VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Technologie en energie: Ontginning en baggeren

rss

Zeezand in een 360-gradenperspectief

Toegevoegd op: 2020-06-10
De zand- en grindwinning in het Belgisch deel van de Noordzee is een federale aangelegenheid die valt onder de FOD Economie - Continentaal Plat. Om iedereen van de laatste stand van zaken, onderzoek en innovatie op de hoogte te houden organiseren zij driejaarlijks een studiedag; dit jaar op 20 november 2020 in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De resultaten van de monitoring van de zandwinning en enkele innovaties komen aan bod, alsook het nieuw referentieniveau voor zandwinning en de impact van het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026. Verder worden de recyclage van zeezand en alternatieven onder de loep genomen, alsook de toepassingen ervan in de industrie en kustverdediging.

2de High Seas International Conference: rol private sector in duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit op volle zee

Toegevoegd op: 2019-10-17
Op 18 en 19 november 2019 organiseert Nausicaá in Boulogne-sur-Mer een high-level workshop rond de rol die de privésector heeft bij het duurzame gebruik van mariene biodiversiteit op volle zee, dus in gebieden die buiten nationale jurisdictie vallen (BBNJ). Deze discussie moet de VN-onderhandelingen rond een nieuwe uitvoeringsovereenkomst van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties (UNCLOS) voeden. ...

De Blauwe Cluster lanceert tweede call voor innovatieprojecten in de blauwe economie

Toegevoegd op: 2019-03-29
De Blauwe Cluster – een samenwerkingsverband van verschillende Belgische bedrijven – werd in 2018 door de Vlaamse overheid erkend als speerpuntcluster. Drie maal per jaar lanceert deze vzw een call voor innovatieprojecten in de blauwe economie. De tweede call staat open tot 17 mei 2019. ...

Intensiteit van maritiem transport in Europa in een oogopslag beschikbaar via EMODnet service

Toegevoegd op: 2019-03-15
De EMODnet-groep die zich focust op data rond menselijke activiteiten in Europese zeeën publiceerde eerder deze maand de ‘EMODnet vessel density maps’ waarop scheepsbewegingen en de intensiteit van maritiem verkeer in Europese wateren gevisualiseerd worden. Voor het eerst hebben onderzoekers en bedrijven die werken rond bijvoorbeeld scheepvaartemissies, het aanleggen van pijpleidingen en kabels, het bepalen van de visserijimpact op de zeebodem of het inplannen van offshore windparken gratis en open toegang tot kaarten (en de onderliggende rasterbestanden) van de scheepvaartactiviteiten. ...

De indringing van zeewater in kustgebieden beperken met elektrokinetische remediëring

Toegevoegd op: 2019-02-25
Op 26 februari laatstleden verdedigde Shadi Hamdan van de ProcESS-groep van de KU Leuven (Departement Chemische Ingenieurstechnieken) het proefschrift ‘The Potential of using Electro-Migration Fences against Seawater Intrusion’. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]