VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Leerrijke dagexpedities met Simon Stevin voor winnaars Planeet Zee

Toegevoegd op: 2013-04-29
In april 2013 eindigde de vijfde editie van het educatief project Planeet Zee, waarmee het VLIZ de interesse voor zeewetenschappen wil aanwakkeren bij jongeren uit het secundair onderwijs. Drie klassen wonnen een plaatsje voor een leerrijke dagexpeditie aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin. Ze varen mee op 2, 3 en 6 mei 2013. Aan boord moeten ze door middel van experimenten en wetenschappelijke staalnames een verklaring te zoeken voor de verschillen in de mariene biodiversiteit langsheen de Belgische Noordzee. ...

Maria Damanaki zet jonge chefs, begaan met de zee, in de bloemetjes

Toegevoegd op: 2013-04-25
Drie jonge Franse chefs en vier chefs in opleiding werden op 25 april 2013 op de grote European Seafood Exposition in Brussel door Maria Damanaki (EU-commissaris voor Visserij en Maritieme zaken) geprezen voor hun geëngageerde keuze om met duurzame vis en zeevruchten te werken. Het "Concours Ollivier Roellinger" werd voor de tweede keer georganiseerd door de Seafood Choices Alliance van SeaWeb. De laureaten winnen een stage in de keuken van een gerenomeerde Brussels restaurant Le Chalet de la Forêt. Aansluitend wordt door het VLIZ een veldstage georganiseerd (bezoek Vlaamse vismijn, tocht op zee, meeting met Vlaamse chefs en bedrijven, ...). ...

Tewaterlating FlanSea WAVE PIONEER

Toegevoegd op: 2013-04-23
Op 23 april 2013 werd de FlanSea golfenergieconvertor officieel te water gelaten in het Zeewezendok in de haven van Oostende, voorafgegaan door een persmoment in het auditorium van de InnovOcean site op de Wandelaarkaai te Oostende in aanwezigheid van Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte. ...

MARIDIV strijkt voor zijn 4de editie neer in Brugge

Toegevoegd op: 2013-04-14
MARID staat voor Marine and River Dune Dynamics. Het is de naam van een reeks van internationale conferenties waar de studie en de opvolging van bodemstructuren, geomorfologie, sedimentologie en hydrodynamica in het mariene milieu en rivieren centraal staan. De 4de editie van de conferentie gaat door van 15 tot 16 april 2013 in Brugge en wordt afgesloten met een excursie op 17 april. ...

TV reportage over het Vlaams onderzoek naar plasticvervuiling op zee

Toegevoegd op: 2013-04-12
Op donderdag 11 april 2013 zoomde het programma Koppen op Eén in op de problematiek van plasticvervuiling in de Noordzee. Vlaamse zeewetenschappers kwamen aan het woord en zetten ontnuchterende gegevens op een rijtje. Beelden voor het programma werden onder andere geschoten aan boord van het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin. ...

Terugblik VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2013

Toegevoegd op: 2013-03-17
Met 303 aanwezige marien professionals en studenten was deze dertiende editie van de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen - op vrijdag 15 februari 2013 in KHBO, Brugge - zeker weer een top-evenement! Bijna 100 jonge wetenschappers kregen er de kans hun onderzoeksresultaten voor te stellen en toonden daarmee de multidisciplinariteit aan van het zeeonderzoek in Vlaanderen. Het aanwezige publiek stemde voor de beste spreker en poster. De winnaars van de VLIZ Aanmoedigingsprijzen en de North Sea Award kregen de vloer om hun werk aan het aanwezige publiek voor te stellen. In onderstaande vind je alle winnaars, abstracts, posters en foto. ...

Flanders-UNESCO Science Trust fund (FUST) zoekt assistent programmaspecialist voor IOC kantoor in Parijs

Toegevoegd op: 2013-03-07
Voor assistentie bij de uitvoering van het SPINCAM project, dat tot doel heeft een kader uit te bouwen voor het toepassen van een geïntegreerd kustzonebeheer in de zuidoostelijke Pacifische regio (Chili, Colombia, Ecuador, Panama en Peru). De kandidaat werk vanuit het kantoor van de Intergovernmental Oceanographic Commission in Parijs.

Naar een sterker marien biotechnologieonderzoek in Europa

Toegevoegd op: 2013-01-22
Welke marien-biotechnologische onderzoeksresultaten zijn heet van de naad? Wat zijn de lopende projecten en welke grote initiatieven staan op stapel? Wat zijn de uitdagingen voor het onderzoek en de financiering ervan binnen Europa? Hoe ver staat het met de oprichting van het Europese Research Area (ERA-NET) rond MARINEBIOTECH? Tijdens de eindconferentie van het project CSA MARINEBIOTECH (Brussel, 11-12 maart 2013) worden al deze vragen besproken.

Marine Art - zeewetenschappen zetten zeil naar de kunstwereld

Toegevoegd op: 2013-01-15
Tussen 2 en 6 februari 2013 wordt in Gent de gratis toegankelijke kunsttentoonstelling MarineArt gehouden. Dit als sluitstuk van een intensief en uniek samenwerkingsproject, waar mariene wetenschappers van de Universiteit Gent inspiratie bezorgden aan de kunstenaars van de Academie voor Beeldende Kunst in Gent. De coördinatie van Marine Art gebeurde door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). ...

Programma Jongerencontactdag 2013 en voorafgaand VLIZ mini-symposium bekend: registreer nu!

Toegevoegd op: 2013-01-14
Met een totaal van 80 abstracts ingediend zijn we er zeker van dat de VLIZ Jongerencontactdag 2013 op vrijdag 15 februari weer een must is om het nieuwste zeeonderzoek uit onze regio te leren kennen. Nieuw: dit jaar wordt de Jongerencontactdag op donderdag (14 februari) voorafgegaan door het VLIZ mini-symposium ‘Marine Observations in the Southern Bight of the North Sea’, waar we je graag het onderzoek en de onderzoekers van de instellingen uit de bredere regio van de Zuidelijke Noordzee willen voorstellen. ...

Vlaanderen en Nederland samen in zee

Toegevoegd op: 2013-01-10
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) gaan nauwer samenwerken. Dit werd op 9 januari 2013 in Oostende officieel bekrachtigd door de ondertekening van een formeel samenwerkingsverband. Het NIOZ is hét nationaal oceanografisch instituut van Nederland. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het ondersteunings- en informatiecentrum voor zeewetenschappen in België. Door deze samenwerking en krachtenbundeling, zal het zeeonderzoek in de Zuidelijke Noordzee en daarbuiten een belangrijke impuls krijgen.

VLIZ lanceert zijn Charter Deugdelijk Bestuur

Toegevoegd op: 2012-12-18
Met deugdelijk bestuur, ofwel good governance, wil men de bestuursstructuur en de besluitvormingsprocessen in een vereniging efficiënter organiseren, transparanter maken en objectiveren. Het VLIZ engageerde zich tot het opstellen van een Charter Deugdelijk Bestuur, dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 13 december 2012. ...

Marineregions.org: de standaard voor mariene gebieden, grenzen en plaatsnamen

Toegevoegd op: 2012-11-30
Via de website Marineregions.org is het vanaf nu een fluitje van een cent om voor de ganse wereld vlot de ligging van de Exclusief Economische Zones (EEZ's) en heel wat mariene plaatsnamen te lokaliseren. ...

Oproep abstracts: VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 15 februari 2013

Toegevoegd op: 2012-11-20
De dertiende VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen zal opnieuw de diversiteit, de kwaliteit en het belang van het mariene onderzoek in Vlaanderen belichten met een uitgebreide postersessie en een selectie van pitch presentaties. We dagen alle kust- en zeewetenschappers uit om een Engelstalig abstract in te dienen voor 14 december 2012 waarin hun onderzoek wordt voorgesteld. Twintig abstracts zullen geselecteerd worden voor een plenaire sessie van korte pitch presentaties. ...

VLIZ North Sea Award 2012 voor innovatief Noordzee-onderzoek

Toegevoegd op: 2012-11-14
Word jij of je onderzoeksgroep de laureaat van de ‘VLIZ North Sea Award 2012’? Dossiers kunnen ingediend worden tot 30 november 2012. ...

Oproep kandidaten: VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2012

Toegevoegd op: 2012-11-14
Ben je afgelopen academiejaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool (HOBU lange type)? Ben je fier op je marien- of kustgerelateerd eindwerk? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan tot 30 november 2012. ...

PERSBERICHT: Vlaanderen speelt de hoofdrol in Europees Zee-observatorium

Toegevoegd op: 2012-10-29
De Europese Commissie heeft beslist om het secretariaat van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) naast het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op de InnovOcean site in Oostende te plaatsen. Met de komst van dit netwerk komt er een einde aan de versnippering en zal een unieke rijkdom aan gegevens op één verzamelplaats beschikbaar worden. ...

Nieuw project wil Belgisch deel van de Noordzee volledig in kaart brengen

Toegevoegd op: 2012-09-27
Het gloednieuwe Vlaamse onderzoeksschip RV Simon Stevin, het hydrografisch schip van de Vlaamse overheid HS Ter Streep en het federale onderzoeksschip RV Belgica zijn gestart met het uitwerken van een gemeenschappelijk project om het reliëf en de karakteristieken van de bodem van het Belgisch deel van de Noordzee in kaart te brengen. Hiervoor zullen bestaande bathymetrische data uit diverse bronnen gecombineerd worden en zullen ontbrekende gebieden nieuw gekarteerd worden. ...

PERSBERICHT: Simon Stevin gedoopt op 13 september 2012

Toegevoegd op: 2012-09-12
VLIZ en VLOOT hebben het nieuwe schip Simon Stevin in gebruik genomen. De Simon Stevin vervangt het oude onderzoeksschip Zeeleeuw. Minister van Innovatie Ingrid Lieten is de meter van dit nieuwste pronkstuk voor het Vlaamse wetenschapsbeleid, tevens het eerste Vlaamse nieuwbouw onderzoeksschip. De ingebruikname past in het vernieuwings- en onderhoudsprogramma van de Vlaamse overheidsrederij VLOOT.

Eerste Europese Conferentie over Oceaangeletterdheid in Brugge

Toegevoegd op: 2012-09-12
Op 12 oktober 2012 wordt in Brugge de eerste conferentie rond het bevorderen van Ocean Literacy in Europa gehouden. Mariene onderzoekers, educatoren, beleidsmakers en experten bespreken er hoe "Oceaangeletterdheid" essentieel is voor de toekomst van de Europese zeeën. Niets te vroeg, want er wordt steeds vaker naar de zee gelonkt bij zoektochten naar nieuwe farmaceutica, energie, voedsel, etc. En gezien de aanzienlijke, groeiende impact van oceanen op ons dagdagelijkse leven, is ook een draagvlak, basiskennis en -betrokkenheid bij het brede publiek essentieel. ...

[Voeg toe]