Ocean Past | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Ocean Past

Het onderzoek naar oceaangeschiedenis omvat de gebieden van prehistorisch onderzoek op het Belgisch continentaal plat en archeologie en geschiedenis van de zee. We willen landschapsverandering reconstrueren en hun verband met faunale en florale gemeenschappen en prehistorische archeologie van mensen onderzoeken, die op het Belgisch continentaal plat leefden en migreerden, land dat nu in de zee is ondergedompeld.

Mariene en maritieme archeologie omvat het onderzoek naar menselijke structuren uit het verleden in, aan of onder de zee. Onderzoek naar cultureel onderwatererfgoed zal de beleidstoepassing verbeteren, bvb. wat omtrent de verplichtingen onder UNESCO en zal belanghebbenden in de mariene ruimtelijke planning informeren. Maritiem historisch onderzoek zal ons begrip van menselijke activiteiten in de Noordzee in de Noordzeeregio verbeteren of met betrekking van Vlaamse zeevarenden en havens. Oceaanverleden biedt een uitstekende mogelijkheid voor interdisciplinair onderzoek tussen exacte wetenschappen, sociale wetenschappen en menswetenschappen.

Voor meer gedetailleerde informatie over ons onderzoek rond Ocean Past verwijzen we naar de VLIZ-onderzoeksstrategie.