Internationale tweedaagse zoekt naar oplossingen voor trekkende vleermuizen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Internationale tweedaagse zoekt naar oplossingen voor trekkende vleermuizen

Brussel (2019.11.07) – Op 8 en 9 november 2019 ontmoeten een honderdtal internationale vleermuisonderzoekers elkaar in Oostende en Brugge. De tweedaagse bijeenkomst besteedt aandacht aan de wetenschappelijke kennis over vleermuizenmigratie en aan de resultaten van hoogtechnologisch onderzoek dat hierrond recent gebeurd is. Dankzij de combinatie van nieuwe technieken en de samenwerking tussen verschillende partners (professionele wetenschappers, amateur-experten en studiebureaus) kunnen we beter inschatten wat de effecten zijn van windturbines en nachtelijk kunstlicht op vleermuizen, en kan op basis van objectieve feiten een gesprek op gang komen met de ontwikkelaars van windparken. De nieuwe kennis laat toe om beter onderbouwde adviezen op te stellen in functie van omgevingsvergunningen. De focus van de studiedagen ligt op het Noordzeegebied, maar ook resultaten uit het binnen- en buitenland komen aan bod.

Persbericht en -uitnodiging door: VLIZ, KBIN en Natuurpunt Studie

Over de vleermuizentrek was in Europa tot voor kort maar weinig gekend. Verspreid over het vasteland waren er wel terugmeldingen van her en der gemerkte dieren (ringonderzoek vergelijkbaar met het het ringen van vogels, dat in o.a. Frankrijk en Duitsland zelfs al sinds de jaren 1930 ook bij vleermuizen wordt toegepast), maar door de beperkingen van die methode bleven de grote vragen onbeantwoord. Tot nu dus. Dankzij grootschalig ringonderzoek in o.a. Letland, Duitsland en Groot-Brittannië, de inzet van warmtecamera’s, automatische ultrasoon-detectoren, piepkleine radiozendertjes, GPS-loggers, isotopenonderzoek en andere hightech methodes hebben we anno 2019 eindelijk een beter beeld van het fenomeen. De resultaten zijn ronduit spectaculair. Niet alleen leggen sommige dieren onverwacht grote afstanden af (soms tot wel 3000 km), een deel van sommige vleermuispopulaties blijkt daarbij zelfs de Noordzee over te vliegen, richting de Britse eilanden en vice versa. 

Vleermuizen op trek hebben af te rekenen met tal van bedreigingen: een netwerk van felverlichte wegen, woon- en industriegebieden, uitgestrekte landbouwgebieden met weinig schuilmogelijkheid of voedselaanbod, en niet in het minst een toenemend aantal windparken op land en op zee. Windturbines zijn natuurlijk onontbeerlijk bij het in praktijk brengen van de energietransitie, maar wanneer ze op de verkeerde plek en op het verkeerde moment draaien vallen er soms veel slachtoffers. Om windturbines dus helemaal ‘duurzaam’ te mogen noemen zijn een aantal randvoorwaarden in acht te nemen. Net daar wringt het schoentje. De constructie van windparken is volop aan de gang, maar het vraagt intussen ook tijd om de recent verzamelde kennis en inzichten om te zetten in slim beleid. Doordat vleermuizen ook landsgrenzen overschrijden dragen individuele landen een grensoverschrijdende verantwoordelijkheid. Daarover maakten de Verenigde Naties al in 1983 wereldwijd afspraken, vastgelegd in het Verdrag van Bonn.

Deze studietweedaagse kadert in het micro-Interreg-project Chiro'Act en wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut voor de Zee, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Regionaal Landschap Houtland en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie.

Bijkomende info

Meer informatie over de studie-tweedaagse (beschrijving, programma en praktische informatie) kan worden geraadpleegd op www.vliz.be/nl/event/2019-studie-tweedaagse-vleermuizenmigratie.

Meer informatie over de vleermuizentrek kan worden teruggevonden in het recente Natuurbericht (2019.10.14): www.natuurpunt.be/nieuws/de-vleermuizentrek-volop-bezig-bijna-onzichtbaar-20191014.

Interviews/reacties van de betrokken wetenschappers kunnen worden aangevraagd via onderstaande contactgegevens. Op vrijdag 8 november (9:30-16:30) bestaat ook de mogelijkheid om dit tijdens het evenement te doen (VLIZ, Wandelaarkaai 7 – ingang te pakhuis 48, 8400 Oostende, www.vliz.be).

Perscontacten

Bob Vandendriessche
Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt
Bob.Vandendriessche@west-vlaanderen.be | +32-(0)477-75 74 91 (telefonisch enkel op donderdag 7 november)

Kelle Moreau
Wetenschapscommunicatie ODNatuur, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-wetenschappen (KBIN)
kmoreau@naturalsciences.be | +32-(0)486-12 58 77 (telefonisch enkel op vrijdag 8 november

Jan Seys
Woordvoerder Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
| +32-(0)478-37 64 13