Open Marien Archief | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Open Marien Archief

Het Open Marien Archief van België (OMA) biedt vrije toegang tot de digitale publicaties over de Vlaamse kust en het Belgisch deel van de Noordzee, en alle andere mariene, estuariene en kustgebonden publicaties van Belgische auteurs en wetenschappers en van buitenlandse wetenschappers geaffilieerd aan een Belgische instelling.

Meer info

Nieuwe zoekopdracht
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print-vriendelijke versie

Zeezoogdieren in Belgisch mariene wateren
Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2003). Zeezoogdieren in Belgisch mariene wateren. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2003.152. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 15 pp.
Deel van: Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoord
    Marien

Project Top | Auteurs 
  • Higher trophic levels in the Southern North Sea, meer

Auteurs  Top 
  • Stienen, E.W.M., meer
  • Van Waeyenberge, J., meer
  • Kuijken, E., meer

Abstract
    Het onderhavige rapport geeft een beschrijving van de autecologie, de verspreiding en de populatie-grootte van zeezoogdieren in de Noordzee op basis van kennis uit binnenlandse en buitenlandse lite-ratuur. Voorst wordt het specifieke belang van het Belgisch Continentaal Plat (BCP) voor de desbetref-fende soorten afgewogen voor zover die bekend is uit literatuurgegevens en wordt hun verspreiding op het BCP in kaart gebracht. Daarvoor is gebruik gemaakt van een uitgebreid databestand met be-trekking tot de verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het BCP en de directe omgeving daarvan dat wordt beheerd door het Instituut voor Natuurbehoud. De gegevensset bestaat uit ge-standaardiseerde tellingen vanaf schepen, die in de periode januari 1992 tot oktober 2002 zijn uitge-voerd door het Instituut voor Natuurbehoud.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs