Europese Commissie bekrachtigt vruchtbare samenwerking met Vlaanderen inzake datastromen uit zee-observatie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Europese Commissie bekrachtigt vruchtbare samenwerking met Vlaanderen inzake datastromen uit zee-observatie

Oostende (2016.07.07) - Op 8 juli bezoekt Karmenu Vella de InnovOcean site te Oostende. De EU-Commissaris voor Leefmilieu, Maritieme Zaken en Visserij is dan persoonlijk aanwezig bij de ondertekening van een overeenkomst inzake samenwerking rond zeeobservatiegegevens met de Vlaamse overheid en met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Hiermee wil de Commissie de goede samenwerking in zeegebonden materie onderlijnen en wil het verder inzetten op een duurzame ‘blauwe economie’ en op jobs gestoeld op wetenschap, data en innovatie. De Vlaamse overheid engageert zich om, via het VLIZ, het Europese Marien Observatie- en Data netwerk (EMODnet) te blijven steunen door het secretariaat te huisvesten en door technische en wetenschappelijke ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van de portaalsite en van diensten voor datagebruikers.

Persbericht door: EMODnet-secretariaat en Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Het Europese Marien Observatie- en Data netwerk (EMODnet - www.emodnet.eu) zag in 2010 het levenslicht. Met dit initiatief wil de Europese Commissie de toegang tot zeeobservatiegegevens vergemakkelijken. Op die manier hoopt het bedrijven, overheden en onderzoekers vlotter aan de nodige data te helpen, zodat zij deze verhoogde efficiëntie kunnen omzetten in het creëren van meer maritieme jobs en innovatie. Op 19 februari 2014 volgde, bij de aanvang van de tweede fase van EMODnet, de formele opening van het EMODnet-projectkantoor op de InnovOcean site te Oostende. Hiermee vervoegde het de andere reeds op de site aanwezige kennispartners actief in internationale zeekennisopbouw zoals het VLIZ, de Europese Marine Board en het IODE projectkantoor van IOC/UNESCO.

De Vlaamse overheid steunt, via het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), dit EMODnet door het secretariaat te hosten en technische en wetenschappelijke ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van de portaalsite en van diensten voor datagebruikers. “Voor Vlaanderen is dit een unicum”, stelt Johan Hanssens, de secretaris-generaal van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. “Vlaanderen heeft niet alleen wereldspelers in de offshore industrie en de baggerwereld. Het is ook internationaal een gerespecteerde partner in het zeeonderzoek en bij het wereldwijd helpen ontsluiten van mariene data. De ondertekening van deze overeenkomst toont het vertrouwen vanwege de Europese Commissie in deze samenwerking en bevestigt tevens het engagement van de Vlaamse overheid in deze.”

Een betere ontsluiting van zeegegevens vormt een belangrijke pijler van de “Mariene kennis 2020”- strategie van de Commissie, waarvoor ze in 2016 ongeveer 13,77 miljoen euro uittrekt van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Om een ‘blauwe economie’ de nodige zuurstof te geven, is toegang  tot  kwaliteitsvolle gegevens van het grootste belang. Deze ‘blauwe economie’ is vandaag in Europa reeds goed voor meer dan 4 miljoen directe en 1,5 miljoen indirecte jobs, en de verwachting is dat die verder zal aantrekken. Een vlottere toegang tot data gebaseerd op wetenschappelijke metingen en observaties (bv. detailkaarten van de zeebodem of inschattingen van zandreserves of visstocks) verhoogt de efficiëntie van het onderzoek zelf en dat van bedrijven in hun offshore activiteiten. Daar waar tot voor kort een belangrijk deel van die data moeilijk bereikbaar bleef voor marktpartijen, zal het werk van het EMODnet-kantoor de beschikbaarheid van deze data gevoelig verbeteren.

De plechtige ondertekening van de overeenkomst vindt plaats in het EMODnet-secretariaat (InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende) op vrijdag 8 juli 2016 tussen 9u30 en 10u.

Perscontacten