Opspoeltafel | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Opspoeltafel

De opspoeltafel is een vaak gebruikt instrument bij het verzamelen van macrobenthos. Dit instrument wordt opgesteld op het achterdek van een onderzoeksschip. Het te onderzoeken sedimentstaal wordt op de opspoeltafel, met behulp van een waterstraal, opgespoeld zodat het sediment wegspoelt en infauna verzameld kan worden voor onderzoek.

Hoe werkt een opspoeltafel?

De opspoeltafel wordt op het achterdek van een onderzoeksschip opgesteld. Een bodemstaal, meestal genomen met een Van Veen grijper, wordt op de zeef gebracht (maaswijdte van 1 mm) en met behulp van een waterslang wordt de infauna opgespoeld. Het sediment wordt weggespoeld uit het staal en gaat via een goot terug over boord de zee in.

  Foto's

Waarom een opspoeltafel gebruiken?

  • De opspoeltafel is een relatief makkelijk apparaat om macrobenthos af te zonderen.

Technische details

De opspoeltafel die het VLIZ ter beschikking stelt, heeft volgende technische kenmerken:

  • Zeef van 1 mm
  • Dimensies:
    • Lengte: 2,5 m
    • Breedte: 1 m
    • Hoogte: 1 m

Gebruik maken van de opspoeltafel?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de opspoeltafel die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.