VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

In:

VLIZ-nieuws

rss
Pagina < · 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 · >
Zeekrant 2010 is verschenen
Toegevoegd op: 2010-06-28
Deze derde editie van de Zeekrant belicht voor u enkele - tot nu toe - onbekende of weinig gekende zaken over de zee en kust. Of wist u al dat de zee plots licht kan gaan uitstralen? Dat de oceaan steeds zuurder wordt? Dat men zeedieren inzet als meetboei op voor de mens moeilijk bereikbare plekken? Of dat het eerste onderzoeksstation ter wereld (!) in Oostende gevestigd was? In dit nummer wordt het zee-fabeltje over verhoogde jodiumconcentraties in zeelucht voor eens en voor altijd opgehelderd. We hopen u ook grondig te informeren over een bezorgdheid voor velen: Is vis eten nu gezond of ongezond? Welke vis kunnen we nog eten met een gerust geweten? En nog veel meer… ... [Lees meer]
Onderzoeksschip Zeeleeuw kan niet langer voldoen aan de vraag voor scheepstijd in 2010
Toegevoegd op: 2010-06-24
Er zal 400 uur op de aangevraagde vaartijd met de Zeeleeuw moeten worden bespaard in 2010. VLIZ opteert om de tochten voor wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s voorrang te geven boven de monitoringstochten die in opdracht van de overheid doorgaan. ... [Lees meer]
Oproep voor de oceaan n.a.v. 50ste verjaardag IOC
Toegevoegd op: 2010-06-23
Sinds 1960 is de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) van UNESCO actief in de oceanen en zeeën overal ter wereld. Op 8 juni 2010 – bij de viering van de 50ste verjaardag – werd een bericht namens de oceaan gelanceerd. De oproep is gericht aan alle volkeren en naties van de wereld. Het is een pleidooi om meer zorgzaam met de oceanen om te springen en ze de aandacht te geven die ze verdiend. Aan de mariene wetenschappers wordt specifiek gevraagd om vooral door te gaan met het verzamelen en interpreteren van informatie over de zee, het publiek en de beleidsmakers in te lichten over de resultaten van hun studies en een collegiale, multidisciplinaire gemeenschap in stand te houden. ... [Lees meer]
VLIZ neemt pers mee voor het aanschouwen van het "lichten van de zee"
Toegevoegd op: 2010-06-23
In Zeebrugge kon je gisteravond (22.06.2010) een bijzonder spektakel waarnemen: de zee gaf licht! Doordat de zeevonk (een zweepdiertje) veelvuldig aanwezig was in het water, zorgde elke beweging voor een feeëriek blauw-groen licht. Dat "lichten van de zee" is een jaarlijks terugkerend fenomeen, maar is niet zo vaak te aanschouwen - laat staan te filmen. VLIZ kon op een gans netwerk van "seawatchers" rekenen om de bloei dagdagelijks op te volgen en op het goede moment de pers bijeen te roepen. Onder vele "oooh's" en "aaah's" werden de mooiste beelden gemaakt. ... [Lees meer]
PERSBERICHT: Wereldprimeur Oostende van onder het stof gehaald
Toegevoegd op: 2010-06-22
In 1843 installeerde de Leuvense professor Pierre-Joseph van Beneden in Oostende het allereerste mariene onderzoeksstation ter wereld. Daarmee was onze landgenoot zijn tijd en een golf van vergelijkbare stations elders in Europa en de wereld ver vooruit, en zou hij de basis leggen voor een lange Oostendse traditie van mariene instituten. Een minutieuze studie van historisch bronmateriaal toont nu ook de exacte locatie van deze intussen verdwenen Belgische wereldprimeur. Dit gegeven wordt op 25 juni feestelijk herdacht met de onthulling van een gedenkplaat aan de gevel van het VLIZ en een toelichting naar aanleiding van de lancering van de Zeekrant 2010. ... [Lees meer]
VLIZ-ledendag 2010
Toegevoegd op: 2010-06-21
Straks is het weer een beetje feest in Oostende. Op vrijdag 25 juni nodigt het VLIZ zijn leden uit op de jaarlijkse ledendag. Op het programma staan o.a. de voorstelling van de nieuwe Zeekrant 2010, de inhuldiging van de gerenoveerde zeebibliotheek, een presentatie over de fascinerende geschiedenis van de zeewetenschappen in ons land, en nog veel meer. Het doel van de dag is om nader kennis te maken en in een aangename en stimulerende omgeving te netwerken met de andere VLIZ-leden, VLIZ-medewerkers en de mariene onderzoeks-gemeenschap. ... [Lees meer]
PERSBERICHT: Veelheid aan leven van Belgische Noordzee in kaart gebracht
Toegevoegd op: 2010-06-07
Uit een nieuwe analyse van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) blijkt de biodiversiteit van het Belgische deel van de Noordzee vrij goed te scoren. De circa 2000 soorten zeedieren en -planten die hier ooit werden gemeld, vertegenwoordigen bijna tien percent van de gekende Europese mariene biodiversiteit. Toch waarschuwen experten op de Werelddag van de Oceanen (8 juni) in dit Internationale Jaar van de Biodiversiteit, voor overdreven optimisme. De grote geregistreerde soortenrijkdom is immers vooral te wijten aan de lange traditie van zeeonderzoek in België. En meerdere soorten zijn intussen verdwenen of hoogst zeldzaam geworden. Vooruitgang is er enkel voor exoten en onder invloed van de klimaatswijziging oprukkende organismen. ... [Lees meer]
PERSBERICHT: Het Schelde-estuarium in het vizier van Europees kustbeschermingsproject
Toegevoegd op: 2010-05-27
Het ambitieuse wetenschappelijk programma THESEUS brengt 31 Europese instituten samen om de kustbescherming in acht kwetsbare Europese kustgebieden onder de loep te nemen. Het dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde Belgisch-Nederlandse Schelde-estuarium tussen Gent en Vlissingen is één van de bestudeerde zones. Van 2 tot 4 juni komen de experten uit gans Europa bijeen in Leuven, gevolgd door een veldbezoek op de Schelde. Ze zijn er alvast van overtuigd dat, door de bevolking degelijk te informeren en de kustbescherming te optimaliseren, de schadelijke gevolgen van een ramp tot minstens een vierde kunnen worden herleid. [Lees meer]
Vacatures voor twee stafmedewerkers bij het Vlaams Instituut voor de Zee
Toegevoegd op: 2010-05-21
VLIZ zoekt voor onmiddellijke indiensttreding twee stafmedewerkers (m/v, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur):
 • Wetenschappelijk medewerker voor departement Cijfers & Beleid
 • Marien technicus voor departement Onderzoeksinfrastructuur
 • ... [Lees meer]
  World Ocean day - Dag van de Oceanen op 8 juni 2010
  Toegevoegd op: 2010-05-17
  VLIZ organiseert een inspirerende thema-avond in Brugge. Drie sprekers nemen je mee naar duinen, stranden en kilometers diepe zeebodems. Elk op hun manier zoomen ze in op het verleden, de actuele ontwikkelingen en de toekomst van het ‘blauwe goud’. ... [Lees meer]
  EUROCEAN 2010: Grote uitdagingen voor marien onderzoek in het komende decennium
  Toegevoegd op: 2010-04-01
  De EurOCEAN 2010 Conferentie in Oostende (12-13 oktober 2010) zal de unieke gelegenheid zijn voor de Europese marien-wetenschappelijke gemeenschap om de nieuwe beleidsontwikkelingen te overwegen en bediscussiëren; de resultaten sinds de laatste EurOCEAN conferentie in Aberdeen (2007) op een rijtje te zetten; en de nieuwe uitdagingen en kansen voor de volgende 10 jaar te onderstrepen. Meer informatie op www.eurocean2010.eu. Blokkeer dus uw agenda! ... [Lees meer]
  Website voor het berekenen van de BEQI-index
  Toegevoegd op: 2010-03-31
  VLIZ bouwde mee aan een gebruiksvriendelijke webtoepassing voor het berekenen van de biologische BEQI-index waarmee de ecologische status van bodemdieren (macrobenthos) in kust- en overgangswateren kan bepaald worden in functie van de Europese Kaderrichtlijn Water: www.beqi.eu ... [Lees meer]
  Beving in Chili veroorzaakt tsunami in de Stille Oceaan
  Toegevoegd op: 2010-03-01
  De voortgang van de tsunami werd op de voet gevolgd via het sea level monitoringssysteem, ontwikkeld door IOC/UNESCO, IODE en VLIZ in Oostende. ... [Lees meer]
  Kustforum 2010 - jouw blik op de kust
  Toegevoegd op: 2010-01-29
  Het Kustforum 2010 van 11 maart in Nieuwpoort wil u een forum aanbieden om uw bekommernissen en problemen aan de kust aan te kaarten. Tegelijkertijd biedt het een gelegenheid voor netwerking over de sectoren heen. De publicatie De Kust 2009' van het Coordinatiepunt Duurzaam Kustbeheer wordt er voorgesteld en biedt de achtergrond voor een stevig debat. ... [Lees meer]
  Hoe zal de wereld er uitzien in 3009? Waag je kans in de Beagle-wedstrijd!
  Toegevoegd op: 2009-12-16
  Met deze pittige vraag worden jongeren uitgedaagd om in de sfeer van Charles Darwin en zijn Beagle-expeditie, na te denken over de toekomst van onze planeet. Tot 21 februari 2010 krijgen leerlingen van de derde graad secundair onderwijs de tijd om, in groepjes van drie (met begeleider), een antwoord te formuleren door een zelfgemaakt filmpje op te laden via www.canvas.be/beaglewedstrijd. ... [Lees meer]
  Europese project EUROFLEETS sponsort scheepstijd van Europese mariene onderzoekers
  Toegevoegd op: 2009-12-16
  Nog tot 15 januari kunnen vorsers van Europese universiteiten of onderzoeksinstellingen gratis scheepstijd aanvragen aan boord van tal van Europese onderzoeksschepen. ... [Lees meer]
  MARBOUND 5.0: de VLIZ geodatabase van maritieme zeegrenzen wordt wereldwijd intensief gebruikt!
  Toegevoegd op: 2009-12-16
  Versie 5.0 van deze mondiale databank met wereldwijde maritieme grenslijnen is nu beschikbaar via www.vliz.be/vmdcdata/marbound. In 2009 telden we meer dan 2000 downloads van over de hele wereld. De gegevensset blijkt te worden gebruikt bij voorbereidingen van bouwprojecten op zee, milieueffectrapportages, studieopdrachten, schoolprojecten, etc. ... [Lees meer]
  Terugblik op de verjaardagseditie van de VLIZ Jongerencontactdag
  Toegevoegd op: 2009-12-08
  Op vrijdag 27 november was het 'trefdag' voor alle wetenschappers uit Vlaanderen en omstreken! Naar aanleiding van de 10de verjaardag van het VLIZ werd een speciale editie van de VLIZ Jongerencontactdag georganiseerd in Hotel Thermae Palace in Oostende. Hier nog eens de winnaars op een rijtje en foto's van het evenement. ... [Lees meer]
  IODE-seminaries II: het gebruik van satellietmetingen van wind en golven in mariene voorspellingen
  Toegevoegd op: 2009-12-04
  Met dit initiatief wil het UNESCO/IOC Projectkantoor voor IODE, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de lokale mariene onderzoekers kennis laten maken met de wereldexperten, die regelmatig aanwezig zijn op de InnovOcean Site in Oostende in functie van een cursus of meeting. Op 14 december 2009 (16.00 - 18.30) wordt een namiddagseminarie georganiseerd, waarbij drie top-wetenschappers van EUMETSAT, WMO en NOAA het hebben over het gebruik van satellietmetingen (wind en golven) in mariene voorspellingen. ... [Lees meer]
  Onze kust anders bekeken
  Toegevoegd op: 2009-12-03
  In het boek "Onze kust anders bekeken" dompelen zeewetenschapper Jan Seys en fotograaf Misjel Decleer je onder in 27 mysteries van onze kust. Een absolute must voor wie onze kust met andere ogen wil leren bekijken! ... [Lees meer]
  Pagina < · 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15 · >

  [Voeg toe]