brochure brengt het overzicht aan wetenschaps-, technologie-, natuur- en milieueducatie aan zee in kaart. ... [Lees meer]
Wetenschatten – 4 eeuwen kustonderzoek in beeld
Toegevoegd op: 2008-09-11
De rijke geschiedenis van vier eeuwen Belgisch zeewetenschappelijk onderzoek in beeld via www.wetenschatten.be: foto’s van kustlandschappen, de originele tekeningen van mariene organismen, oude kaarten van de zuidelijke Noordzee, biografieën van Belgische zeewetenschappers,… ... [Lees meer]
VLIZ werft aan: twee IT-specialisten
Toegevoegd op: 2008-09-09
Het VLIZ zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 2 projectmedewerkers voor de ontwikkeling en onderhoud van websites, databanken en andere toepassingen binnen het datacentrum van het VLIZ; het voorzien van hulp aan computergebruikers binnenshuis; het beheren van computer/IT materiaal en het installeren van software. ... [Lees meer]
Negen kustprojecten bekroond met een Award ‘Duurzaam Kustproject 2008'
Toegevoegd op: 2008-06-26
Op 4 juni 2008 werden de 'Awards Duurzaam Kustproject 2008’ uitgereikt aan negen projecten aan de Vlaamse Kust. Op deze manier wil het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer de initiatieven die aandacht hebben voor de toekomst en die uitmunten door vindingrijkheid en duurzaamheid extra in de kijker zetten. ... [Lees meer]
Nieuwe zeekrant gelanceerd!
Toegevoegd op: 2008-06-12
Met deze jaarlijkse zomerkrant wil het VLIZ en de Provincie West-Vlaanderen de kusttoerist correct informeren: hapklare weetjes voorschotelen over een breed gamma aan zeegebonden onderwerpen. De krant is gratis te verkrijgen in alle bezoekerscentra, bibliotheken en toeristenbureaus aan de kust. ... [Lees meer]
PERSBERICHT: De Schelde meten, de toekomst weten?
Toegevoegd op: 2008-06-03
Op 6 juni plaatst een team Belgische wetenschappers de tijgebonden Schelde en haar veranderingen in de schijnwerpers. Naast de waargenomen veranderingen in de afgelopen decennia, wordt vooruitgekeken hoe deze machtige rivier mogelijk zal evolueren tegen 2018. In vijf gebalde voordrachten krijgen de aanwezigen op deze studiedag een unieke synthese van opgedane kennis, vastgestelde veranderingen en toekomstperspectieven voor deze rivier, en kunnen ze vaststellen dat de Schelde zich op een belangrijk kantelmoment bevindt. ... [Lees meer]
Volg de Gentse geologen en biologen online op diepzee-expeditie!
Toegevoegd op: 2008-05-29
Via de website Class@Oceans II gaan leerlingen van het Atheneum in Gent virtueel mee op expeditie met mariene diepzee-onderzoekers naar de Golf van Biskaje en de Galicia Bank (26 mei – 13 juni). ... [Lees meer]
www.ikhebeenvraag.be
Toegevoegd op: 2008-05-14
Heb je een wetenschappelijke vraag? Op de interactieve vraagbaak www.ikhebeenvraag.be kun je ze stellen aan wetenschappers van 14 Belgische onderzoeksinstellingen en universiteiten (waaronder het VLIZ). ... [Lees meer]
Pagina < · 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 · >

[Voeg toe]