VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Technologie en energie: Observaties

rss

In de maak: data cloud toepassing met Belgische mariene data voor de blauwe economie

Toegevoegd op: 2020-10-21
Het VLIZ, de Blauwe Cluster en het Vlaams Supercomputing Center (VSC) vroegen de Vlaamse maritieme bedrijven naar hun noden voor datatoepassingen, en hoe supercomputing hiervoor een oplossing kan zijn. Ter illustratie ontwierp LifeWatch Belgium op de performante infrastructuur van het VSC alvast een piloot data cloud voor het snel en efficiënt beschikbaar maken van Belgische mariene (biodiversiteits)data aan maritieme bedrijven. ...

Multibeam apparatuur afstemmen in de akoestische referentiezone Kwinte

Toegevoegd op: 2020-07-06
In het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 werd een referentiezone voor multibeam-metingen vastgelegd. Deze kleine zone - gelegen in de Kwintegeul tussen de Kwintebank en de Buitenratel - vertoont een heel stabiele zeebodem en is daardoor ideaal om de multibeamapparatuur van schepen van de overheid, aannemers en onderzoeksinstellingen op elkaar af te stellen. De keuze voor dit specifieke gebied komt er na talloze hydrografische metingen door het team Vlaamse Hydrografie en de Dienst Continentaal Plat. Alle menselijke activiteiten die een impact kunnen hebben op de zeebodem (sleepnetten, ankers, baggerwerken ...) zijn er dan ook verboden. ...

Onbemand varen en inzet robots bewijzen nut tijdens stille coronatijden

Toegevoegd op: 2020-07-02
Tijdens de coronacrisis lagen ook onderzoeksschepen aan de kade. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) maakte daarvan gebruik om met een stille robot veranderingen in het onderwatergeluid in onze Noordzee in kaart te brengen. Daarnaast heeft onbemand varen op diverse andere domeinen de wind in de zeilen, zo beamen het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, en de FOD Mobiliteit en Vervoer. Beide overheidsdiensten spelen een sleutelrol in het vergemakkelijken van innovatieve testen met onbemande vaartuigen in het Belgisch deel van de Noordzee.

Groen licht voor PLUXIN-project: plasticvervuiling in rivieren in kaart brengen en saneren

Toegevoegd op: 2020-06-19
De hoeveelheid plastic in rivieren en de oceaan neemt alsmaar toe. In het kader van het PLUXIN-project bundelen Vlaamse wetenschappers, ondernemers en De Blauwe Cluster de krachten om het plastic dat via havens en rivieren in zee terecht komt met innovatieve en automatische detectiemethoden in kaart te brengen. Einddoel is om oplossingen aan te reiken en in Vlaanderen baanbrekende commerciële initiatieven op te zetten in plastic-sanering van water en sedimenten. ...

Microplastics zitten overal – ANDROMEDA zoekt uit hoe correct te detecteren en kwantificeren in zee

Toegevoegd op: 2020-06-18
Plastic zwerfvuil is een wereldwijd probleem. Eenmaal in het milieu, verbrokkelt het plastic tot kleinere partikels. Ook door gebruik van synthetische kledij en cosmetica, afslijtende verflagen en autobanden e.d.m. komen kleine plasticpartikels vrij. Ze belanden in de lucht, water en bodem. En uiteindelijk ook in zee. De detectie en het kwantificeren van de kleinste fractie plastics – de zogenaamde micro- en nanoplastics – blijft voor onderzoekers een grote uitdaging. Want hoe tel je en meet je deze kleine plasticpartikels als ze overal om je heen zitten en contaminatie navenant is? Het onderzoeksproject ANDROMEDA gaat de uitdaging aan. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]