VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Historiek en erfgoed: Archeologie en erfgoed

rss

National Geographic legt de Noordzee droog

Toegevoegd op: 2020-10-15
In 1940 viel het Britse schip HMS Wakeful ten prooi aan de Duitsers tijdens WOII. Op 25 km van de kust van Oostende werd het schip getorpedeerd en zonk met man en muis naar de bodem van de Noordzee. Het 3de seizoen van de serie ‘Drain the Oceans’ van National Geographic wijdt een hele episode aan ‘The Battle of Britain’. Marien archeoloog en wetenschappelijk duiker Sven Van Haelst (VLIZ), legt samen met het team van National Geographic de Noordzee droog en ontdekt hoe de HMS Wakeful ten onder ging. ...

Contactdag Maritiem Erfgoed & Museologie

Toegevoegd op: 2019-10-24
Maritiem erfgoed is er in vele vormen. Scheepswrakken, resten van neergehaalde vliegtuigen, amforen, oude munten of zelfs volledig begraven oude nederzettingen. Allen getuigen van een soms ver verleden en bieden voorkennis bij het tegemoet treden van wat komt. Helaas is dit onderwatererfgoed vaak onzichtbaar voor de modale burger. Net daarom zijn musea van essentieel belang. Ze halen die broodnodige kennis figuurlijk boven water. Hoe en waarom doen ze dat? Wie bereiken ze en hoe ziet men de toekomst? Dit en vele andere vragen komen aan bod op vrijdag 8 november 2019, tijdens de Contactdag Maritiem Erfgoed & Museologie te Zeebrugge. Inkom is gratis, inschrijven verplicht.

Volledig vernieuwde en gerestaureerde Batterij Aachen - Atlantikwall Raversyde

Toegevoegd op: 2019-03-21
Batterij Aachen, een uniek bunkercomplex uit WOI gelegen in het provinciedomein Raversyde, werd volledig gerestaureerd en kreeg een nieuwe museale inrichting. Met beeld, animaties en een 3D-reconstructie kom je meer te weten over de mysterieuze oorlog op zee en de kustverdediging aan onze kust. ...

De Grote Rede 48 zoomt in op offshore windturbines, metaaldetectie en marien zwerfvuil

Toegevoegd op: 2018-11-29
Vraag jij je ook af hoe groot die windturbines in de Belgische offshore windparken nu eigenlijk zijn, wat al die schepen in de haven doen en hoe snel zo'n park gebouwd wordt? De fonkelnieuwe De Grote Rede 48 biedt een antwoord op deze en andere vragen met betrekking tot de ontwikkeling van de Belgische offshore windparken. Verder gaan we op speurtocht met de metaaldetector, een onderbenutte informatiebron in de archeologie, en zetten we de droeve cijfers en hoopvolle initiatieven over marien zwerfvuil op een rijtje. ...

North Sea wrecks project van start

Toegevoegd op: 2018-11-19
De overblijfselen van de oorlogen in Europa kunnen tot op de dag van vandaag nog steeds op de zeebodem van de Noordzee worden teruggevonden. De vele wrakken van schepen en vliegtuigen, vaak nog met hun brandstof en munitie aan boord, getuigen aan deze woelige tijden. Maar in de Noordzee ontrollen zich in het kader van de Blauwe Groei ook heel wat nieuwe economische activiteiten (windparken, aquacultuur, kustverdediging…). Om deze nieuwe maritieme ontwikkelingen vlot te laten verlopen, is het belangrijk te weten welke wrakken zich waar en in welke toestand bevinden, en welk risico werken kunnen hebben op het wrak en zijn eventuele gevaarlijke inhoud. Het door Europa gefinancierde project North Sea Wrecks heeft tot doel gezamenlijke oplossingen te vinden voor dit gedeelde probleem. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]