Open Marien Archief | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Open Marien Archief

Het Open Marien Archief van België (OMA) biedt vrije toegang tot de digitale publicaties over de Vlaamse kust en het Belgisch deel van de Noordzee, en alle andere mariene, estuariene en kustgebonden publicaties van Belgische auteurs en wetenschappers en van buitenlandse wetenschappers geaffilieerd aan een Belgische instelling.

Meer info

Nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print-vriendelijke versie

one publication added to basket [197887]
Kwaliteit van het oppervlaktewater. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Kwaliteit van het oppervlaktewater. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 204. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp.
Deel van: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, meer
Cover

Beschikbaar in  Datasets 

Project Top | Datasets 
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, meer

Datasets (11)
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse van de (het) ecologisch(e) toestand (potentieel), meer
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse van de chemische toestand. Meest recente inschatting, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in 2009, meer
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse voor de 5 verschillende kwaliteitselementen die deel uitmaken van de beoordeling van de ecologische toestand, meer
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse voor de specifiek verontreinigende stoffen die deel uitmaken van de beoordeling van de ecologische toestand, meer
 • Aantal oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium per kwaliteitsklasse voor de stofgroepen die deel uitmaken van de beoordeling van de chemische toestand, meer
 • Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium, meer
 • Ecologisch(e) toestand (potentieel) van de oppervlaktewaterlichamen in het Schelde-estuarium, meer
 • Jaarlijks percentage van de meetpunten in de Westerschelde waarvan de zuurstofconcentratie nooit onder de 5 mg/L komt, meer
 • Jaarlijks percentage van de meetpunten in de Zeeschelde en zijrivieren waarvan de zuurstofconcentratie nooit onder de 5 mg/L komt, meer
 • Meetpunten in het Schelde-estuarium waarvan de zuurstofconcentratie nooit (groen) of minstens 1 maal (rood) onder de 5 mg/L komt (situatie 2008), meer
 • Visindex voor de verschillende saliniteitszones in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium, meer

Afbeeldingen Top | Datasets