VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

In:

VLIZ-nieuws

rss
Pagina < · 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16 · >
VLIZINE informeert!
Toegevoegd op: 2010-12-02
Blijf op de hoogte van het mariene wetenschappelijke gebeuren via onze maandelijkse nieuwsbrief. [Gratis abonneren]
Eurofleets sponsort scheepstijd van Belgische mariene onderzoekers
Toegevoegd op: 2010-11-30
De Belgische mariene wetenschappers scoorden goed bij de Eurofleets call voor het sponsoren van scheepstijd op buitenlandse onderzoeksschepen. Twee onderzoeksprojecten - van UGent en VUB - werden positief geëvalueerd. Wie ook zijn kans wil wagen, moet de nieuwe Eurofleets call van 17 februari 2011 in de gaten houden! ... [Lees meer]
Website Belgica-genootschap in een nieuw en uitgebreid kleedje
Toegevoegd op: 2010-11-30
De website van het Belgica Genootschap (www.belgica-genootschap.be) is recent fors uitgebreid, waardoor het zeker de moeite waard is om eens een nieuw bezoekje te wagen. Nieuwe toepassingen maken een rondreis naar de plekken die De Gerlache aandeed of een reis door de tijd perfect mogelijk. Daarenboven zijn alle expeditieverslagen nu volledig beschikbaar in full text en worden de erin gepubliceerde illustraties apart ontsloten. We wensen je een behouden virtuele ontdekkingsreis toe! ... [Lees meer]
VLIZ Jongerencontactdag 2011, waar je bij móet zijn!
Toegevoegd op: 2010-11-26
Blokkeer alvast je agenda op vrijdag 25 februari a.s. voor de 2011-editie van de VLIZ Jongerencontactdag, waar je de zee- en kustwetenschappers uit Vlaanderen en omstreken onmoet en kennis maakt met hun werk. Interessant voor zowel studenten en pas gestarte onderzoekers, als voor wetenschappers die al langer actief zijn in het vak: voor elk van hen loont het immers de moeite om een overzicht te krijgen van het zeer diverse en hoog kwalitatieve mariene onderzoekslandschap in onze regio. ... [Lees meer]
De Noordzee als veldlaboratorium voor mariene bescherming
Toegevoegd op: 2010-11-25
Op het symposium ‘The North Sea, a field lab for marine protection’ kunnen experten in Marine Protected Areas' (MPA's) hun ervaringen delen over het gebruik van wetenschap bij het selecteren, beheren en monitoren van deze speciale beschermingsgebieden (met focus op de Noordzee). ... [Lees meer]
Onderzoeksschip de Zeeleeuw komt naar Gent voor dag van de Wetenschap!
Toegevoegd op: 2010-11-16
Op zondag 21 november wordt op de Dag van de Wetenschap het startschot gegeven van de Vlaamse Wetenschapsweek. Er vinden die dag in gans Vlaanderen allerlei activiteiten voor jong en oud plaats in universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, bezoekerscentra en verenigingen. Het Vlaamse onderzoeksschip de Zeeleeuw meert voor deze gelegenheid aan in de haven van Gent. Verschillende mariene wetenschappers van de Gentse universiteit en het Vlaams Instituut voor de Zee geven aan boord van de Zeeleeuw deskundige uitleg over hun onderzoeksactiviteiten via tal van leerrijke experimenten en demonstraties. ... [Lees meer]
Wereldwijd continu toezicht op oceanen nú noodzakelijk
Toegevoegd op: 2010-10-29
De wereldwijde oceanografische gemeenschap, verenigd in de Partnership for the Observation of the Global Oceans (POGO) - waar VLIZ ons land vertegenwoordigd - en de organisatie ‘Oceans United’ pleit er op de GEO Plenary and Ministerial Summit voor om de toestand van onze oceanen wereldwijd veel systematischer in de gaten te gaan houden. De snelle ontwikkeling van de digitale techniek maakt zo'n wereldwijd 'cameratoezicht' op onze oceanen wel degelijk mogelijk. ... [Lees meer]
Tweedelige CANVAS-productie over de Biodiversiteit in België: 19 en 26 oktober (22u05-23u00)
Toegevoegd op: 2010-10-19
Vossen die zonder veel schroom cake en kippenbillen komen ophalen in de Brusselse stadstuin van mevrouw Sastre. Exotische Canadeze ganzen die steeds talrijker worden, de inheemse fauna en flora wegdrummen en waarmee de strijd wordt aangebonden. Palingen waarin restanten van WC-blokjes terug te vinden zijn en die de onderzoekers voor geen geld ter wereld nog willen oppeuzelen... Het zijn maar enkele pakkende fragmenten uit de tweedelige CANVAS-productie over de Biodiversiteit in België (telkens 22u05-23u00). In het tweede deel staan ook oesters, bruinvissen en zeesterren op het menu. Een absolute aanrader! ... [Lees meer]
PERSBERICHT: “Ostend Declaration” roept Europa op voor een zeegerichte toekomst
Toegevoegd op: 2010-10-15
Zeewetenschappers uit gans Europa kwamen de afgelopen twee dagen bijeen in Oostende ter gelegenheid van de EurOCEAN 2010 Conferentie (12-13 oktober). Uit het einddocument, de “Ostend Declaration”, blijkt alvast hoe de grote uitdagingen en kansen van het maritieme continent Europa optimaal kunnen worden benut in de volgende decennia. [Lees meer]
Teller van nieuwe Belgische online register marine soorten staat op 2187
Toegevoegd op: 2010-10-01
In samenwerking met een grote groep veldexperten uit België en taxonomische experten uit de ganse wereld, startte het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) eerder dit jaar met een inventaris van alle mariene soorten die in het Belgisch deel van de Noordzee leven. Momenteel bevat deze lijst 2187 soorten. Enkele groepen werden nog niet mee geteld, maar er wordt verder aan gewerkt. Een up-to-date versie van deze lijst kan je vanaf vandaag steeds consulteren vanop de nieuwe website van het Belgian Register of Marine Species (BeRMS). ... [Lees meer]
Wetenschapswedstrijd Planeet Zee vaart een nieuwe koers
Toegevoegd op: 2010-10-01
Het e-learningproject Planeet Zee wordt in het schooljaar 2010-2011 opnieuw hernomen. Leerkrachten uit de 3e graad secundair onderwijs kunnen er mee aan de slag om oceaan-gerelateerde thema's aan te brnegen in de klas. Daarnaast kunnen de meest ijverigen onder hen deelnemen aan de wedstrijd. De winnaars kunnen een week mee op echte expeditie, met echte Vlaamse wetenschappers op een echt onderzoeksschip. Inzendingen zijn welkom tot net voor de paasvakantie. ... [Lees meer]
Vacature deskundige duurzame visserijontwikkeling Vlaamse Kust
Toegevoegd op: 2010-09-30
Het Provinciaal Ankerpunt Kust in Oostende zoekt een inhoudelijk deskundige (MSc/BSc) voor de leiding van het programmasecretariaat van het Europees project "Duurzame ontwikkeling visserijgebied". Voor het Europees Visserijfonds (As 4) moet immers een ontwikkelingsstrategie opgesteld en uitgevoerd worden, die nieuwe impulsen geeft aan specifieke problematieken van de plaatselijke visserijsector. ... [Lees meer]
Vlaams zeeonderzoek goed digitaal ontsloten
Toegevoegd op: 2010-09-27
Een van de hoofdmissies van het VLIZ is om de nodige uitstraling te geven aan het veelzijdige en kwalitatieve zee- en kustonderzoek in Vlaanderen en de wijdere regio. We zetten daarbij zwaar in op het beschikbaar maken van onderzoeksresultaten en afgeleide dataproducten via het web. ... [Lees meer]
De “Ostend declaration” heeft je steun / commentaar nodig
Toegevoegd op: 2010-09-27
Nog tot 4 oktober kan je als individu of organisatie je steun verlenen of commentaar leveren aan de draft tekst van de " Ostend declaration". Deze verklaring zal op 13 oktober gelanceerd worden als sluitstuk van EurOCEAN2010. Deze internationale top-meeting brengt de Europese mariene wetenschappers en beleidsmakers samen om de state-of-the-art van het marien onderzoek te overlopen en de noden bloot te leggen waar Europa in de zeer nabije toekomst zal moeten gaan investeren wil ze een goed marien en maritiem beleid gaan voeren. ... [Lees meer]
'Marine Knowledge 2020': EU investeert in kennis over de zee
Toegevoegd op: 2010-09-23
Om het geïntegreerde Europese Maritieme Beleid, inclusief de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, goed te kunnen onderbouwen en uitvoeren, moet alle beschikbare wetenschappelijk kennis verenigd en gemobiliseerd worden. De nu zeer fragmentarische observatiecampagnes op zee moeten geïntegreerd worden tot één coherent pakket. Met deze boodschap wil de EU via de campagne 'Marine Knowledge 2020' aandacht vragen voor het verder uitbouwen van een 'Europees Observatie- en Datanetwerk (EMODnet)'. Het VLIZ coördineert momenteel het biologisch lot van de pilootfase van EMODnet (2009-2012). De Europese Commissie gebruikte voor het promotiefilmpje van de campgane o.a. beelden van het VLIZ en Vlaamse wetenschappers aan het werk. ... [Lees meer]
Europa's toekomst ligt in de oceanen
Toegevoegd op: 2010-09-10
Met zijn 89.000 km lange kustlijn is Europa een maritiem continent dat heel wat maatschappelijke voordelen kan halen uit zijn zeeën en de oceanen. Europa heeft een allesomvattend beleid ontwikkeld om het duurzaam gebruik van zijn mariene wateren te consolideren en te versterken, alsook om tegemoet te komen aan de 'grote uitdagingen en opportuniteiten' van de toekomst. Denk hierbij aan het "Geïntegreerde Maritieme Beleid" en zijn milieupoot, de "Kaderrichtlijn Mariene Strategie". Om de implementatie van dit beleid te ondersteunen zal Europa sterk moeten gaan investeren in meer marien onderzoek en technologie. Tijdens de topmeeting EurOCEAN 2010 Conference in Oostende (12-13 Oktober 2010) zullen Europa's mariene wetenschappelijke experten en beleidsmakers samen de "Ostend declaration" voorbereiden en bediscussieren. De verklaring zal de krijtlijnen uitzetten van de noden die het mariene onderzoek en beleid nodig zullen hebben tijdens de komende 10 jaar. [Lees meer]
Nu ook eigenlijke data op Vlaams-Nederlands kennisplatform ScheldeMonitor te vinden
Toegevoegd op: 2010-09-06
Tot voor kort stond de ScheldeMonitor vooral bekend als informatiesysteem waarin alle publicaties, projecten en datasets zijn terug te vinden die verband houden met het onderzoek en de monitoring op het Schelde-estuarium. Er werden belangrijke stappen gezet om de ScheldeMonitor verder uit te bouwen tot een dataportaal, waar ook de feitelijke meetgegevens te bevragen zijn. ... [Lees meer]
Vacature voor 'Training coordinator' bij het Project Office for IODE in Oostende
Toegevoegd op: 2010-09-02
Het projectkantoor voor IODE, ondersteund en gehuisvest door het VLIZ, zoekt voor de coördinatie van zijn internationaal gerenomeerde technische opleidingsprogramma een nieuwe medewerker (internationale vacature). ... [Lees meer]
Walfaciliteiten VLIZ aan Halve Maan: Bouwvergunning goedgekeurd
Toegevoegd op: 2010-08-11
In januari 2009 werd de aankoop afgerond van de walfaciliteiten aan de "Halve Maan" in de Oostendse haven. Deze bevinden zich op wandelafstand van de hoofdkantoren van het VLIZ. Het volledige complex bestaat uit 4 hangars en buitenruimte, plus een woonhuis. Nu in juni 2010 eindelijk de bouwvergunning goedgekeurd werd, kunnen de werken aanbesteed worden en zullen de werken hoogstwaarschijnlijk begin 2011 van start kunnen gaan. ... [Lees meer]
Vlaanderen bouwt nieuw hypermodern onderzoeksschip
Toegevoegd op: 2010-08-09
De kogel is door de kerk: de Nederlandse scheepsbouwer "Damen Shipyards Gorinchem" krijgt de opdracht toegewezen voor de bouw van de Simon Stevin, het hypermoderne onderzoeksschip dat de "Zeeleeuw" moet gaan vervangen. Op 5 augustus 2010 gaf de Vlaamse Regering haar finale goedkeuring en kon het order tot bouwen gegeven worden. Het schip zal een lengte hebben van 36 m, 9 m breed zijn en 3 m diep liggen. Met een snelheid van 12 knopen zal het ingezet worden voor zeewetenschappelijk onderzoek in Belgische wateren. Op basis van de gegevens van de werf zou het schip opgeleverd kunnen worden tegen half 2012. ... [Lees meer]
Pagina < · 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 16 · >

[Voeg toe]