Open Marien Archief | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Open Marien Archief

Het Open Marien Archief van België (OMA) biedt vrije toegang tot de digitale publicaties over de Vlaamse kust en het Belgisch deel van de Noordzee, en alle andere mariene, estuariene en kustgebonden publicaties van Belgische auteurs en wetenschappers en van buitenlandse wetenschappers geaffilieerd aan een Belgische instelling.

Meer info

Nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

MONEOS 2015 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie
Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS 2015 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 64 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Earth sciences > Geology > Sedimentology
  Flow rate
  Hydraulica en Sediment > Hydrodynamica > Stroomsnelheden -en patronen
  Hydraulica en Sediment > Sediment > Sedimentbalans
  In situ metingen
  Surveys
  Velocity > Current velocity
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Auteurs  Top 

Abstract
  Dit verslag rapporteert de resultaten van de dertienuursmetingen van 2015 die jaarlijks georganiseerd worden in het kader van MONEOS. Het gemeten debiet en de sedimentflux zijn vergeleken met die van 2009 tot en met 2014.

  De sedimentfluxen uit 2015 zijn vergelijkbaar met die van de andere jaren behalve:
  • in Driegoten, waar vooral bij vloed hogere waarden voorkomen,
  • in Liefkenshoek, waar bij eb het sedimenttransport lager is dan alle voorgaande jaren.

  Er worden geen hoge SSC noch hoge debieten gemeten tijdens vloed in Driegoten, noch lage SSC of debieten gemeten tijdens eb in Liefkenshoek.

  Bij omrekening van de akoestische terugverstrooiing naar SSC wordt rekening gehouden met een heel aantal parameters. De lezer dient dus rekening te houden met de spreiding in de relatie tussen de berekende ABS‐SSC (mg/l) en de gemeten SSC (mg/l) die doorvertaald wordt naar de ABS‐gebaseerde sedimentflux.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs