VLIZ-nieuws | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ-nieuws - Maritiem transport en havens: Havens

rss

Permanente Vorming Havenbeheer aan UGent van start in oktober 2018

Toegevoegd op: 2018-08-27
Zoals elk academiejaar vindt ook in 2018-2019 de opleiding Permanente Vorming Havenbeheer plaats. Deze opleiding wordt georganiseerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent onder leiding van Prof. Dr. Frank Maes, in nauwe samenwerking met North Sea Port. Een vijfdaagse cursus bedoeld voor mensen werkzaam in de transportsector, maritieme industrie en maritieme dienstensector, toeleveringsbedrijven en verladers, advocaten, kamer van koophandel en diverse overheden. ...

5de internationale conferentie over het manoeuvreren van schepen in ondiep en beschut water

Toegevoegd op: 2018-07-13
Van 20 tot en met 22 mei 2019 vindt in Oostende de 5de 'International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water' (MASHCON) plaats. De conferentie biedt onderzoekers en experten de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek betreffende het manoeuvreren van schepen in ondiep en beschut water. ...

Marine Science meets Maritime Industry 2018 voor wetenschappers en maritieme industrie

Toegevoegd op: 2018-04-20
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren het VLIZ en Flanders’ Maritime Cluster (FMC) op donderdag 24 mei 2018 een nieuwe editie van 'Marine Science meets Maritime Industry'. Na veertien inspirerende presentaties over de valkuilen, successen en uitdagingen in het blauwe innovatie-landschap, volgt een speeddating lunch om verder kennis te maken met deze sprekers en andere aanwezigen uit de wetenschap en de industrie.

Groen licht voor nieuwe speerpuntcluster rond blauwe economie

Toegevoegd op: 2018-04-20
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid zette het licht op groen voor een nieuwe speerpuntcluster rond de “blauwe economie”. Deze Blauwe Cluster moet inzetten op samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheidsinstellingen en bedrijven, en innovatieve projecten uitwerken die het economisch potentieel van onze Noordzee aanspreken. Het VLIZ speelde zijn rol als aanspreekpunt voor het mariene onderzoekslandschap en stond in voor het waarborgen van de wetenschappelijke onderbouwing van het aanvraagdossier. ...

Volg de Msc in Maritime Science en verbreed je maritieme horizon

Toegevoegd op: 2018-01-19
De interuniversitaire opleiding MSc Maritime Science beoogt een wetenschappelijke en praktijkrelevante opleiding te bieden met aandacht voor de juridische, economische en technische pijlers van het maritieme gebeuren. Zowel afgestudeerde MSc-studenten, als mensen die al in het beroepsleven staan en hun kennis en vaardigheden wensen bij te schaven, kunnen nu inschrijven voor het academiejaar 2018-2019. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]