VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws

rss

Marineregions.org: de standaard voor mariene gebieden, grenzen en plaatsnamen

Toegevoegd op: 2012-11-30
Via de website Marineregions.org is het vanaf nu een fluitje van een cent om voor de ganse wereld vlot de ligging van de Exclusief Economische Zones (EEZ's) en heel wat mariene plaatsnamen te lokaliseren. ...

Oproep abstracts: VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen 15 februari 2013

Toegevoegd op: 2012-11-20
De dertiende VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen zal opnieuw de diversiteit, de kwaliteit en het belang van het mariene onderzoek in Vlaanderen belichten met een uitgebreide postersessie en een selectie van pitch presentaties. We dagen alle kust- en zeewetenschappers uit om een Engelstalig abstract in te dienen voor 14 december 2012 waarin hun onderzoek wordt voorgesteld. Twintig abstracts zullen geselecteerd worden voor een plenaire sessie van korte pitch presentaties. ...

VLIZ North Sea Award 2012 voor innovatief Noordzee-onderzoek

Toegevoegd op: 2012-11-14
Word jij of je onderzoeksgroep de laureaat van de ‘VLIZ North Sea Award 2012’? Dossiers kunnen ingediend worden tot 30 november 2012. ...

Oproep kandidaten: VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2012

Toegevoegd op: 2012-11-14
Ben je afgelopen academiejaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool (HOBU lange type)? Ben je fier op je marien- of kustgerelateerd eindwerk? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan tot 30 november 2012. ...

PERSBERICHT: Vlaanderen speelt de hoofdrol in Europees Zee-observatorium

Toegevoegd op: 2012-10-29
De Europese Commissie heeft beslist om het secretariaat van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) naast het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op de InnovOcean site in Oostende te plaatsen. Met de komst van dit netwerk komt er een einde aan de versnippering en zal een unieke rijkdom aan gegevens op één verzamelplaats beschikbaar worden. ...

Nieuw project wil Belgisch deel van de Noordzee volledig in kaart brengen

Toegevoegd op: 2012-09-27
Het gloednieuwe Vlaamse onderzoeksschip RV Simon Stevin, het hydrografisch schip van de Vlaamse overheid HS Ter Streep en het federale onderzoeksschip RV Belgica zijn gestart met het uitwerken van een gemeenschappelijk project om het reliëf en de karakteristieken van de bodem van het Belgisch deel van de Noordzee in kaart te brengen. Hiervoor zullen bestaande bathymetrische data uit diverse bronnen gecombineerd worden en zullen ontbrekende gebieden nieuw gekarteerd worden. ...

PERSBERICHT: Simon Stevin gedoopt op 13 september 2012

Toegevoegd op: 2012-09-12
VLIZ en VLOOT hebben het nieuwe schip Simon Stevin in gebruik genomen. De Simon Stevin vervangt het oude onderzoeksschip Zeeleeuw. Minister van Innovatie Ingrid Lieten is de meter van dit nieuwste pronkstuk voor het Vlaamse wetenschapsbeleid, tevens het eerste Vlaamse nieuwbouw onderzoeksschip. De ingebruikname past in het vernieuwings- en onderhoudsprogramma van de Vlaamse overheidsrederij VLOOT.

Eerste Europese Conferentie over Oceaangeletterdheid in Brugge

Toegevoegd op: 2012-09-12
Op 12 oktober 2012 wordt in Brugge de eerste conferentie rond het bevorderen van Ocean Literacy in Europa gehouden. Mariene onderzoekers, educatoren, beleidsmakers en experten bespreken er hoe "Oceaangeletterdheid" essentieel is voor de toekomst van de Europese zeeën. Niets te vroeg, want er wordt steeds vaker naar de zee gelonkt bij zoektochten naar nieuwe farmaceutica, energie, voedsel, etc. En gezien de aanzienlijke, groeiende impact van oceanen op ons dagdagelijkse leven, is ook een draagvlak, basiskennis en -betrokkenheid bij het brede publiek essentieel. ...

PERSUITNODIGING: Doop Simon Stevin

Toegevoegd op: 2012-09-11
Mevrouw Ingrid Lieten, meter van het nieuwe vaartuig voor zeewetenschappelijk onderzoek 'Simon Stevin' zal op donderdag 13 september 2012 in aanwezigheid van meer dan 200 genodigden, onder begeleiding van de gezagvoerder van het schip Giovanni Terryn en van kapt. Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, de Simon Stevin ‘dopen’. ...

PERSBERICHT: Universiteit Gent sluit raamakkoord met VLIZ

Toegevoegd op: 2012-08-21
Op 23 augustus sluit de Universiteit Gent een uniek samenwerkingsakkoord met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Niet minder dan 24 onderzoekseenheden uit vijf faculteiten, verenigd in de cluster Marine@UGent, zullen intensiever met het VLIZ gaan samenwerken inzake zeeën en kusten. Een loods ter hoogte van het “Marien Station Oostende” (Oosteroever) zal ingericht worden ten behoeve van de UGent onderzoekers. Verwacht wordt dat dit en alle andere acties omkaderd door dit akkoord tot heel wat nieuwe onderzoeksresultaten en afgeleide acties zal leiden.

EUROFLEETS sponsort opnieuw scheepstijd Belgische onderzoekers

Toegevoegd op: 2012-06-27
Bij de tweede FP7-Eurofleets open call "Regional 2-2011", waarbij Europese onderzoekers konden meedingen naar scheepstijd, zijn de Belgen weer nadrukkelijk aanwezig geweest. Op een totaal van acht goedgekeurde projecten werden er vier goedgekeurd met een Belgische deelname. ...

VLIZ Jaarboek 2011 verschenen

Toegevoegd op: 2012-06-22
Het jaarboek 2011 van het Vlaams Instituut voor de Zee is uit en geeft een overzicht van onze activiteiten in het kalenderjaar 2011. Een jaar waar we vooral de bouw van de Simon Stevin zullen herinneren, veel communicatieacties rond de klimaatseffecten in de zeeën en oceanen, de erkenning van het VLIZ als ICSU werelddatacentrum en de opstart van het Compendium voor Kust en Zee. Op de valreep werd op 23 december 2011 door de Vlaamse regering beslist om een nieuw convenant af te sluiten met het VLIZ voor de periode 2012-2016. VLIZ is klaar voor een nieuwe doorstart…

Overzicht activiteiten VLIZ op Klankbordgroepvergadering

Toegevoegd op: 2012-06-22
Op donderdag 21 juni 2012 bood de Kerngroep van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ aan de mariene wetenschappers in Vlaanderen de gelegenheid om hen te vervoegen op een klankbordgroepmeeting. Hier werden alle VLIZ-activiteiten en -producten van het voorbije kalenderjaar overlopen, alsook wat op de planning staat voor de nabije toekomst. Zeker niet te vergeten was de mogelijkheid om het nieuwe Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin te bezoeken, die voor de gelegenheid aanmeerde ter hoogte van de Wandelaarkaai.

De Zeekrant, editie 2012 is gearriveerd!

Toegevoegd op: 2012-06-21
In de jaarlijkse Zeekrant vind je korte, behapbare artikeltjes terug. Dit jaar over het Masterplan Kustveiligheid en de biodiversiteit in windmolenparken, over haaien en invasieve zeedruiven in de Noordzee, over prehistorische vondsten midden op zee, over het eten van bijvangstsoorten en droogvis, en nog veel meer...

Scheepstijd RV Simon Stevin

Toegevoegd op: 2012-06-14
Scheepstijd voor het onderzoeksschip Simon Stevin kan nog aangevraagd worden voor de periode augustus – december 2012. De Simon Stevin is inzetbaar voor wetenschappelijk onderzoek in het Belgisch deel van de Noordzee en in de aanpalende Franse, Nederlandse en Engelse kustwateren. Ook het Schelde estuarium maakt deel uit van het werkgebied.

Neem een duik in het onbekende op Wereldoceaandag 8 juni

Toegevoegd op: 2012-06-01
Op 8 juni viert VLIZ wereldoceanendag 2012 met een lezingenavond voor het grote publiek: over het onderzoek, het exploreren en de alsmaar groeiende kennis, maar ook over de mysteries en wonderen van onze wereldzeeën. ...

Het gloednieuwe onderzoeksschip, de Simon Stevin, vaart voor het eerst haar thuishaven Oostende binnen

Toegevoegd op: 2012-05-24
Op vrijdag 25 mei 2012 rond 15 uur zal het onderzoeksschip Simon Stevin - het nieuwste pronkstuk voor het Vlaamse wetenschapsbeleid, tevens het eerste Vlaamse nieuwbouw-onderzoeksschip - haar thuishaven Oostende binnenvaren. De Simon Stevin zal een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek bedienen. Het marien onderzoek in Vlaanderen wordt uitgevoerd aan de universiteiten en wetenschappelijke instellingen en is multidisciplinair, gaande van fysische oceanografie, visserijonderzoek, mariene biologie, microbiologie, chemie, technologie, archeologie tot aardwetenschappen. De komst van de Simon Stevin onderlijnt het belang van wetenschappelijke kennis en technologische vernieuwing om de grote zee-uitdagingen aan te pakken en om de kansen die de Noordzee ons biedt optimaal te benutten.

Hernieuwing samenwerkingsakkoord tussen VLIZ en VLOOT: “we zijn weer vertrokken”!

Toegevoegd op: 2012-05-23
In aanwezigheid van collega’s van DAB VLOOT werd op maandag 21 mei 2012 een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend tussen VLIZ en VLOOT. De nieuwe afspraken waren nodig om het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig Simon Stevin, dat eerstdaags verwacht wordt in de haven van Oostende, in te zetten binnen een toekomstgericht kader. ...

‘LifeWatch’, een hoogtechnologisch vergrootglas op Europese en Vlaamse biodiversiteit

Toegevoegd op: 2012-05-08
Wat de doorbraak van de meteorologie heeft betekend voor de dagelijkse opvolging van het weer, dat zal ‘LifeWatch’ straks doen voor het leven op land en in zee. Met revolutionaire technologieën en computersystemen, zal ook Vlaanderen meefietsen in dit Europese, hoogtechnologische toekomstverhaal en actief bijdragen aan het continu opvolgen van de toestand en de evolutie van de biodiversiteit, en de ecosysteemdiensten die deze levert aan de Europese samenleving.

PERSBERICHT: Vlaanderen investeert in Europese onderzoeksinfrastructuren

Toegevoegd op: 2012-05-08
Op maandag 7 mei 2012 werden in Brasschaat vier Vlaamse projecten van het European Strategy Forum on Research Infrastucture (ESFRI) gelanceerd door Minister voor innovatie Ingrid Lieten. De Vlaamse overheid gaf hiermee haar engagement te kennen om deel te nemen aan deze 4 Europese initiatieven om gezamenlijke onderzoeksinfrastructuren uit te bouwen. Ze heeft daarvoor 3,5 miljoen EUR gereserveerd binnen het kader van het Vlaamse innovatiebeleid. In twee van deze ESFRI-projecten, ICOS en Lifewatch, zal ook het VLIZ actief deelnemen. ...

[Voeg toe]