VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Uw bedrijf presenteren op de eerste jobbeurs voor mariene wetenschappers?

Toegevoegd op: 2014-01-20
Voor de meer dan 300 jonge mariene wetenschappers, die jaarlijks deelnemen aan de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen, organiseren het VLIZ en Flanders’ Maritime Cluster voor het eerst een jobbeurs voor mariene en maritieme bedrijven. Dit is dus hét event om in contact te komen met pas afgestudeerden en jonge onderzoekers die (actief) op zoek zijn naar een job in de mariene en maritieme sector. Aarzel niet om ook uw onderneming vertegenwoordigd te zien op 7 maart 2014 in Brugge. ...

EUROFLEETS2 sponsort scheepstijd en apparatuur op Europese onderzoeksschepen

Toegevoegd op: 2014-01-07
Nog tot donderdag 27 maart 2014 (16:00 CET) kunnen wetenschappers uit de meest diverse mariene onderzoeksdisciplines binnen dit Europese project een aanvraag indienen voor scheepstijd op één van de dertien deelnemende Europese onderzoeksschepen en voor het gebruik van één van de vijf aangeboden staalname-instrumenten. Ook het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin neemt deel aan deze actie en zal zo bijdragen aan het internationale zeeonderzoek. Deze uitwisseling geeft Vlaamse onderzoekers de kans om ook in verder gelegen regio's staalnames uit te voeren. ...

Uw mening over het belang van kust- en strandwaterkwaliteit

Toegevoegd op: 2013-12-12
Waarom ligt er zoveel schuim op het strand en vanwaar komt die stinkende geur van het zeewater? Hoe komt die grote hoeveelheid groene algen in visnetten? Hoe komt het dat bepaalde gekweekte mosselen niet geschikt zijn voor consumptie? Het Europees project ISECA wil een antwoord bieden op deze en andere vragen rond de waterkwaliteit van het kust- en strandwater. Ze willen ook weten hoe u deze problemen ervaart als kustbewoner, toerist, zeiler, visser of andere zee- en kustgebruiker. Het invullen van de online enquête kost slechts 10 minuten van uw tijd, maar uw antwoorden zullen de wetenschap een beter inzicht geven in de publieke perceptie rond deze problematiek. ...

Oproep voor abstracts VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2014

Toegevoegd op: 2013-12-06
Ook deze veertiende editie van de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen (7 maart 2014 - Vives, Brugge) wil de diversiteit, de kwaliteit en het belang van het mariene onderzoek in Vlaanderen belichten. We dagen alle kust- en zeewetenschappers uit om een Engelstalige abstract (max. 500 woorden: cf. template) in te dienen voor 16 december 2013 waarin hun onderzoek wordt voorgesteld. Twintig abstracts zullen geselecteerd worden voor een plenaire sessie van korte pitch presentaties. De andere deelnemers zullen hun werk kunnen voorstellen in de postersessie.

Studenten kunstacademie verbeteren hun kennis over zee- en oceaan(onderzoek)

Toegevoegd op: 2013-11-17
'Marine Art' bracht kunststudenten in contact met mariene wetenschappers. Doel was om de studenten hun kennis over de oceaan te verhogen, hun observatievermogen en hun interesse in de zee en oceaan aan te scherpen en ze zo inspiratie te bezorgen bij het creatieve proces. Het enthousiasme van de 1 250 deelnemers resulteerde in 65 workshops en een expositie met meer dan 300 kunstwerken. De publicatie 'Marine Art - marine science sets sail to the art world' toont hoe dit project in zijn werk ging, met veel foto's en citaten van deelnemende studenten, leerkrachten en wetenschappers. ...

Duurzame Visweek aan de Universiteit Gent van 18 tot 22 november

Toegevoegd op: 2013-11-10
Weet jij wat bijvangst is? En wat eraan te doen is? Tijdens de duurzame-visweek van 18 tot en met 22 november 2013 leggen UGent-onderzoekers je alles haarfijn uit. ...

Nieuwe look voor EurOBIS

Toegevoegd op: 2013-11-05
EurOBIS, het Europese luik van het internationale Ocean Biogeographic Information System (OBIS), stelt de verspreidingsgegevens van Europese mariene soorten vrij ter beschikking. Om het systeem meer zichtbaarheid en een eigen identiteit te geven werd onlangs een nieuwe EurOBIS-website gelanceerd: www.eurobis.org. ...

Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS) werkt nog nauwer samen met Catalogue of Life (CoL)

Toegevoegd op: 2013-10-18
De Catalogue of Life (CoL) heeft als ambitieuze doelstelling om alle soorten die wereldwijd voorkomen op land en in zee op te lijsten. Er was al langer een bijdrage aan dit initiatief vanuit het Wereldregister voor Mariene Soorten (WoRMS), maar sinds kort werden Leen Vandepitte en Wim Decock – beiden werkzaam in het VLIZ-datacentrum voor het WoRMS management team – respectievelijk ook lid van het ‘CoL Global Team’ en de ‘CoL Editorial Board’. Zo kunnen ze actief meewerken aan de wetenschappelijke onderbouwing en producten van dit grootse biodiversiteitsinitiatief. ...

Studiedag: De Groote Oorlog en de Zee

Toegevoegd op: 2013-10-08
Wie interesse heeft in Wereldoorlog I en wil weten wat de rol van de zee was bij de aanzet en het verloop van deze wereldbrand, is aan het goede adres op de studiedag van 8 november 2013 in het Staf Versluyscentrum in Bredene. ...

Driejaarlijkse Prijs Dr. Edouard Delcroix 2013

Toegevoegd op: 2013-09-30
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) & HYDRO vzw organiseren de Prijs Dr. Edouard Delcroix 2013. Deze internationale wetenschappelijke prijs (t.w.v 25 000 EUR) wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksploeg ter bekroning van onderzoek in het ruime kader van "het mariene milieu en de menselijke gezondheid". ...

Studiedag Historiek Zeevisserij: Vissen in het Verleden

Toegevoegd op: 2013-09-30
Noteer alvast 29 november 2013 in je agenda! Iedereen die geboeid is door het rijke verleden van onze zeevisserij, komt aan z’n trekken op de studiedag ‘Vissen in het Verleden’. De 2013-editie legt de focus op de geschiedenis van de kustvisserij en grijze garnaal. ...

THESEUS Science meets Policy event 18 oktober 2013

Toegevoegd op: 2013-09-30
De afgelopen vier jaar heeft het THESEUS-project (Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate) in acht studiegebeiden - waaronder het Schelde-estuarium - verschillende innovatieve mitigatietechnieken getest en op basis daarvan een beslissingsondersteunend systeem (Decision Support System - DSS) ontwikkeld. Op de slotconferentie van het project, op 18 oktober 2013 in Brussel, delen kustingenieurs, ecologen, sociologen en economen hun bevindingen. Geïnteresseerde wetenschappers en beleidsmakers kunnen nog aansluiten om deel te nemen. ...

PERSBERICHT: Aan Kenia geschonken Vlaams onderzoeksschip vertrekt uit Oostende

Toegevoegd op: 2013-08-21
Op 23 augustus 2013 is het zover. Het voormalige Vlaams onderzoeksschip RV Zeeleeuw, herdoopt tot RV Mtafiti, maakt zich klaar om de haven van Oostende te verlaten voor een zeven weken durende vaart naar Mombasa (Kenia). Daar zal het schip door het Keniaanse Zee- en Visserijonderzoeksinstituut KMFRI worden ingezet voor mariene studies ten dienste van de lokale bevolking, en voor tal van regionale opdrachten in de Westelijke Indische Oceaan. ...

VLIZ Aanmoedigingsprijs 2013 voor pas afgestudeerde mariene wetenschappers

Toegevoegd op: 2013-08-05
Ben je dit jaar of vorig jaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan tot 30 november 2013. ...

Nieuwe call 'VLIZ North Sea Award 2013' wil Noordzee-onderzoek belonen

Toegevoegd op: 2013-08-05
Word jij de laureaat van de ‘VLIZ North Sea Award 2013’? Individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen kunnen hun dossier indienen tot 30 november 2013. Meestal worden doctoraatsthesissen ingediend, maar vergeet niet dat ook (een reeks) peer-reviewed artikels kunnen meedingen voor de prijs. ...

Commissie Mobiliteit en Openbare Werken aan boord van RV Simon Stevin

Toegevoegd op: 2013-07-10
Op dinsdag 9 juli verwelkomden VLIZ en VLOOT dab de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin. ...

Navigating the Future IV: nieuwe visionaire position paper European Marine Board

Toegevoegd op: 2013-06-25
De reeks 'Navigating the Future' geeft een overzicht van de huidige stand van zaken van het zeewetenschappelijk onderzoek in Europa. In het document zijn ook aanbevelingen opgenomen voor het prioritiseren van bepaalde mariene onderzoeksdisciplines en worden de zeewetenschappelijke uitdagingen van de toekomst opgelijst. Dit alles binnen het kader van de Europese maatschappelijke noden. De vierde editie van 'Navigating the Future' werd op 20 juni gelanceerd in Brussel in aanwezigheid van EU Commissaris Máire Geoghegan-Quinn. ...

Scheepstijd RV Simon Stevin 2014

Toegevoegd op: 2013-06-21
KBIN-OD Natuurlijk Milieu (BMM) en VLIZ coördineren de inzet van de onderzoeksschepen BELGICA en de SIMON STEVIN om aan de noden aan scheepstijd voor marien onderzoek optimaal tegemoet te kunnen komen. Daartoe lanceren BMM en VLIZ jaarlijks, vlak voor de zomer, gezamenlijk hun oproep voor het aanvragen van scheepstijd aan boord van de RV BELGICA en RV SIMON STEVIN voor het jaar dat volgt. ...

EUROFLEETS2-project sponsort 200 dagen scheepstijd en 104 dagen gebruik van bijzondere staalnameapparatuur

Toegevoegd op: 2013-06-19
Met de 'Super Integration Call' en de 'Embarked equipment Call' financiert het EU FP7 project scheepstijd aan boord van EUROFLEETS-onderzoeksschepen en het gebruik van grote mariene onderzoeksapparatuur. De RV Simon Stevin is operationeel binnen EUROFLEETS2. ...

PERSBERICHT LifeWatch: verrassende gedrag gezenderde meeuwen

Toegevoegd op: 2013-06-19
Sinds 1999 verricht het INBO onderzoek naar de aantalsveranderingen, voedings-gewoontes en trekgedrag van grote meeuwen. Met behulp van financiering uit LifeWatch en in samenwerking met het VLIZ kan die kennis nu nog verder worden uitgediept: door 5 zilvermeeuwen en 22 kleine mantelmeeuwen met een GPS-zender uit te rusten, kan hun gedrag gedetailleerd gevolgd worden. Wie de vluchtroutes en real-time webcambeelden van dakbroedende meeuwen wil meevolgen, kan dat via www.lifewatch.be/vogels. Lees meer over de eerste verrassende resultaten in het persbericht.

[Voeg toe]