Open Marien Archief | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Open Marien Archief

Het Open Marien Archief van België (OMA) biedt vrije toegang tot de digitale publicaties over de Vlaamse kust en het Belgisch deel van de Noordzee, en alle andere mariene, estuariene en kustgebonden publicaties van Belgische auteurs en wetenschappers en van buitenlandse wetenschappers geaffilieerd aan een Belgische instelling.

Meer info

Nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print-vriendelijke versie

one publication added to basket [19535]
Het Vlaams Instituut voor de Zee als mogelijk instrument voor geïntegreerd kustzonebeheer in België
Schrijvers, J. (2001). Het Vlaams Instituut voor de Zee als mogelijk instrument voor geïntegreerd kustzonebeheer in België. VLIZ Special Publication, 2. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. XII, 42 pp.
Deel van: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, meer
SP2 cover

Beschikbaar in  Auteur 
Documenttype: Projectrapport

Auteur  Top 
  • Schrijvers, J., correspondent, meer

Abstract
    Verscheidene studies die zich toelegden op het achterhalen van vaststellingen en aanbevelingen aangaande ‘geïntegreerd kustzonebeheer (GKZB)’ voor de Belgische kust, haalden de oprichting van een coördinatiecentrum aan als belangrijke sleutel. Een dergelijk coördinatiepunt GKZB zou aan de basis kunnen liggen van een efficiënte inhoudelijke invulling van duurzaam kustbeheer. De vzw Vlaams Instituut voor de Zee wordt hierbij geregeld vermeld als mogelijk ‘instrument’ om die taak te ondersteunen. Het is dan ook terecht dat het VLIZ zich de anticiperende vraag stelt in hoeverre het een ‘knowledge management infrastructure’ zou kunnen aanbieden teneinde een coördinatiepunt GKZB in zijn werking bij te staan. Het voorliggend rapport tracht op deze vraag een afdoend antwoord te bieden.Vanuit de vaststellingen werd duidelijk dat het op te richten punt antwoorden zal moeten bieden op drie pertinente vragen die onlosmakelijk verbonden zijn met het welslagen van GKZB:· de vraag naar informatiedoorstroming· de vraag naar beleidsondersteuning· de vraag naar een communicatiestrategieElk van deze luiken binnen het coördinatiecentrum vraagt uiteraard naar een aangepaste, dynamische en vooral flexibele infrastructuur. Dit rapport probeert voor elk van deze luiken in eerste instantie een schets te maken van wat inhoudelijk verwacht wordt. Dat geeft onmiddellijk een beeld van de noden aan infrastructuur en instrumentarium. Vertrekkend vanuit de huidige capaciteit en expertise bij het VLIZ wordt dan getracht een brug te slaan tussen wat nodig is en wat mogelijk zal zijn.Het informatiecentrum binnen het coördinatiepunt moet de overgang van ruwe data naar informatie aangaande GKZB voor België vloeiend en vooral gericht maken. Er wordt voorgesteld om te vertrekken vanuit een knelpuntgerichte aanpak van de kustzone als basis om de uitgebreide datapool aan te boren. Eens de knelpunten gedetecteerd zijn, dienen ze ontrafeld te worden in verschillende informatiebronnen op basis van literatuurstudie maar vooral door gebruik te maken van publieke inspraak en expertpanels. De informatiebronnen die werden omlijnd zijn, naast het knelpunt zelf, plaatsen, personen, organisaties, documenten, projecten, evenementen, indicatoren, kaarten, datasets, regelgeving, gebruiken, traditie, gevallenstudies en ecosystemen. Vooral de indicatoren worden uitgediept. Indicatoren worden nl. geïntroduceerd als thermometer voor het knelpunt in kwestie. Zij kunnen het knelpunt beschrijven, causaliteiten weergeven en doelstellingen voor ogen houden. Indicatoren geven ook onvermijdelijk aanleiding tot een toegang tot datasets en kaarten.In die zin wordt de link met het Vlaams Mariene Data- en Informatiecentrum van het VLIZ, en meer bepaald de IMIS-databank (Integrated Marine Information System), duidelijk. De bestaande entiteiten van personen, organisaties, documenten, evenementen (conferenties), projecten en datasets, zullen dus aangepast en uitgebreid dienen te worden. De uiteindelijke invulling en werking van IMIS zullen daarom niet moeten veranderen. Alleen de informatiedoorstroming zelf zal meer gericht worden en zal het zuiver zeewetenschappelijk karakter overschrijden. Naast de ontwikkeling van een knelpuntgerichte aanpak en de uitbouw van een entiteitensysteem, wordt het ook belangrijk om indicatoren, datasets en kaarten een voldoende onderbouwing te geven inzake kwaliteit en toegang. Ook dat proces is reeds goed ingeburgerd in IMIS.Het beleidsondersteunend centrum binnen het coördinatiepunt zal zich vooral moeten toespitsen op de overgang van beschikbare informatie naar bruikbare kennis of begrip aangaande het knelpunt. Het zal neerkomen op het adviseren en ondersteunen van de beleidscyclus die aan GKZB voorafgaat, gaande van beleidsvoorbereiding tot beleidsformulering, en van beleidsimplementatie tot beleidsevaluatie. Een beleid zal per definitie antwoord moeten bieden op een knelpunt teneinde dat knelpunt te ontzenuwen. Hiervoor moet een instrumentee

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur