VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Hernieuwing samenwerkingsakkoord tussen VLIZ en VLOOT: “we zijn weer vertrokken”!

Toegevoegd op: 2012-05-23
In aanwezigheid van collega’s van DAB VLOOT werd op maandag 21 mei 2012 een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend tussen VLIZ en VLOOT. De nieuwe afspraken waren nodig om het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig Simon Stevin, dat eerstdaags verwacht wordt in de haven van Oostende, in te zetten binnen een toekomstgericht kader. ...

‘LifeWatch’, een hoogtechnologisch vergrootglas op Europese en Vlaamse biodiversiteit

Toegevoegd op: 2012-05-08
Wat de doorbraak van de meteorologie heeft betekend voor de dagelijkse opvolging van het weer, dat zal ‘LifeWatch’ straks doen voor het leven op land en in zee. Met revolutionaire technologieën en computersystemen, zal ook Vlaanderen meefietsen in dit Europese, hoogtechnologische toekomstverhaal en actief bijdragen aan het continu opvolgen van de toestand en de evolutie van de biodiversiteit, en de ecosysteemdiensten die deze levert aan de Europese samenleving.

PERSBERICHT: Vlaanderen investeert in Europese onderzoeksinfrastructuren

Toegevoegd op: 2012-05-08
Op maandag 7 mei 2012 werden in Brasschaat vier Vlaamse projecten van het European Strategy Forum on Research Infrastucture (ESFRI) gelanceerd door Minister voor innovatie Ingrid Lieten. De Vlaamse overheid gaf hiermee haar engagement te kennen om deel te nemen aan deze 4 Europese initiatieven om gezamenlijke onderzoeksinfrastructuren uit te bouwen. Ze heeft daarvoor 3,5 miljoen EUR gereserveerd binnen het kader van het Vlaamse innovatiebeleid. In twee van deze ESFRI-projecten, ICOS en Lifewatch, zal ook het VLIZ actief deelnemen. ...

PERSBERICHT – Minister Noordzee debatteert met studenten

Toegevoegd op: 2012-04-23
Vrijdag 27 april varen 17 studenten van het zesde jaar samen met hun leerkracht Ilse Bouchez uit het St-Godelievecollege te Gistel de haven van Oostende binnen. Daar wacht hen een warm onthaal vanwege familie, vrienden en vertegenwoordigers van de Vlaamse reder (DAB Vloot) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Marine Science meets Maritime Industry

Toegevoegd op: 2012-03-22
Kom op 29 maart naar de InnovOcean site in Oostende voor een bruisend en inspirerend uitwisselingsmoment tussen Vlaamse mariene wetenschappers en de maritieme industrie in Vlaanderen. Beiden worden wereldwijd erkend voor hun expertise. Dit evenement zal de kennis en innovatie in beide sectoren belichten en peilen naar de behoeften en mogelijkheden voor gezamenlijk lange termijn onderzoek. Georganiseerd door Flanders' Maritime Cluster in samenwerking met VLIZ. ...

Kust Wiki van start met een portaal over niet-inheemse soorten aan onze kust

Toegevoegd op: 2012-03-19
Met de lancering van de Kust WIKI wil het VLIZ een nieuwe manier aansnijden om Nederlandstalige informatie over de kust- en zeewetenschappen te verspreiden naar een breder publiek. We starten dit initiatief alvast met een sterk uitgewerkt portaal over de "niet-inheemse soorten aan de Belgische kust en aanpalende estuaria". ...

VLIZ zoekt jobstudenten voor volgende zomer

Toegevoegd op: 2012-03-13
Ook dit jaar wil het Vlaams Instituut voor de Zee enthousiaste jongeren de kans bieden een vakantiejob te doen op het VLIZ te Oostende. Wie iets met de zee heeft, kan solliciteren (brief & cv naar jan.mees@vliz.be) voor een functie in de bibliotheek, het datacentrum of bij de departementen communicatie, cijfers & beleid of logistiek.

Terugblik VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 2012

Toegevoegd op: 2012-03-12
Met 338 geregistreerde deelnemers was deze twaalfde editie van de VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen - op vrijdag 24 februari 2012 in KHBO, Brugge - alweer een succes. Bijna 100 jonge wetenschappers kregen er de kans hun onderzoeksresultaten voor te stellen en toonden daarmee de multidisciplinariteit aan van het zeeonderzoek in Vlaanderen. Het aanwezige publiek stemde voor de beste spreker en poster. De winnaars van de VLIZ Aanmoedigingsprijzen en de North Sea Award kregen hun prijs overhandigd door de nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé. In onderstaande vind je alle winnaars, abstracts, posters, foto en video op een rijtje. ...

Startvergadering Expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’

Toegevoegd op: 2012-02-07
Op vrijdag 20 januari 2012 vond de eerste vergadering van de expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’ plaats in de InnovOcean Site in Oostende. Deze expertengroep staat in voor de aansturing en kwaliteitsborging van het geïntegreerd kennisdocument ‘Compendium voor Kust en Zee’ (verwacht in 2013). ...

Informeel werkbezoek Vlaams volksvertegenwoordigers aan InnovOcean site

Toegevoegd op: 2012-01-31
Op 20 januari 2012 brachten de Vlaams volksvertegenwoordigers Carl Decaluwé en Jan Durnez een informeel werkbezoek aan het VLIZ. Carl Decaluwé wordt vanaf vandaag (1 februari 2012) aangesteld als nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen en wordt daarmee ook de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het VLIZ. Het was de ideale gelegenheid om kennis te maken met onze activiteiten en de expertengroep Compendium voor Kust en Zee te ontmoeten, die diezelfde dag haar startvergadering hield in Oostende. ...

Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij

Toegevoegd op: 2012-01-30
Op 25 november kwamen 120 geïnteresseerden in de historiek van de Belgische zeevisserij samen in Oostende voor de studiedag ‘Vissen in het verleden'. Wat deze professionele experten, (ex-)vissers, heemkundigen en verzamelaars precies allemaal opdoken uit het verleden, lees je in het abstractenboek van de studiedag.

VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 24 februari 2012: finaal programma

Toegevoegd op: 2012-01-18
Voor de twaalfde keer op rij organiseert het VLIZ deze bruisende ontmoetingsdag voor alle mariene wetenschappers in Vlaanderen en omstreken. Op vrijdag 24 februari kan je in Brugge (KHBO) komen proeven van de kwaliteit, de diversiteit en de relevantie die dit multidsiciplinaire zeeonderzoek biedt. Het gedetailleerd programma vind je hieronder. Ben je nog niet ingeschreven? Rep je naar het registratieformulier, want het aantal plaatsen is beperkt. ...

PERSBERICHT: Ingrid Lieten investeert in de zee

Toegevoegd op: 2011-12-26
Gerichte financiële injecties in veelbelovende strategische onderzoeksdomeinen blijven cruciaal. Zo besliste de Vlaamse overheid op voorstel van minister van Innovatie Ingrid Lieten om een bijkomende investering te realiseren in het innovatieve kust- en zeeonderzoek en bij te dragen tot het uitbouwen van belangrijke Europese mariene infrastructuren. Met een nieuwe vijfjarige convenant voor het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zal de ondersteuning van het werk van de 1500 mariene experten in ons land verder gestalte krijgen. De verankering op Europees niveau – via het platform EMODNET en het Joint Programming Initiative “Gezonde en productieve zeeën en oceanen” – worden geconsolideerd en verder uitgebouwd.

VACATURES: VLIZ zoekt 7 stafmedewerkers en meerdere contractuele medewerkers

Toegevoegd op: 2011-12-21
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt voor onmiddellijke indienstreding zeven nieuwe stafmedewerkers en meerdere contractuele medewerkers. We zoeken mensen met een passie voor de zee. ...

Simon Steven van Roemenië op weg naar Nederland voor afwerking

Toegevoegd op: 2011-12-06
Het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin aan boord van het "heavy lift schip" MS Paula vertrokken vanuit Roemenië. ...

Hoeveel mariene soorten in Belgische wateren?

Toegevoegd op: 2011-11-23
Het Belgisch Register van zee- en kustsoorten (BeRMS) heeft nu ook een online applicatie in het Nederlands: www.vliz.be/vmdcdata/berms. Eerder was er al de Engelstalige meer beknopte versie en het rapport. Maar nu kun je dus via een handig doorkliksysteem een overzicht krijgen van alle soorten ooit waargenomen in Belgische wateren binnen deze of gene taxonomische groep, telkens mét hun Nederlandstalige naam (indien beschikbaar). De teller van BeRMS staat momenteel al op 2196 soorten. ...

PERSBERICHT: Unieke zeekaart herontdekt in Blankenbergse school

Toegevoegd op: 2011-11-17
Een in 1890 geschilderde maritieme kaart, die dienst deed in de toenmalige Blankenbergse visserijschool, bleef decennia lang onzichtbaar voor de buitenwereld. De kaart wordt nu heruitgebracht. Ze is esthetisch een pareltje en illustreert heel wat toponiemen van zandbanken en geulen die ondertussen in ongebruik raakten. Eén naam van een zandbank, de Lodewijkbank, heeft alvast zijn weg gevonden naar de moderne zeekaarten en zal vanaf 2012 de tot nu toe niet benoemde ‘Bank zonder naam’ vervangen. ...

Een werelddatacentrum in Oostende!

Toegevoegd op: 2011-11-09
Het gebeurt niet elke dag dat een Vlaamse instelling wereldwijd erkend wordt voor haar volgehouden inspanningen. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) viel deze eer te beurt en zag zijn inspanningen rond het beheren van zeegegevens sinds 2000 beloond met een internationale certifiëring binnen het Werelddatasysteem van de Internationale Raad voor Wetenschappen (ICSU). Daarmee mag VLIZ zich nu officieel partner noemen van een netwerk van 28 werelddatacentra. ...

Studiedag voor kustgidsen

Toegevoegd op: 2011-11-07
Op 17 december organiseren het VLIZ en de dienst NME van de Provincie West-Vlaanderen voor de tweede keer een Studiedag voor Kustgidsen. Zowel natuurgidsen, stads- en havengidsen als toeristische gidsen worden die zaterdagvoormiddag verwacht in de Raadszaal van het Provinciehuis Boeverbos in Brugge. ...

Oproep abstracts: VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 24 februari 2012

Toegevoegd op: 2011-10-25
Voor de twaalfde keer op rij organiseert het VLIZ deze bruisende ontmoetingsdag voor alle mariene wetenschappers in Vlaanderen en omstreken. Op vrijdag 24 februari kan je in Brugge (KHBO) komen proeven van de kwaliteit, de diversiteit en de relevantie die dit multidsiciplinaire zeeonderzoek biedt. Dien tegen 9 december 2011 ten laatste een Engelstalig abstract in waarin je onderzoek op een duidelijke en aantrekkelijke manier wordt voorgesteld. ...

[Voeg toe]