VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Zeeleven: Mariene planten

rss

BlueBio-financiering voor betere toeleveringsystemen in de blauwe bio-economie

Toegevoegd op: 2020-06-09
Bij het BlueBio ERA-Net COFUND-financieringsprogramma kunnen momenteel projectideeën ingediend worden om de toeleveringsystemen in de blauwe bio-economie te verbeteren. Denk daarbij aan nieuwe of betere manieren om producten en diensten afkomstig uit de blauwe bio-economie op de markt te brengen en meerwaarde te creëren: vb. om de logistiek van vangst of productie, verwerking, bewaring en vervoer te vergemakkelijken om bv. de traceerbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en noodzakelijke capaciteit voor omzetting te garanderen. Het indienen van pre-projectvoorstellen kan nog tot en met 14 september 2020.

Tijdelijke tentoonstelling 'Wier Algemeen' in Tolhuis Brugge met zeewier-extraatjes

Toegevoegd op: 2019-11-06
Wil je meer te weten komen over de vrij onbekende wereld van zeewieren en algen? Hoe en waar leven ze? Wat hun samenstelling is en waarvoor we ze allemaal kunnen gebruiken? Plan dan een bezoekje aan de tentoonstelling 'Wier Algemeen' die vanaf 16 november tot 23 december staat opgesteld in het provinciaal informatiecentrum Tolhuis in Brugge. ...

Aparte soorten aflijnen bij de Dictyotales, een complexe groep van bruinwieren

Toegevoegd op: 2019-02-25
‘What's in a name? On the importance of species delineation in Dictyotales’. Dit is de welluidende titel van het doctoraat van Bioloog Frederique Steen die op vrijdag 15 maart (15:00) wordt verdedigd op campus De Sterre (S8) van de Universiteit Gent. Algenexperten Prof. dr. Olivier De Clerck en dr. Christophe Vieira van de onderzoeksgroep Fycologie zijn de promotoren van het werk.

Openbare doctoraatsverdediging Anja Nohe (Ugent) over fytoplankton in de Belgische Noordzee

Toegevoegd op: 2019-01-28
Op woensdag 13 februari (16:00) verdedigt Anja Nohe haar doctoraat ‘Long-term trends in phytoplankton biomass, composition and dynamics in the Belgian part of the North Sea’ op de UGent campus De Sterre (gebouw S8).

EMODnet lanceert ‘Atlas of European Marine Life’

Toegevoegd op: 2018-12-19
De ‘Atlas of European Marine Life’ omvat een reeks nieuwe en innovatieve dataproducten over het mariene leven in Europese wateren. De aangeboden modellen, kaarten en analyses illustreren de brede waaier aan output die gebruikers zelf kunnen genereren op basis van door EMODnet Biology beheerde data. De dataproducten kunnen helpen om fundamentele en beleidsgestuurde vragen te beantwoorden over natuurlijke tendensen en de antropogene impact in Europese wateren. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]