Paleolandschaponderzoek | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Paleolandschaponderzoek

Het onderzoek naar paleolandschappen in de Noordzee omvat verschillende onderzoekslijnen die paleontologische, paleobiologische, geologische en geofysische aspecten benaderen. De zuidelijke Noordzee, inclusief het Belgisch continentaal plat, heeft tijdens het quartair grote schommelingen van het zeeniveau ervaren, resulterend in fossielrijke mariene, terrestrische en rivierafzettingen. VLIZ en partners bestuderen deze sedimenten en hun bijbehorende fauna met behulp van morfologische, microscopische, elementaire en moleculaire technieken om de aard van veranderingen in het landschap en hun invloed op de paleofauna en menselijke bezetting beter te begrijpen.

 

 

In het bijzonder bestuderen we kustnabije sedimenten voor België. Stuifmeel- en diatomeeënanalyse zal, in combinatie met dateringsmethoden, ons een tijdlijn geven van quartaire landschapsverandering in het gebied. Een ander aandachtspunt zijn fossielen van een walruskolonie die aan het einde van het pleistoceen aan de Belgische kust woonde. We gebruiken een vergelijkende benadering om deze kolonie in een paleofylogeografische context te plaatsen. Een derde onderzoekslijn richt zich op topologische kenmerken in de zuidelijke Noordzee en het Engelse Kanaal die mogelijk verband houden met de snelle landschapsevolutie aan het einde van de laatste ijstijd.

De belangrijkste partners in dit onderzoek zijn de Universiteit van Gent, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), het Natuurhistorisch Museum van Rotterdam (Nederland) en de Universiteit van Bradford (VK).

Van 18 tot 20 november 2019 organiseert het Geologisch Onderzoek van Nederland (TNO) - in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Renard Centrum voor Mariene Geologie van de Universiteit Gent - de North Sea Palaeolandscapes Conference 2019 in Utrecht, Nederland.

Contacteer VLIZ voor meer informatie over dit onderzoeksproject: Tine Missiaen