Opdrachten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Havens en maritiem transport

 • De kust in de lessen aardrijkskunde (483x gedownload) download

  Informatiebundel rond: 1) De bevolking van onze kustgemeenten; 2) Het Zwin als voorbeeld van een natuurlandschap; 3) De haven van Zeebrugge als voorbeeld van een industrieel landschap; 4) Het verkeer in de hele kuststreek en rond de haven van Zeebrugge in het bijzonder. Bachelorproef Artesis Hogeschool - Nick Van der Haeghen, 2009-2010

 • De Vlaamse havens: poorten naar onze welvaart (241x gedownload) download

  Zeehavens fungeren als poorten naar de rest van de wereld en vormen in die hoedanigheid een belangrijke bron voor onze welvaart. De vier zeehavens Zeebrugge en Oostende en Antwerpen en Gent hebben elk specifieke karakteristieken op het vlak van voorgeschiedenis, dimensie en specialisatie. Door prof.dr. Notteboom, UA 2007

 • Koers uitzetten voor een wereldreis (214x gedownload) download

  De bedoeling van deze kaartopdracht is de kortste route rond de wereld uitstippelen. Eerst moeten de foto’s van plaatsen over de hele wereld op de juiste geografische coördinaten geplot worden. Vervolgens wordt de kortste route rond de wereld bepaald.

 • Positie bepalen (1519x gedownload) download

  Om de positie van het schip op zee te bepalen ben je zonder instrumenten op de oude navigatiemethoden aangewezen, nl. met behulp van kompas en de sterren Aardrijkskundig veldwerk.

 • Zelf smog maken (220x gedownload) download

  Door middel van een kort chemisch experiment wordt smog gemaakt.

 •  
  Bodem en geologie

 • Reliëfprofiel strand (660x gedownload) download

  Reliëfprofiel van het strand creëren met behulp van bakens, een vouwmeter en een waterpas en met behulp van een theodoliet.

 • Carbonaatgehalte van zand bepalen (377x gedownload) download

  Hoeveel kalk zit er in zand? Met dit chemisch experiment kan een onderzoekje worden uitgevoerd. Het calciumcarbonaatgehalte van zand bepalen met een waterstofchloride-oplossing. Door Marc Laceur, Sint-Andreasinstituut, Oostende

 • Excusiebundel strandmorfologie (689x gedownload) download

  Geografisch veldwerk op het strand met proefjes waar de stroomsnelheid, meanderwerking en sedimentverplaatsing worden berekend en beïnvloed in een zwin en mui.

 • Grondboring in polders en duinen (226x gedownload) download

  De bodemstructuur van duinen en polders bepalen via een grondboring.

 • Het mysterie van de Bermudadriehoek (579x gedownload) download

  Kunnen schepen in de Bermudadriehoek verdwijnen door methaangasbellen? Om deze theorie te onderzoeken zijn een aantal proefjes mogelijk: (1) Zinken door gasbellen (2) De stijgsnelheid van gasbellen meten (3) De vorm van de stijgende gasbel observeren (4) Methaanzeepsopbellen maken.

 • Reliëfdoorsnede van de Noordzeebodem (350x gedownload) download

  Help een firma met het aanleggen van een onderzeese pijpleiding en maak een reliëfdoorsnede aan de hand van drie bijgevoegde kaarten. Deze opdracht oefent de aardrijkskundige vaardigheid reliëfdoorsnedes tekenen en kan gemakkelijk gebruikt worden als huistaak.

 • Seismisch onderzoek van methaanhydraten (323x gedownload) download

  Hoe kunnen we gashydraten in de zeebodem vinden? Het Renard Center voor Mariene Geologie aan de universiteit van Gent (RCMG) trekt op expeditie naar de Zuidelijke Shetland trog, nabij het Antarctische schiereiland. Het team zoekt een stagiaire geologie die vertrouwd is met het berekenen van de temperatuur in de aarde aan de hand van methaanhydraten

 • Water uit steen halen (578x gedownload) download

  Hoe kunnen we aantonen dat de aardkorst water bevat? Om dit aan te tonen ga je in een chemisch experiment kopersulfaat indampen.

 • Zand, een bonte verzameling (668x gedownload) download

  Korrelgrootte en karakteristiek van korrelgeometrie van zand op het strand bepalen.

 •  
  Ecologie en biodiversiteit

 • Algen-tamagotchi (301x gedownload) download

  In deze opdracht kweken de leerlingen zelf algen door ze te voorzien van de juiste voedingsstoffen. Het is de bedoeling dat de leerlingen aan het einde van deze opdracht zo veel mogelijk algen hebben gekweekt. NIEUWE VERSIE 2018

 • Bioluminescentie (1224x gedownload) download

  Hoe kunnen sommige organismen licht geven in de diepzee? Practicum rond het enzymsysteem van het Japanse zeevuurvliegje. TIJDELIJK NIET MEER VERKRIJGBAAR

 • Classificatie van fauna en flora aan onze kust (486x gedownload) download

  Welke soorten zijn aan elkaar verwant? Classificatieopdracht bij de courante soorten die aan onze kust voorkomen. Door Michiel Smits, 2010

 • De invloed van omgevingsfactoren op de watervlo (360x gedownload) download

  Hoe gevoelig is zoöplankton voor verontreiniging? Observaties van watervlooien onder wisselende omgevingsfactoren.

 • Dissecties op zeedieren (1012x gedownload) download

  Hoe een dissectie uitvoeren op een mossel, een haring en een hondshaai? Handleiding voor de dissecties in woord en beeld. Door Bert Kesteloot en Nadine Speleman, KHBO

 • Echolocatie bij de mens (332x gedownload) download

  Hoe kan de mens zonder te zien obstakels in een ruimte mijden? Leer net zoals dolfijnen de techniek van echolocatie.

 • Fotocollage leven in de Noordzee (335x gedownload) download

  Met deze opdracht wordt de kennis van het zeeleven getest. Foto's door Hans Hillewaert, ILVO Visserij

 • Geluid onderwater (622x gedownload) download

  Hoe gedragen geluidsgolven zich onder water? Experimenten met verschillende variabelen.

 • Mariene voedselwebben (376x gedownload) download

  Een voedselweb in zee is zeer complex. Voor leelringen dient de oefening als een uitdaging om de complexiteit van het mariene voedselweb te ontdekken en te leren omschrijven.

 • Microbieel leven rond hydrothermale bronnen in de diepzee: chemosynthese (224x gedownload) download

  Is leven zonder zonlicht mogelijk? Met dit biochemisch experiment zoeken we het uit! Observatie van micro-organismen in een Winogradsky kolom.

 • Natuurlijke selectie (295x gedownload) download

  De synthese van de ontdekkingen van Darwins selectietheorie bracht een fundamentele verandering teweeg in het biologisch denken. De neodarwinistische evolutietheorie wordt inmiddels algemeen geaccepteerd als mechanisme voor soortvorming. Een aantal belangrijke kenmerken uit deze evolutietheorie kunnen we heel mooi illustreren met een simulatiespel.

 • Primaire productie (303x gedownload) download

  Hoe de primaire productie van een vijver bepalen? Dit biochemisch experiment doet zuurstofmetingen met de licht- en donkerflesmethode.

 • Schelpensleutels opstellen (1392x gedownload) download

  Hoe kunnen leerlingen zelf een determinatiesleutel leren opstellen? Observatie van de meest voorkomende mollusken en gastropoden op het onze stranden. Door Samuel VandeWalle, UGent 2011

 • Zeg niet zomaar zand tegen het strand (332x gedownload) download

  Hoe een zoutwaterbiotoop onderzoeken? Ecologisch onderzoek van het strand ter voorbereiding van veldwerk Kust- en zeeverkenners van Horizon educatief ism Mieke Eggermont

 • Zoekkaart Leven op het strand (320x gedownload) download

  Wat leeft er op het strand? Op deze zoekkaart staan de meest voorkomende organismen op het strand.

 • Zoekkaart Zacht substraat (367x gedownload) download

  Zoekkaart bij de poster van de meest voorkomende soorten van zandige bodems en stranden van de Belgische kust.

 •  
  Milieuproblemen

 • File naar de kust ontwijken (289x gedownload) download

  Een vraagstuk betreffende de enorme files en verkeersproblemen die opdoen in het zomerseizoen wanneer iedereen naar de kust trekt. Door de bijlagen te analyseren is het mogelijk om de drukke stranddagen te voorspellen.

 • Het effect van verzuring op een ei (926x gedownload) download

  Kan je een eitje pellen zonder het te breken? Proef over het effect van zuur op calciumcarbonaat. Door Bert Kesteloot & Nadine Speleman, KHBO

 • Het effect van verzuring op zeeschelpen (590x gedownload) download

  De verzuring van de oceanen zal de komende honderd jaar toenemen. Met dit experiment wordt laten zien hoe schelpen verzuren.

 • Kunststoffen op het strand (538x gedownload) download

  Met behulp van een gedetailleerde turflijst kunnen leerlingen afval op het strand en meer in het bijzonder plastic afval determineren en sorteren.

 • Microplastics in schoonheidsproducten (662x gedownload) download

  Is microplastiek aanwezig in alledaagse schoonheidsproducten? Kun je microplastiek met het blote oog zien? Deze twee onderzoeksvragen worden beantwoord door middel van een proef met schoonheidsproducten, afwasmiddel en koffiefilters. Door Daan van de Vijver, Arteveldehogeschool 2013

 • Microplastics, altijd en overal (886x gedownload) download

  Door middel van filtratie zal kunnen we onderzoeken of we microplastiek uit het zand kunnen halen. We doen deze detectie met zoutoplossing. Door Michiel Smits & Michel Claessens, Ecotox - Ugent

 • Nitraat en fosfaatgehalte bepalen (488x gedownload) download

  Dit chemische experiment bestaat uit twee opdrachten. Door middel van de eerste opdracht wordt het mogelijk de nitraatgehalte van water te bepalen. Vervolgens kan je met de tweede opdracht het fosfaatgehalte van water bepalen.

 • Oceaanverzuring (609x gedownload) download

  Zorgt meer CO2 in de lucht voor verzuring van de oceaan? Het effect van CO2 op de zuurtegraad van water meten.

 • Schuim op het strand (619x gedownload) download

  In deze opdracht bekijken we het mechanisme achter het ontstaan van schuim op het strand en hoe meststoffen het fosfaat en nitraatgehalte van een waterstaal beïnvloeden.

 •  
  Energie

 • Windmeter bouwen (271x gedownload) download

  In deze opdracht ga je je eigen windmeter bouwen! Met dit fysische experiment is het mogelijk om de windsnelheid onder verschillende omstandigheden te bepalen. Hierbij hoort een handleiding.

 •  
  Biotechnologie

 • Bezoek aan de zeeapotheek (238x gedownload) download

  Schrijf na een bezoek aan de apotheek als wetenschapsjournalist een artikel over medicijnen met bioactieve stoffen uit zee.

 • Bio-actieve stoffen uit zee (419x gedownload) download

  De oceaan is een buitengewoon reservoir aan moleculen die kunnen bijdragen tot de menselijke gezondheid en het welzijn. In deze les stopt een PP over welke bio-actieve stoffen we uit zee halen, enkel fiches en een practicum rond de extractie van het voedseladditief 'carrageen' uit Iers mos.

 • Kweek van pekelkreeftjes en vislarven (385x gedownload) download

  Hoe kunnen we vislarven laten opgroeien? Het gebruik van levend voedsel in de aquacultuur. Door het Artemia Reference Center, Ugent

 •  
  Dynamiek zeewater

 • Badeendjes in beweging (318x gedownload) download

  Op 31 januari 2007 viel bij een zware storm ten oosten van de Japanse kust een container overboord met duizenden rubberen badeendjes. Na circa 28.000 km kwam er land in zicht voor de badeentjes. In deze kaartoefening ga je de reis die de badeendjes aflegden reconstrueren.

 • Golfgoot maken (254x gedownload) download

  In deze oefening bouw je zelf een golfgoot om de golfbewegingen te observeren. Je kunt golven maken met behulp van een golfschot, aangedreven door een elektromotor. Vervolgens meet je de invloed van bepaalde structuren (obstakels) op de golfwerking. Door Dr. Ir. Björn Van de Walle, KHBO

 • Oceaancirculatie (331x gedownload) download

  Dichtheidsverschillen beïnvloeden oceaancirculatie. Convectie via een proefopstelling observeren.

 •  
  Eigenschappen zeewater

 • Cartesiaanse duiker (260x gedownload) download

  Hoe kunnen we de wet van Archimedes demonsteren? Maak in de voetsporen van Rene Descartes een duikbootje in een fles.

 • Druk om je hoofd (574x gedownload) download

  Hoeveel druk ervaart een duiker? Bereken de hydrostatische druk die op een duiker op een bepaalde diepte inwerkt.

 • Osmoseregulatie (865x gedownload) download

  Waarom sterven goudvissen in zee en zeesterren in een rivier? Practicum rond transport van vloeistoffen door een halfdoorlatend membraan. Door Bert Kesteloot & Nadine Speleman (KHBO)

 • Zoutkristallen maken (303x gedownload) download

  Hoe maak je zoutkristallen? Verfijn het recept en maak grote en mooie creaties. Door Michel Ranschaert

 • Zuurstofgehalte zeewater bepalen (1146x gedownload) download

  Zeewater bevat gassen uit de atmosfeer in opgeloste toestand zoals stikstof, koolstofdioxide en zuurstof. Zo is zuurstof in vorm van O2 in water te vinden. Zuurstof lost vrij goed op in water. Door het intensieve contact met de lucht zijn de bovenste waterlagen van de zee met zuurstof verzadigd. In deze opdracht bepaal je het zuurstofgehalte van een staal zeewater en het biochemisch zuurstofverbruik na 5 dagen.

 •