Open Marien Archief | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Open Marien Archief

Het Open Marien Archief van België (OMA) biedt vrije toegang tot de digitale publicaties over de Vlaamse kust en het Belgisch deel van de Noordzee, en alle andere mariene, estuariene en kustgebonden publicaties van Belgische auteurs en wetenschappers en van buitenlandse wetenschappers geaffilieerd aan een Belgische instelling.

Meer info

Nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print-vriendelijke versie

one publication added to basket [199007]
Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp.
Deel van: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, meer
Cover

Beschikbaar in  Datasets 

Project Top | Datasets 
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, meer

Datasets (12)
 • Evolutie van de totale belasting van het oppervlaktewater door Pt (x 1000 kg totaal fosfor) in het Scheldestroomgebied in Nederland, opgedeeld naar ‘doelgroep’, meer
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de 7 indicator of standaard PCB’s in mossel afkomstig uit de Westerschelde, meer
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de 7 indicator of standaard PCB’s in paling afkomstig uit het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium, meer
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de organochloorpesticiden: p,p’- DDE, p,p’-DDD en p,p’-DDT of TDE (kortweg ‘som DDT’s’), meer
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de zware metalen: cadmium, kwik en lood in mossel uit de Westerschelde, meer
 • Jaarlijkse gemiddelde concentratie (μg/kg versgewicht) van de zware metalen: cadmium, kwik en lood in paling uit het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium, meer
 • Ontwikkeling van de belasting van Nt (x 1000 kg totaal stikstof) naar het Scheldestroomgebied in Vlaanderen, opgedeeld naar sector, meer
 • Ontwikkeling van de belasting van Pt (x 1000 kg totaal fosfor) naar het Scheldestroomgebied in Vlaanderen, opgedeeld naar sector, meer
 • Ontwikkeling van de totale belasting van het oppervlaktewater door Nt (x 1000 kg totaal stikstof) in het Scheldestroomgebied in Nederland opgedeeld naar ‘doelgroep’, meer
 • Percentage aangeduide zwemwateren in het Schelde-estuarium dat voldoet aan elk van de categorieën van de Europese beoordeling van zwemwaterkwaliteit, meer
 • Percentage van de meetpunten in het Schelde-estuarium (Vlaamse deel) dat voldoet aan elk van de 4 kwaliteitsklassen van de triadebeoordeling voor waterbodems, meer
 • Trend in het percentage van de meetpunten in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde dat voldoet aan de Zoute-Bagger-Toets (ZBT) voor het terugstorten van baggerspecie in zoute wateren, meer

Afbeeldingen Top | Datasets