Open Marien Archief | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Open Marien Archief

Het Open Marien Archief van België (OMA) biedt vrije toegang tot de digitale publicaties over de Vlaamse kust en het Belgisch deel van de Noordzee, en alle andere mariene, estuariene en kustgebonden publicaties van Belgische auteurs en wetenschappers en van buitenlandse wetenschappers geaffilieerd aan een Belgische instelling.

Meer info

Nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print-vriendelijke versie

one publication added to basket [198253]
Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp.
Deel van: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, meer

Beschikbaar in  Datasets 

Project Top | Datasets 
  • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, meer

Datasets (9)
  • 10-jaarlijkse gemiddelde getijasymmetrie voor de periode 1880-2000 (Westerschelde-Zeeschelde), meer
  • Ecotopenkaart Westerschelde (2004), meer
  • Ecotopenkaart Zeeschelde (gebied Haven van Antwerpen, 2004), meer
  • Ontwikkeling in de arealen van de vereenvoudigde of globale ecotopen in de Westerschelde, meer
  • Ontwikkeling in de oppervlakte van de ecotopen in de Zeeschelde (exclusief Tijarm en zijrivieren), meer
  • Ontwikkeling in de oppervlakte van de voornaamste ecotopen in het Schelde-estuarium (Westerschelde en Beneden-Zeeschelde), meer
  • Ontwikkeling in het totaal aantal platen van de plaatcomplexen in de Westerschelde en de oppervlakte/omtrek verhouding van alle plaatcomplexen in de Westerschelde samen, meer
  • Oppervlakte plaat, ondiep water en geul in macrocel 5, meer
  • Verandering van de kantelindex per macrocel van de Westerschelde, meer

Afbeeldingen Top | Datasets