Minder scheepvaart door corona | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Minder scheepvaart door corona

Oostende (2020.05.27) – Het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde kenden een terugval in scheepvaart van respectievelijk 13 en 5% ten gevolge de coronacrisis. Dat blijkt uit een open data-analyse door het VLIZ voor de periodes februari-april 2019 en 2020. Deze resultaten passen in het Europese plaatje en beklemtonen het belang van snel beschikbare kwaliteitsvolle gegevens.

Persbericht door: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Het open beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten, wetenschappelijke literatuur en data bewijst momenteel zijn nut bij het versneld zoeken naar oplossingen voor de coronacrisis. Dat geldt ook voor een instant evaluatie van de economische gevolgen op zee. Een datavergelijking van de scheepvaartintensiteit in het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde voor de periode februari-april 2019 versus 2020, geeft een significante daling weer van 13, respectievelijk 5%. Deze daling blijkt minstens deels terug te voeren op de corona lockdown.

Cargoschepen geven een daling weer van resp. 12 en 6%, in lijn met een terugloop in het aantal scheepsaanlopen naar Vlaamse havens. Bij tankers is er een status quo. Passagiersschepen (-34 en -39%) en vissersschepen (-33 en -10%) tonen proportioneel de grootste reductie. Voor de eerste groep heeft dit rechtstreeks te maken met minder passagiersvervoer (cruises, rondvaarten, Westerschelde ferry’s). Voor de visserij-activiteit speelt het gedeeltelijk stilleggen van de Nederlandse vloot – goed voor een belangrijk deel van de visserij-activiteit in Belgische wateren – een aanzienlijke rol, naast een verminderde vraag naar vis door de sluiting van de horeca en de verminderde export. Daarnaast zijn ook niet-corona gebonden oorzaken aan te wijzen: het verbod op pulsvisserij in Belgische wateren sinds half augustus 2019, en de startende werkzaamheden in het nieuwe Nederlandse windpark ‘Borssele’ op de grens met het Belgische deel van de Noordzee. Opmerkelijk is dat bepaalde offshore activiteiten zoals de constructie van twee nieuwe windparken voor onze kust relatief weinig hinder lijken te ondervinden van de coronacrisis. Het stormachtige weer in januari-februari 2020 had hier een grotere impact.

De Belgische analyse is het werk van het VLIZ, in samenwerking met het ILVO. Ze is uitgevoerd op basis van vrij beschikbare AIS-data. Deze data zijn ‒ via EMODnet ‒ aangeleverd door het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid EMSA. Het European Marine Observation & Data Network streeft ernaar mariene data en producten te verzamelen, te verwerken en ter beschikking te stellen. Een eerste blik op de Europese scheepvaartintensiteit voor en tijdens corona, leert ons dat de bevindingen uit de Belgische studie in grote lijnen gelijklopen met de algemene dalingen geobserveerd in de Europese zeeën. Ook de waargenomen afname van de visserijactiviteit in Belgische wateren kadert binnen een soortgelijke reductie in de ruimere Noordzee.

Het Belgische rapport is beschikbaar als VLIZ-beleidsinformerende nota:

Verleye, T.; Schepers, L.; Polet, H.; Pirlet, H.; Dauwe, S.; Martens, C.; Lonneville, B.; Tyberghein, L. (2020). Offshore activiteiten tijdens de coronacrisis – Open data als een barometer voor de effecten van de coronamaatregelen op de scheepvaartactiviteit in het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. [meer]

Downloads

Perscontacten