VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Winnaars van de VLIZ-Awards 2017 bekend gemaakt

Toegevoegd op: 2018-02-12
Jaarlijks bekroont het VLIZ het werk van verdienstelijke mariene onderzoekers. Hiermee willen we hen aanmoedigen om ook in de toekomst kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen en in de Noordzee te bevorderen. De winnaars van de North Sea Award en de Thesis Awards editie 2017 zijn zonet bekend gemaakt. Op de VLIZ Marine Science Day van 21 maart 2018 zullen ze hun prijs in ontvangst mogen nemen. ...

De Open Sea Lab hackathon gemist? Bekijk de aftermovie

Toegevoegd op: 2018-02-09
Van 15 tot en met 17 november 2017 vond in de Startup Village te Antwerpen het allereerste Open Sea Lab hackathon en bootcamp plaats. Het evenement werd georganiseerd door EMODnet, samen met de O&O- en innovatiehub IMEC en het VLIZ. Zeven internationale teams namen deel aan deze wedstrijd. Ze werden uitgedaagd om het potentieel te ontdekken van de open data aangeboden door EMODnet (European Marine Observation and Data Network). Ze ontwikkelden innovatieve toepassingen bruikbaar voor burgers en bedrijven actief in de blauwe economie. Ontdek hoe bruisend en creatief het er tijdens deze driedaagse aan toe ging! ...

VLIZ lanceert eigen onderzoeksstrategie

Toegevoegd op: 2018-02-06
Sinds 2017 is het VLIZ gemandateerd om onderzoek te initiëren en uit te voeren, ten dienste van, in samenwerking met of complementair aan de Vlaamse en internationale Mariene Onderzoeksgroepen. Om het mariene onderzoek te organiseren richtte het VLIZ het afgelopen jaar een nieuwe afdeling Onderzoek op die nu zijn onderzoeksstrategie voorstelt. Door middel van deze onderzoeksstrategie streeft het VLIZ ernaar om de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap te versterken en bij te dragen tot haar missie: het versterken van de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. ...

VLIZ bouwt Marine Robotics Centre uit

Toegevoegd op: 2018-01-17
In 2018 start het VLIZ met de uitbouw van een Marine Robotics Centre. Hierbij krijgt het de steun van de Vlaamse Regering, die eind 2017 een investeringsbudget van 3 miljoen EUR goedkeurde. Met het Marine Robotics Centre wil het VLIZ de Vlaamse wetenschappers en hun (inter)nationale partners, alsook andere spelers in Vlaanderen, toegang verlenen tot de nieuwste technologieën in het mariene onderzoek. Om dit te bewerkstellingen worden er twee nieuwe robotica-instrumenten aangeschaft die complementair zijn met de reeds beschikbare onderwaterrobot ROV Genesis. ...

Inventaris mariene onderzoekslandschap in Vlaanderen en België: wie, wat, waar en evolutie

Toegevoegd op: 2018-01-16
Ieder jaar rapporteert het compendiumsecretariaat van het VLIZ in het kader van het Compendium voor Kust en Zee een beleidsinformerende nota over de actuele toestand van het marien onderzoek in Vlaanderen en België. Uit de inventaris blijkt dat het Belgisch marien onderzoek leeft en een sterke internationale toets kent. ...

Oproep voor abstracts VLIZ Marine Science Day 2018

Toegevoegd op: 2017-11-22
De VLIZ Marine Science Day is een jaarlijkse niet te missen waarde geworden voor iedereen die begaan is met de zee- en kustwetenschappen in Vlaanderen en aangrenzende regio’s. Wil je je mariene onderzoek of activiteiten voorstellen op 21 maart 2018 in het MEC Staf Versluys center in Bredene? Stuur ons voor 14 januari een Engelstalig abstract en duid aan of je wil deelnemen aan de competitie van mondelinge en posterpresentaties, of liever een demo geeft. Mariene/maritieme bedrijven kunnen zichzelf voorstellen op het ‘Meet the Company’ evenement.

Oproep VLIZ Mariene Wetenschapsprijzen 2017

Toegevoegd op: 2017-11-21
Zoals elk jaar organiseert het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een aantal wetenschappelijke prijzen. Ontdek hier voor dewelke jij in aanmerking komt. Nieuw dit jaar is de VLIZ Bachelor Thesis Award voor studenten van een professionele of academische BSc -opleiding, die een bachelorproef maakten rond een zeegebonden onderwerp. ...

De Grote Rede in een NIEUW jasje!

Toegevoegd op: 2017-11-07
Het informatieblad over kust en zee, uitgegeven door het VLIZ in samenwerking met een uitgebreide redactie van professionals, onderging een grondige restyling. Daarenboven is er vanaf nu ook een speciale versie om De Grote Rede online te lezen op smartphone of tablet. ...

VLIZ en het Benioff Ocean Initiative bundelen krachten om mariene uitdagingen aan te gaan

Toegevoegd op: 2017-10-30
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Benioff Ocean Initiative (BOI) ondertekenden vorige week in Monterey (Californië, VSA) een overeenkomst om nauw samen te werken op het vlak van marien onderzoek. Met deze internationale samenwerking willen beide instituten hun expertise uitwisselen om de dreigende mariene problematieken in de toekomst aan te pakken. ...

Europese culinaire competitie voor jonge en toekomstige chefs: kiezen voor duurzame vis - nieuwe deadline: 14 januari

Toegevoegd op: 2017-10-27
De 2018-editie van de culinaire competitie Olivier Roellinger werd recent gelanceerd. Deze wedstrijd staat open voor jonge chefs die persoonlijk willen bijdragen aan gezonde visstocks en de bescherming van zeeën en oceaan. Meedingen kan nog tot 14 januari. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is partner en hoopt heel wat kandidaturen uit België en Nederland te kunnen verwelkomen! ...

Online seminaries door Sea Change over oceaangerelateerde onderwerpen en problemen

Toegevoegd op: 2017-10-24
Van maandag 30 oktober 2017 t.e.m. 17 november 2017 organiseert het Sea Change-project een driedelige online seminarie reeks. De focus ligt op oceaangerelateerde onderwerpen en problematieken en hun toekomstig maatschappelijk belang. De seminaries zijn toegankelijk voor iedereen met een interesse voor educatie rond zeewetenschappen. Deelname is gratis. ...

Beurzen Brilliant Marine Research Idea 2018

Toegevoegd op: 2017-10-17
Het VLIZ lanceert een nieuwe oproep voor 'Brilliant Marine Research Ideas'. Deze beurzen hebben als doel promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool te inspireren en te ondersteunen een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. Deadline voor het indienen van voorstellen ligt op 15 december 2017. ...

Marien zwerfvuil en microplastics: expertise en wetenschappelijke kennis in Vlaanderen

Toegevoegd op: 2017-10-16
In een nieuwe Beleidsinformerende Nota brengt het VLIZ – op vraag van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM – de Vlaamse expertise en kennis in kaart rond marien zwerfvuil en microplastics. De nota geeft een handig overzicht van het gepubliceerde onderzoek, maar duidt ook welke de noden zijn om zwerfvuil en microplastics in Vlaamse aquatische milieus te bestuderen en aan te pakken. ...

Ecodesign Challenge buigt zich over de plastic soep

Toegevoegd op: 2017-10-13
Hoe krijgen we de plastic soep de wereld uit? Dat is de vraag waar 140 studenten hun hoofd over braken op de OVAM Ecodesign Challenge 2017, een 2-daags evenement waarbij studenten op zoek gingen naar een creatieve oplossing voor een uitdaging vooropgesteld door OVAM. ...

EMODnet Biology workshop in Londen identificeert essentiële dataproducten voor gebruikers

Toegevoegd op: 2017-10-13
Welke dataproducten kunnen we ontwikkelen op basis van de mariene biologische gegevens die in EMODnet Biology beschikbaar zijn? Welke instrumenten zijn essentieel voor het management, beleid, planning en onderwijs? Over deze vragen werd gebrainstormd tijdens de EMODnet Biology workshop in Londen (10 oktober 2017) met vertegenwoordigers van high-level datagebruikers, zoals de vier Europese regionale zee-commissies, verschillende trans-Atlantische partnerschappen, de industrie, natuurbeheer- en natuurbeschermingsorganisaties. ...

Mariene burgerwetenschap: naar een geëngageerde en oceaangeletterde samenleving

Toegevoegd op: 2017-10-13
Burgerwetenschap of ‘citizen science’ is een nieuwe wetenschappelijke onderzoeksaanpak die zeer snel aan belang wint, ook in marien en maritieme wetenschappen. Burgers helpen de wetenschappers op vrijwillige basis door op een wetenschappelijk geijkte manier data te verzamelen of te analyseren. Met betrekking tot de zee en oceaan, speelt burgerwetenschap zelfs een bijzondere extra rol. Door de omvang van de oceaan en het gebrek aan verbondenheid dat de meerderheid van de bevolking heeft met dit blauwe gedeelte van onze planeet, zorgt mariene burgerwetenschap er tevens voor de oceaangeletterdheid te promoten en de burger te betrekken in het kust- en zeeonderzoek. ...

Terugblik op eerste VLIZ Science Symposium: the Ocean and Human Health

Toegevoegd op: 2017-10-10
Het eerste VLIZ Science Symposium van 6 september is ondertussen enkele weken achter de rug. Dat de twee laureaten van de Delcroix-prijs, waarvan de uitreiking daags voordien doorging, aanwezig waren in Oostende was de directe aanleiding voor de organisatie van een wetenschappelijk symposium rond ‘the Ocean and Human Health’. Een 10-tal excellente sprekers werkzaam in dit multidisciplinaire onderzoeksthema gaven inkijk in hun resultaten. Kon je er op 6 september niet bijzijn? Geen nood! Herbeleef de interessante voormiddag via het online ter beschikking gestelde materiaal. ...

De ROV Genesis voor iedereen

Toegevoegd op: 2017-09-11
Wist u dat het VLIZ de onderwaterrobot Genesis ter beschikking stelt van de mariene onderzoeksgemeenschap? Ook u kunt als mariene wetenschapper beroep doen op deze Remotely Operated Vehicle voor uw onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Een gloednieuw animatiefilmpje illustreert alvast de werking en de functionaliteiten van de ROV. ...

Vogelkooi in VOC Oostende dankzij cofinanciering VLIZ

Toegevoegd op: 2017-08-25
Het nieuwe kooiencomplex van het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende is operationeel. Deze infrastructuur kwam tot stand via een cofinanciering van het VLIZ. De kooi dient niet enkel voor revaliderende vogels maar fungeert ook als onderzoeksruimte. ...

Iedereen (zee)wetenschapper: meld merkwaardige strandvondsten

Toegevoegd op: 2017-08-22
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heeft een drietal initiatieven lopen waarbij burgers de wetenschap een stapje vooruit kunnen helpen. Iedereen die wel eens op een Belgisch strand komt, kan meedoen en bijdragen aan het onderzoek. Wat je achtergrond en leeftijd ook is. Zo kun je ‘Merkwaardige strandvondsten melden', ‘Kwallen tellen’ en ‘Strandafval tellen en opruimen'. Eerst eens samen proberen onder begeleiding van een VLIZ-wetenschapper? Doe dan mee met de strandexpeditie op 25 augustus en neem al je koudwatervrees weg. ...

[Voeg toe]