Ocean Services in a Changing Ocean | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Ocean Services in a Changing Ocean

Mariene ecosystemen leveren vele maatschappelijk relevante diensten, variërend van hun rol in de koolstofcycli, primaire productie en zuurstofproductie, de energievoorziening, het regelen van het klimaat, het voorzien in minerale en biologische hulpbronnen tot in recreatie in aantrekkelijke kustgebieden. VLIZ volgt een ecosysteembenadering voor het verbeteren van ons begrip van de ecosysteemdiensten van de oceaan en het kwantificeren van de impact van wereldwijde veranderingen op het functioneren van mariene ecosystemen.

VLIZ streeft ernaar om uitgebreide, voortdurend bijgewerkte gegevensreeksen te creëren die zorgen voor een beter begrip van mariene ecosystemen. We willen dit doel bereiken door data archeologie en regelmatige gegevensverzameling, in het bijzonder rond het voorkomen en eigenschappen van organismen in het Belgische deel van de Noordzee. Op basis van deze gegevens bouwen en valideren we een model dat ons in staat moet stellen om het leven in de oceaan kwantitatief te relateren aan de oceaandiensten en de antropogene drijfveren van milieuverandering. Ten slotte gebruiken we ook experimenteel onderzoek om de mechanismen van ecosysteemprocessen te ontrafelen en onze modellen te verfijnen. Om dit te doen, voeren we laboratoriumexperimenten uit die bepaalde effecten van één of meerdere stressoren op belangrijke soorten, populaties of gemeenschappen onder gecontroleerde omstandigheden meten.

Dit fundamenteel onderzoek zal ons in staat stellen om de modellen te verfijnen voor het beter begrijpen van de impact van wereldwijde veranderingen op oceaandiensten en om goed geïnformeerde voorspellingen te doen voor de nabije en verre toekomst. We willen deze kennis ook toepassen om de potentiële impact van constructies met betrekking tot nieuwe economische activiteiten in de zee te evalueren, en om ons fysieke en ecologische begrip van 'bouwen met de natuur' te verbeteren. Als zodanig zullen we gemeenschapsveranderingen kunnen voorspellen en valideren als gevolg van veranderingen bij de bouw van eilanden, nieuwe zandbanken of getijdenpoelen. We willen ook de sociaal-economische impact van het 'bouwen met de natuur' evalueren, rekening houdend met de voordelen voor kustbescherming en de positieve en negatieve gevolgen voor toerisme en economie.

Voor meer gedetailleerde informatie over het VLIZ-onderzoek naar het thema 'Ocean Services in a Changing Ocean' verwijzen we naar de VLIZ-onderzoeksstrategie.