Hoe oceaanonderzoek er straks zou moeten uitzien, volgens Europese zee-experten | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Hoe oceaanonderzoek er straks zou moeten uitzien, volgens Europese zee-experten

Oostende (2019.06.21) – Zee- en oceaanexperten uit dertien Europese landen bepaalden in een nieuw rapport Navigating the Future V de topprioriteiten van het marien onderzoek.

Persbericht door: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en European Marine Board

De European Marine Board (EMB), een onafhankelijk adviesorgaan dat meer dan 10.000 zeewetenschappers in Europa vertegenwoordigt, onderzocht waar zich de grootste kennishiaten aftekenen voor de zee van morgen. Professor Jan Mees, Belgisch voorzitter van EMB en tevens directeur van het Vlaams Instituut voor de Zee, stelt het zo: “Deze kennis is noodzakelijk willen we de oceaan in haar vier dimensies begrijpen, tsunami’s kunnen voorspellen of de invloed van verschillende stressoren op de bio-geochemie en het leven in zee naar behoren inschatten. Ook de impact die de opkomende blauwe economie heeft op het functioneren van die zee, is nog een weinig ontgonnen maar noodzakelijk onderzoeksveld. Het rapport toont dat we daarvoor de grenzen van de individuele onderzoeksdisciplines moeten overstijgen en ook duurzaamheidsresearch de nodige aandacht dienen te geven. Tenslotte benadrukt ‘Navigating the Future V’ (NFV) de mogelijkheden die nieuwe technologieën en modellen bieden in het “zichtbaar” maken en in het creëren van draagvlak bij het bredere publiek voor misschien wel het meest onzichtbare deel van onze planeet”. 

NFV vormt de perfecte aanloop naar de UN Decade for Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030) en naar het volgende Europese kaderprogramma ‘Horizon Europe’ met zijn onderzoeksmissie rond gezonde zeeën, oceaan, kust- en andere wateren.  

In het bijzonder stuurt het rapport aan op een probleemoplossende benadering vanuit de duurzaamheidsgedachte, mee ingegeven en vormgegeven door zoveel mogelijk betrokkenen.

De belangrijkste kennishiaten situeren zich rond:

• de vier-dimensionele oceaan, d.i. hoe de zeeën en oceaan evolueren in tijd en ruimte, alsook hoe de verschillende componenten van het mariene system (fysisch, chemisch, biologisch, ecologisch en vanuit menselijk standpunt bekeken) elkaar beïnvloeden;

• het (cumulatief) effect van meerdere stressoren (bv. klimaatwijziging, vervuiling, overbevissing) op het functioneren van mariene ecosystemen, hun interacties, evolutie, aanpassingsvermogen en op de ecosysteemdiensten die ze de mens opleveren;

• kenmerken, waarschijnlijkheid en impact van extreme klimaatgebeurtenissen en natuurrampen (bv. mariene hittegolven, meteotsunami’s en onderzeese aardbevingen, landafglijdingen, vulkaanuitbarstingen en hiermee gepaard gaande tsunami’s) en hoe die evolueren bij verdere klimaatwijziging;

oceaan-technologie, -modelleerwerk, -data en artificiële intelligentie nodig bij het begrijpen, voorspellen en beheren van de menselijke impact op de oceaan.

Daarnaast stuurt NFV aan op de ontwikkeling van een businessmodel t.b.v. lange termijn oceaanobservaties, en breekt het een lans voor de opleiding van een nieuwe generatie duurzaamheidswetenschappers en voor de oprichting van een Europees forum dat alle actoren uit industrie en maatschappij samenbrengt rond het thema duurzaamheid en de zee.

De grote lijnen van het rapport zijn vastgelegd door 19 Europese zee-experten. De verdere uitdieping geschiedde in meer uitgebreide werkgroepen met vertegenwoordigers uit 13 Europese landen.

Download het rapport, het factsheet voor beleidsmakers en infografieken op de website van de European Marine Board: www.marineboard.eu/publications/navigating-future-v

Perscontact

Prof. Dr. Jan Mees - voorzitter van de European Marine Board & directeur VLIZ
jan.mees@vliz.be | T: +32-(0)59-34 21 30 | M: +32-(0)476-86 96 23