North Sea Award | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

North Sea Award

Het VLIZ reikt jaarlijks op de VLIZ Marine Science Day een prijs uit om vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek aan te moedigen. Dit onderzoek moet zich toeleggen op het bestuderen van de structuur of het functioneren van onze wereldzeeën.

De VLIZ North Sea Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker (of een onderzoeksgroep) geaffilieerd aan een Belgische instelling. De prijs bedraagt 1 000 EUR en is niet opdeelbaar. De prijs wil een recent en origineel wetenschappelijk werk belonen, dat bij voorkeur relevant is voor het duurzaam beheer van onze wereldzeeën. Studies die de biodiversiteit van het lokale ecosysteem behandelen zijn ook welkom. De bijdrage moet een postgraduaat of postdoctoraal niveau hebben. Meer informatie over de selectieprocedure en de criteria voor deelname bevinden zich in het reglement (in het Engels).

Raadpleeg hier informatie over vorige laureaten en onderzoeksresultaten.

De deadline voor indiening van de kandidaturen is 30 november 2016.

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten volgende stukken aan het VLIZ over te maken:

  • drie exemplaren van de bijdrage in het Nederlands, Frans of Engels (ook in elektronische vorm);
  • een samenvatting in het Engels van maximum vijf pagina's (ook in elektronische vorm);
  • het ingevulde deelnemingsformulier;
  • een curriculum vitae van de auteur (of de senior onderzoeker indien een onderzoeksgroep kandidaat is).

Kandidaturen en bijbehorende stukken zijn te richten aan:

Prof. Dr. Colin Janssen, Voorzitter Wetenschappelijke Commissie
p/a Dr. Jan Mees, Algemeen directeur
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, België
Tel.: +32-(0)59-34 21 30
Fax: +32-(0)59-34 21 31
E-mail: info@vliz.be