VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Historiek en erfgoed: Historiek visserij en aquacultuur

rss

Boek ‘Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij’ bij gelijknamige expo in NAVIGO

Toegevoegd op: 2018-07-03
Met het boek ‘Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij’ geven auteurs Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ), Jan Parmentier (MAS) en Ruth Pirlet (NAVIGO-museum) een omvattend overzicht van de evolutie in de Vlaamse zeevisserijhistoriek. De publicatie zet de hoofdlijnen uit van vijf eeuwen Vlaamse zeevisserij, en is gebaseerd op uitgebreid archief-, data- en literatuuronderzoek. Het toont aan dat Vlaanderen als kleine visserijmogendheid – met een korte kustlijn en een relatief beperkte vloot – toch meeschreef aan een belangrijk stukje van de maritieme geschiedenis van de Noordzee. De gelijknamige expo loopt van 1 juli 2018 tot 6 januari 2019 in het Nationaal Visserijmuseum NAVIGO in Oostduinkerke. ...

Oproep naar abstracts voor internationale conferentie rond middeleeuwse Brugse haven

Toegevoegd op: 2018-05-29
Tussen 24 en 26 oktober 2018 organiseren de Universiteit Gent en de archeologische dienst van de stad Brugge (Raakvlak) een internationale conferentie rond middeleeuwse havencentra als poorten voor goederen, mensen en gedachten. Op de conferentie wordt recent onderzoek naar het middeleeuwse havenlandschap van Brugge gepresenteerd, maar er is ook plaats voor breder, internationaal interdisciplinair onderzoek naar maritieme culturele havenlandschappen. Momenteel loopt een oproep naar abstracts (tot 1 juli 2018).

Oceans Past VII Conference 2018 in Bremerhaven

Toegevoegd op: 2018-02-28
Dat kennis over het verleden van vitaal belang is voor het ontwikkelen van een toekomstvisie, is geen onbekend gegeven. Ook voor het mariene beleid en beheer is het nuttig én nodig om meer kennis te verwerven over de historische impact van de mens op mariene en kustecosystemen doorheen de tijd. De Ocean Past VII conferentie - van 22 tot 26 oktober in Bremerhaven - wil een multidisciplinaire pool van mariene historische ecologen en milieugeschiedkundigen samenbrengen met beleidmakers en beheerders van kust, zeeën en oceaan. ...

‘Tot elke prijs’ van Doris Klausing: roman in de marge van Oostendse visserijgebeurtenis

Toegevoegd op: 2017-11-23
Voor haar nieuwste historische roman ‘Tot elke prijs’ heeft Doris Klausing zich laten inspireren door de Oostendse vissersopstand uit 1887. ...

Studiedag Vissen in het Verleden 2017

Toegevoegd op: 2017-09-28
Iedereen met een hart voor het rijke verleden van onze zeevisserij is van harte uitgenodigd op de vierde editie van de studiedag Vissen in het Verleden op 17 november 2017 in het VLIZ in Oostende. Twee thema's staan centraal. Als eerste de Vissersopstand in Oostende van 1887, omdat het dit jaar 130 jaar geleden is. Drie sprekers schetsen de socio-economische achtergrond. In de interactieve sessie De Cierk kan iedereen meedoen en kort een verhaal brengen dat te maken heeft met de ter ziele gegane Belgische visserij op haring en sprot. Ken jij een anekdote of getuigenis? Heb jij in een krantenknipsel of ander document liggen? Wil je een foto of filmfragment tonen? We horen het graag!

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]